Skip to content

<

Svata cesta 3

A cache by somino_sari Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/12/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Svatá cesta 3.

Kyjovice, Pustá Polom - 7,4 km, 14 zastavení

_________________________

Nabízím k prozkomání další trasu ze série „Svatá cesta“.

Trasa.

_________________________

Kyjovice. Byly založeny kolem roku 1290 opatem Budišem, který zde působil v letech 1267 až 1290. Od roku 1430 měl vrchní právo v Kyjovicích a v Těškovicích Václav Falkl z Čochendorfu. Během staletí byly Kyjovice postoupeny mnoha vlastníkům. Jeden z posledních, Quido Antonín Jan Nepomuk svobodný pan Kalkreut, zde nechává vystavět pozdně barokní zámek. Později jej dal Arnošt August hrabě Falkenhayn přestavět z barokního stylu do tehdy moderního empírovém slohu. Takto už zůstal do dnešní doby. Posledním majitelem byl jeho syn Bedřich Theodor hrabě Stolberg. Tento rod byl na zámku v Kyjovicich až do roku 1945, kdy byli z Kyjovic vypovězeni. Tím končí panská historie Kyjovic a začíná jejich novodobá historie odvíjející se až dosud.

Pustá Polom. Roku 1238 moravský markrabě Přemysl Otakar I. dává Pustou Polom do zboží benediktinského kláštera Hradisko u Olomouce. Název „Polom" upomíná na její vznik na lesní půdě. Ves byla ve druhé polovině 15. století vylidněná a zpustlá , odtud pak přívlastek „Pustá „. Nově byla osídlena až ve druhé polovině 16. století, ale název Nová Polom, se neujal. V dokumentech se vyskytuje nejdříve název Polom, pak Pustá Polom nebo Wust Pohlom, ves byla ale vždy česká .

_________________________

Je to opět prohlídka pěkných míst, s kapličkami a svatými skříňkami. Dnes už nikdo neví, k jakému konkrétnímu účelu byl ten či onen křížek nebo kaplička vystavěna. Čas všechno zahladil. Zanechal nám je na obdiv jako nehybně stojící pamětníky. Lidé v té době byli velice skromní, i ta malá svatá budka měla pro ně větší cenu, než dnes pro nás obrovské obchodní centrum. Tenkrát se u nich někdo jen pomodlil, někdo žádal o odpuštění, někdo mlčky žádal o pomoc, někdo děkoval za narození zdravého potomka, někdo se k nim chodil vyplakat. Je chválihodné, že se i dnes najdou lidé, kteří i u těch nejchatrnějších památek zapálí svíčku a nebo dají do vázičky kytičku.


Jak málo by stačilo k obnovení její důstojnosti...

----------------

Trasa se skládá ze dvou, od sebe asi tři kilometry vzdálených částí. Nezoufejte. V úseku mezi nimi jsou dva svaté objekty, takže cesta rychle ubíhá.

Přeji vám příjemnou projížďku.

_________________________

Stage1 - Svatá skříňka v zahradě.

N 49° 49.913   E 18° 2.439

Počet dospělých osob vynásob dvěma.

Počet = G

_________________________

Stage2 - Kaple svatého Víta.

N 49° 49.939   E 18° 2.532

Počet prosklených oken kaple? Nepočítej přístavbu. (Lichý počet.)

Počet zazděných velikých oken po stranách vstupních dveří?

Obojí sečti.

Výsledek = H

_________________________

Stage3 - Socha sv. Jana Nepomuckého

N 49° 49.970   E 18° 2.720

Na podstavci pod sochou jsou dva erby.

Co je na erbech zobrazeno?

Klasy a cepy – I = 2

Dýky – I = 5

Šípy – I = 9

_________________________

Stage4 - Socha sv. Floriána

N 49° 49.978   E 18° 2.723

Socha má večerní osvětlení.

Kolik reflektorů na ni míří?

Počet = J

_________________________

Stage5 - Kříž na rozcestí.

N 49° 49.917   E 18° 2.250

Ježíš je na kříž ukřižován třemi hřeby.

Jakou hlavičku má hřeb na nohou?

Špičatou – K = 2

Kulatou – K = 5

Plochou čtvercovou – K = 9

_________________________

Stage6 - Kaplička v Kyjovicích.

N 49°50.108   E 18° 1.643

V kapličce je obrázek.

Kdo je na obrázku zobrazen?

Svatá Barbora – L = 1

Svatá Anna – L = 4

Svatá Magdaléna – L = 8

_________________________

Stage7 – Kříž Královny lásky

N 49° 50.709   E 18° 00.555

Vzadu je vydlabán letopočet

Vynásob ciferizaci letopočtu číselným součtem letopočtu.

Výsledek = M

_________________________

Stage8 - Kříž.

N 49° 50.936   E 18° 00.256

Na kříži je zmíňka o manželích, kteří kříž v roce 1908 věnovali.

Jaké je jejich příjmení?

Manželé Holáňovi – N = 2

Manželé Střížovi – N = 5

Manželé Uhlířovi – N = 9

_________________________

Stage9 – Kaplička Pustá Polom

N 49° 50.997   E 18° 0.112

Počet oválných obrázků na protější straně uvnitř kaple:

Počet obrázků = O

_________________________

Stage10 - Kaplička Pustá Polom u hřbitova.

N 49° 50.960 E 17° 59.913

Spodní plechová římsa je připevněna nýty. Kolik jich je?

Ve vstupních dveřích jsou prosklená okna.

(Počet nýtů / počet prosklených obdélníkových oken) – počet trojúhelníkových oken = P

_________________________

Stage11 - Kříž před kostelem vlevo

N 49° 50.968   E 17° 59.886

Jaké je římské číslo v označení prvního odstavce verše?

Šestnáct – R = 1

Patnáct – R = 4

Čtrnáct – R = 8

_________________________

Stage12 - Socha před kostelem vpravo

N 49° 50.968   E 17° 59.886

Kolikrát se ve verších opakuje slovo bolest?

Není tam – S = 2

Dvakrát – S = 5

Šestkrát – S = 9

_________________________

Stage13 - Kříž Panenky Marie.

N 49° 51.211   E 18°0.145

Na kříži jsou zezadu veliké matky.

Vlevo od kříže jsou veliké kameny.

Více je matek – T = 1

Více je kamenů – T = 4

Matek i kamenů je stejně – T = 8

_________________________

Stage14 - Kříž milostivé léto

N 49° 51.329   E 18° 0.216

Na kříži je letopočet.

Tento letopočet vyděl číselným součtem letopočtu.

Výsledek = U

_________________________

A = J + S

B = (L – T) + (I – P)

C = (M / N) – (U / N) – O

D = (K * L) – (G + T)

E = P – R + T

F = (H * N) – (H * T) – S


N 49° 51. ABC  E 18° 0.DEF

_________________________

_________________________


Additional Hints (Decrypt)

uvag i birebinpv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.