Skip to Content

<

Kostel sv. Petra a Pavla / The Church of Ricany

A cache by vosa95 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/07/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tuto keš zakládám jako nástupkyni GC6A4W6 Kostel Sv. Petra a Pavla, která byla nedávno pro nezájem vlastníka archivovaná.

I created this cache as a successor to GC6A4W6 Kostel Sv. Petra a Pavla, which were recently archived for the owner's lack of interest.


Kostel sv. Petra a Pavla


Dominantou říčanského Masarykova náměstí je původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, patrně z roku 1270. Z gotiky se dochovala část jižního zdiva s hrotitým oknem, přízemí bývalé věže s křížovou klenbou a zbytky fresek z období kolem r. 1400.

V renesanci byl kostel rozšířen a zvýšen (hřebínkové klenby v presbytáři a nad oběma bočními oratořemi). Ještě v letech 1628-29 byly pořízeny dva nové zvony, sv. Petr a o něco menší sv. Pavel, které se dochovaly dodnes.

V následujících těžkých časech třicetileté války byl však kostel téměř zničen. Proto ho majitelka panství Marie Terezie Savojská nechala roku 1719 přestavět ve vrcholně barokním stylu. Stavební úpravy probíhaly i v 19. století. Z vnitřního vybavení stojí za zmínku pozdně barokní oltář, kazatelna z roku 1725, reliéf Adama a Evy z konce 18. století a tři starodávné náhrobní kameny.


Za kostelem stojí barokní pískovcová socha katolického světce Jana Nepomuckého z r. 1759 a novodobá socha sv. Václava z r. 1937 vytesaná v barokním stylu.


Více na http://urad.ricany.cz/farnost/ricany


STAGE 1 N 49° 59.500' E 14° 39.259'

Na výchozích souřadnicích stojíte před kostelem. Nad vchodem vidíte nápis s A vícepísmennými slovy a číslem BCDE.


STAGE 2 N 49°59.508' E 14°39.300'

Stojíte před sochami zmíněnými v listingu. Starší socha Jana Nepomuckého je vlevo (F = 0) nebo vpravo (F = 1)?


Finální souřadnice:

N 49° 59.A(E-D-B)F

E 014° 39.(D+E-C+F)(C-D)A


[EN]


The Church of St. Peter and Paul


The dominant building in the square is the original Gothic Church of St. Peter and Paul, built in 1270. The only Gothic parts of the church that were preserved until now are: part of the southern wall (with an arched window), the ground floor of the tower with its vault and some frescoes from the period around 1400.

The church was enlarged during the renaissance (a honeycombed vault in the presbytery and above both side altars). Even later in the years of 1628-29 two new bells (St. Peter and the slightly smaller St. Paul) were installed and have been saved until the present day.

During the 30 Years War the church was almost destroyed, and the owner Lady Marie Terezie Savojská had it rebuilt in high baroque style. Building renovation was carried out also in the 19th century. A baroque altar, a pulpit from 1725, a relief of Adam and Eve and three ancient tombstones can be seen.

Two statues stand behind the church. The first of these is a baroque sandstone statue of St. John of Nepomuk (Jan Nepomucký) from 1759 and the second is a modern statue of St. Wenceslas (sv. Václav) from 1937 in baroque style..


More on http://urad.ricany.cz/farnost/ricany


STAGE 1 N 49° 59.500' E 14° 39.259'

On the starting coordinates you’re standing before the church. Over the entrance you can see an inscription with A words and a number BCDE . (Don’t count the stand-alone letters)


STAGE 2 N 49°59.508' E 14°39.300'

You’re standing before statues mentioned in listing. The older statue of John of Nepomuk (Jan Nepomucký) is on the left (F = 0) or on the right (F = 1)?


Final coordinates:

N 49° 59.A(E-D-B)F

E 014° 39.(D+E-C+F)(C-D)A


Additional Hints (Decrypt)

icenib myrin / evtug ba gur yrsg fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.