Skip to Content

<

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy

A cache by Geocaching Warszawa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 24 August 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

24 August 2019, 10:00 - 17:00


Polski/Polish Angielski/English Niemiecki/German Czeski/Czech
Słowacki/Slovak Rosyjski/Russian Litewski/Lithuanian Norweski/Norwegian Holenderski/Dutch

Piątek 23 sierpnia

Meet, Greet and Let's Party!

Więcej informacji wkrótce!


Sobota 24 sierpnia

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Niedziela 25 sierpnia

Midnight City Express Party 2019

Więcej informacji wkrótce!Goodbye Geocaching Party 2019

Więcej informacji wkrótce!

Geocaching Party

rusza w Polskę...

Po trzech spotkaniach w grodzie Kraka, w 2019 przybędzie do miasta Warsa i Sawy


GEOCACHING WARSZAWA

we współpracy z przyjaciółmi z Geocaching Małopolska

zaprasza na czwartą już edycję spotkania

Geocaching Party, tym razem pod hasłem:

Warszawskie Legendy


Stań oko w oko z Bazyliszkiem i wygraj pojedynek, pogłaszcz Księcia Niedźwiedzia, może zdejmiesz czar? Poznaj tajemnicę Złotej Kaczki, czy fortuna trafi właśnie do Ciebie? Dopomóż odnaleźć Syrenkę - poszukiwanie jej może być nie lada przygodą w wielkim mieście!

Zapraszamy na weekend pełen przygód do nowoczesnej metropolii, która skrywa w sobie wiele zapomnianych i niepowtarzalnych tajemnic!


W programie - gry i zabawy dla dużych i małych, dla geokeszerów i osób towarzyszących, nikt nie będzie się nudził!

Pod dachem:

 • Wystawa geocoinów, pathtagów i drewniaków - będzie co pooglądać
 • Giełda drewniaków - raj dla kolekcjonerów
 • Stacja dla przedmiotów podróżnych - z czterech stron Świata, w cztery strony Świata
 • Warsztaty geologiczne - co ty wiesz o Ziemi?
 • Warsztaty geocachingowe - najlepsi o najlepszych, dla najlepszych
 • Sklepy geocachingowe - giełda pomysłów na kesze
 • Warsztaty rękodzielnicze "Zrób sobie Syrenkę" - nauczymy Cię tworzyć cuda
 • Prezentacja Cachly

W terenie:

 • Trzecie Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu - stań do rywalizacji
 • "Odnaleźć Syrenkę..." - Miejska Gra Terenowa - przeżyj miejską przygodę
 • Dziecięcy Ogródek - bawmy się doskonale z legandami
 • 10 typów skrzynek w jeden dzień
 • Ogródek "Poznajmy się" - czyli kto jest kto w naszej zabawie
 • Spacery z przewodnikiem - spacery z przewodnikiem po zaułkach Warszawy, odwiedzisz ciekawe miejsca, których nawet niektórzy warszawiacy nie znają
 • Akademia Sztuk Wszelakich - kto pozna muzy sztuki i nauki?

Kiedy i gdzie:
24 sierpnia 2019 - Warszawa
w godzinach 1000 - 1700
w samym centrum miasta!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Więcej informacji, godziny i miejsca poszczególnych atrakcji już wkrótce. O czekających niespodziankach i atrakcjach będziemy informowali w odrębnych ogłoszeniach.

Śledź nas na bieżąco na fanpage'u FB oraz sprawdź naszą stronę internetową.

✅ Zaloguj Będę uczestniczyć / Will attend i bądź na bieżąco - nie raz Cię zaskoczymy...✊


Nasi sponsorzy:


August 23rd (Friday)

Meet, Greet and Let's Party!

More info soon!


August 24th (Saturday)

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


August 25th (Sunday)

Midnight City Express Party 2019

More info soon!Goodbye Geocaching Party 2019

More info soon!

Geocaching Party

After three successful Mega events in Kraków, Geocaching Party is on the move around Poland...

in 2019 to the city of the legendary Wars and Sawa


GEOCACHING WARSZAWA

With the cooperation of friends from Geocaching Małopolska

invites all cachers to the fourth edition of Geocaching Party

this time, under the name:

Warsaw Legends


This is an invitation to spend a weekend full of adventures in a modern metropolis, hiding many forgotten and unique secrets. Uncover all of them! Games and activities for adults and for the kids, for geocachers, accompanying families and friends. No one will be disappointed!

