Skip to content

Reumageo LPR. Arboretum Traditional Geocache

Hidden : 06/06/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tämä kätkö on esteetön ja helposti saavutettavissa. Kätköllä ei ole kynää ja kätköllä vaaditaan huomaamattomuutta.  

Kätköä on siirretty uuteen paikkaan, tarkastajan luvalla, vesitornin aukeamisen ja sen juurelle tulleen kahvilan vuoksi. Lappeenrannan arboretum on perustettu vuonna 1980 tohtori Kalervo Ohelan vuonna 1978 tekemän valtuustoaloitteen pohjalta. 
Arboretum sijaitsee keskustan liikenneympyrästä itään kulkevan Valtakadun molemmin puolin Lepolankatuun saakka. Kokonaisuudessaan puistoalue on muotoutunut vuosien 1921 ja 1936 asemakaavojen mukaisesti. 
Arboretumissa on varattu istutuspaikka 87 erilaiselle havukasville ja 450 erilaiselle lehtipuulle ja – pensaalle
Yhdistyksillä ja seuroilla on merkkivuotenaan mahdollisuus istuttaa arboretumiin puu tai pensas. Asiasta sovitaan kaupunginpuutarhurin kanssa. Ensimmäiset puut, 20 visakoivua, istutettiin puistoon maailman ympäristöpäivänä 5.6.1980 jolloin puisto myös vihittiin käyttöön . Tähän mennessä alueelle on istutettu 135 erilaista puuvartista kasvia.
Puisto sijoittuu pääosin Salpausselän, hiekkakankaalle, jossa valtapuulajina on mänty Pinus sylvestris. Osa alueesta on ollut aiemmin Lappeen pappilan viljelysmaata. Koko puiston pinta-ala on 14,5 hehtaaria. Puiston sisällä on lasten liikennekaupunki ja lämmitettävä tekonurmikenttä sekä Lappeen vanha pappila. 
Puiston laidalla on kaupungin maamerkki vesitorni joka rakennettiin 1927, sen korkeus on 40 metriä ja tilavuus 3500 kuutiometriä. Tornia laajennettiin 1955 jolloin se sai nykyisen ulkoasunsa. Torni on peruskorjattu vuonna 2000. Tornin hissi ei vastaa turvallisuusmääräyksiä siksi ei käytössä. Vesitorni on auki yleisölle päivittäin kesäkuukausina 10-19 kuten kahvila tornin juurella. Kahvilasta voi ostaa liput tornissa käyntiin. Tornin huipulla on 360 °:n verkkokamera joka lähettää ajantasaista kuvaa kaupungista. https://skyviewlive.roundshot.com/lappeenranta/ Kiitos että laitat kätkön takaisin samaan paikkaan.
Kätköllä on kaupunginpuutarhurin lupa
 

There is no pen in the cache. The Arboretum is located on both sides of the Valtakatu, which runs to the east of the traffic circle, to Lepolankatu. In the Arboretum has a dedicated planting site for 87 different coniferous and 450 species of deciduous trees and shrubs The first trees were planted on a park on the world's environmental day on June 5, 1980, when the park was also inaugurated. So far, 135 different woody plants have been planted in the area. The park is mainly located on the Salpausselkä sand where the dominant trees are pine Pinus sylvestris. Some of the area has previously been Lappeen peasant farmland. The entire park covers an area of ​​14.5 hectares. Inside the park there is a children's traffic town and a heated artificial grass field as well as the old priestess of Lappeenranta. On the edge of the park is the town's landmark water tower built in 1927, its height is 40 meters and a volume of 3,500 cubic meters. The tower was renovated in 2000. The tower lift is not in compliance with the safety regulations, therefore the lift is`nt in use.

Additional Hints (No hints available.)