Face the Basilisk - look into his eyes and win the duel! Pet the Prince Bear and set him free! Get to know the mystery of the Golden Duck, maybe the fortune will come to you? Help find The Mermaid - searching for her can be a real adventure in a big city!


Under the roof:

 • Geocoines, pathtags, xWG exibition - there will be a lot to admire
 • Marketplace for wooden coins - PWG/xWG- a paradise for collectors
 • Station for TB's - from around the World to all the World directions
 • Geological workshops - what do you know about Earth? Masovian edition
 • Geocaching workshops - share the knowlidge and experience - the best of the best, for the best
 • Geocaching shops - new ideas for the caches
 • Handicraft workshops "Make yourself a mermaid" - we will teach you to create wonders
 • Cachly App Tutorial

Outdoors:

 • The Third Open Polish Championship in Geocaching - stand for competition
 • "Find the Mermaid" - Urban Field Game - Experience the urban adventure
 • Children's Garden - let's have fun with the Warsaw Legends
 • 10 cache types a day? Doable
 • "Let's get to know each other" - The Who is Who in our game meeting
 • City Walking with a guide - sightseeing walking tours with the guides - Around the lanes of Warsaw - you will visit interesting secrets places that even some of citizens do not know of
 • All of Arts Academy - who knows the Muses of arts? Who knows the Muses of science? Knowledge for the small and for the big

When and where:
Saturday, August 24th, 2019 - Warszawa
from 10 AM up to 5 PM
right at the very center of the city!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

More information, schedules, timetables and locations of individual attractions are coming soon. We shall be informing you about the surprises and attractions coming, in separate announcements.

Find all detailed information on our event web page and on FB fanpage.

✅ Log Will attend and stay up to date with the announcements 📢 - we shall surprise you - its a promise ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Plan your trip to Warszawa now! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ In case of any additional questions, feel free to write to us! ✉️


Our sponsors:23sten August (Freitag)

Meet, Greet and Let's Party!

Mehr Infos bald!


24ter August (Samstag)

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


25sten August (Sonntag)

Midnight City Express Party 2019

Mehr Infos bald!Goodbye Geocaching Party 2019

Mehr Infos bald!

Geocaching Party

Nach drei sehr erfolgreichen Mega Events in Krakau reist die Geocaching Party nun durch Polen.

Im Jahr 2019 zur Stadt der legendären Wars und Sawa und Heimat der Meerjungfrau


GEOCACHING WARSZAWA

In Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Geocaching Małopolska läd Geocaching Warszawa

alle Cacher herzlich zur vierten Auflage der Geocaching Party ein.

Das Motto diesmal:

Legenden Warschaus


Wir laden Euch für ein Wochenende voller schöner Geocaching Erlebnisse in eine moderne Metropole, welche aber auch viele vergessene und einzigartige Geheimnisse verbirgt.

Lerne die “Legenden Warschaus” kennen... Stelle dich dem Basilisken – Schau ihm in die Augen und gewinne das Duell. Streichle den Prinzen Bär (is it a name? Translated Prince Bear wordly) und lasse ihn frei. Entdecke das Geheimnis der Goldenen Gans, vielleicht wird dir das Glück hold sein. Hilf die Meerjungfrau zu finden – Die Suche nach Ihr kann in einer großen Stadt ein richtiges Abenteuer sein.


Überdacht:

 • Geocoines, pathtags, xWG Ausstellung – es wird dort einiges zu bestaunen geben
 • Holzcoin Tauschbörse - PWG/xWG - ein Paradis für Sammler
 • TB Station – aus der ganzen Welt – In alle Richtungen
 • Geologie Workshops – Was weißt du über die Erde? Masovian Edition
 • Geocaching Workshops – Teile dein Wissen und deine Erfahrungen – Das Beste von den Besten für die Besten
 • Geocaching Shops – Neue Ideen für deine Caches
 • Bastel Workshops “Bau dir deine Meerjungfrau" – Wir bringen dir bei Wunder zu vollbringen
 • Cachly App - Präsentation und Einweisung

Unter freiem Himmel:

 • Die dritten offenen polnischen Meisterschaften im Geocachen
 • "Finde die Meerjungfrau" - Urban Field Game – Erlebe das urbane Abenteuer
 • Children's Garden – Lasst und mit den “Legenden Warschaus” Spaß haben
 • 10 Cachetypen an einem Tag? Machbar!
 • "Lasst uns Kennenlernen" – Das Who is Who unseres Spiels trifft sich
 • Geführte Stadtrundgänge – Durch die Gassen Warschaus – Ihr werdet interessante und geheime Orte entdecken, die selbst vielen Einheimischen unbekannt sind
 • Akademie aller Künste- Wer kennt die Musen der Kunst? Wer kennt die Musen der Wissenschaften? Wissen für die Kleinen und Großen

Wann und wo:
Samstag, 24ter August 2019 – Warschau
Beginn 10Uhr, Ende 17Uhr
Direkt am Stadtzentrum!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Mehr Informationen zur Zeitplanung und den Standorten der einzelnen Attraktionen folgen in Kürze. Wir werden Euch über die Attraktionen und Überraschungen in gesonderten Ankündigungen informieren.

Mehr Informationen könnt ihr auf unserer Facebook-Fanseite und auf unserer Website finden.

✅ Logge ein Werde teilnehmen und sei immer auf den neuesten Stand der Ankündigungen 📢 – Wir werden dich überraschen – versprochen ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Beginne jetzt deine Reise nach Warschau zu planen! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ Falls du noch Fragen haben solltest, schreib uns bitte einfach an! ✉️


Unsere Sponsoren:


Pátek 23. srpna

Meet, Greet and Let's Party!

Více informací brzy!


Sobota 24. srpna

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Neděla 25. srpna

Midnight City Express Party 2019

Více informací brzy!Goodbye Geocaching Party 2019

Více informací brzy!

Geocaching Party

Po třech úspěšných Mega akcích v Krakově bude Geocaching Party cestovat po Polsku...

v roce 2019 do města legendárních Warsa a Sawy


GEOCACHING WARSZAWA

ve spolupráci s přáteli s Geocaching Małopolska

vyzývá všechny kačery ke čtvrtému vydání Geocaching Party

tentokrát pod názvem:

Varšavské Legendy


Jedná se o pozvánku na víkend plný dobrodružství v moderní metropoli, který skrývá mnoho zapomenutých a jedinečných tajemství. Odhalte všechny z nich! Hry a aktivity pro dospělé a pro děti, pro kačery, jejich rodiny a přátele. Skvělá zábava pro všechny!

Budete čelit Bazilišku - podívejte se do jeho očí a vyhrajte souboj! Seznamte se s Medvědí Princem a osvoboďte ho! Poznejte tajemství Zlaté Kachny, možná že bohatství přijde k vám? Pomozte najít Mořskou Pannu - její hledání může být skutečné dobrodružství ve velkém městě!


Uvnitř:

 • Výstavy Geocoinu, TB, payhtagu, xWG - bude zde spousta obdivovat
 • Smenarna PWG/xWG - ráj pro sběratele
 • Stanice pro TB - z celého světa do všech směrů světa
 • Geological workshops - what do you know about Earth? Masovian edition
 • Geologické workshopy - co víte o Zemi?
 • Geo-obchody – geo-inspirace
 • Ruční práce - "Udělej si mořskou pannu" - naučíme vás vytvořit skutečné zázraky
 • Cachly App Tutorial

Venku:

 • The Third Open Polish Championship in Geocaching
 • "Najděte Mořskou Pannu" - Zažijte městské dobrodružství
 • Dětská zahrada - bavte se s varšavskými legendami
 • 10 typů za jeden den? Možná to zkusit!
 • "Poznejme se" - Kdo je kdo na našem setkání
 • Prohlídka města s průvodcem - vyhlídkové pěší výlety s průvodci - Po ulicích Varšavy - navštívíte zajímavé tajemství míst, která dokonce i někteří občané neznají
 • Akademie všech umění - můžete se dozvědět vše o múzách umění a vědy

Kdy a kde:
Sobota 24. srpna 2019 - Varšava
od 10:00 do 17:00
přímo v samém centru města!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Další informace, plány, časy a umístění jednotlivých atrakcí se brzy objeví. Budeme vás informovat o překvapeních a zajímavostech přicházejících v samostatných oznámeních.

Podrobné informace najděte na FB fanpage a na webových stránkách naší akce.

✅ Logujte Will Attend a buďte informováni o oznámeních 📢 - budete překvapeni - slibujeme ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Naplánujte si výlet do Varšavy ještě dnes! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ V případě dalších otázek nás neváhejte napsat! ✉️


Naši sponzoři:


Piatok 23. augusta

Meet, Greet and Let's Party!

Viac informácií čoskoro!


Sobota 24. augusta

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Nedeľa 25. augusta

Midnight City Express Party 2019

Viac informácií čoskoro!Goodbye Geocaching Party 2019

Viac informácií čoskoro!

Geocaching Párty

Po troch úspešných Mega podujatiach v Krakove je Geocaching Párty na svojom putovaní po Poľsku...

v roku 2019 príde do mesta legendárnych Wars a Sawa a domova morskej panny


GEOCACHING WARSZAWA

Vďaka priateľskej výpomoci priateľov z Geocaching Malopolska

pozýva všetkých goecacherov na Mega stretnutie vo Varšave

s názvom:

Varšavské Legendy


Pozývame Vás všetkých na víkend plný dobrodružstiev do modernej metropoly, ukrývajúcej veľa zabudnutých a jedinečných tajomstiev... V programe sú - hry a aktivity pre dospelých a pre deti, pre geocacherov, ako aj pre sprievodné strany, nikto sa nebude nudiť...

Otočte sa k baziliškovi - pozrite sa do jeho očí a vyhrajte duel! Pohladkajte princa Medveďa, a osloboďte ho... Spoznajte tajomstvo Zlatej kačice, možno k vám zavíta šťastie? Pomôžte nájsť Morskú pannu - jej hľadanie môže byť skutočné dobrodružstvo vo veľkom meste!


Pod strechou:

 • Výstava geocoines, pathtagy a xWG - je toľko toho, čo budcete môcť obdivovať
 • Trh pre dreváky - raj pre zberateľov
 • Stanice pre TB's - z celého sveta do všetkých svetových smerov
 • Geologické workshopy - čo viete o Zemi?
 • Geocaching workshopy - zdieľajte vedomosti a skúsenosti - to najlepšie z najlepšieho pre najlepších
 • Geocaching obchody - nové nápady pre hľadanie pokladu
 • Remeselnícke dielne "Urob si sám morskú pannu" - naučíme vás vytvoriť zázraky
 • Cvičenie Cachly

Outdoor:

 • Tretie otvorené poľské majstrovstvá v Geocachingu - stánok pre súťaž
 • "Nájdi morskú pannu" - poľná hra v mestskom prostredí (Urban Field Game) - Vyskúšajte mestské dobrodružstvo!
 • Detská záhrada - zabavte sa s varšavskými legendami!
 • 10 druhy caches denne? Uskutočniteľný!
 • "Poznajme sa navzájom" - Kto je kto v našom hernom stretnutí
 • Prechádzky mesto so sprievodcom – prehliadky – pešie výlety so sprievodcami - Okolo múrov Varšavy - navštívite zaujímavé tajomstvá, ktoré ani niektorí občania nepoznajú
 • Akadémia umenia Ktokoľvek - kto pozná múzy umenia a vedy? Vedomosti pre malých aj veľkých

Kedy a kde:
Sobota 24. augusta 2019 - Warszawa
od 10:00 do 17:00
priamo v centre mesta!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Viac informácií, plány, rozvrhy a miesta jednotlivých atrakcií sa čoskoro objavia. Budeme vás informovať o prekvapeniach a čakajúcich zaujímavostiach v samostatných oznámeniach.

Sledujte nás na Facebook fanpage stránke a navštívte našu webovú stránku.

✅ Prihláste sa Zúčastním sa a budete pravidelne informovaní o aktuálnom stave 📢 – sľubujeme - prekvapíme vás ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Naplánujte si cestu do Varšavy teraz! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nám napísať! ✉️


Naši sponzori:


Пятница, 23 августа

Meet, Greet and Let's Party!

Подробнее в ближайшее время!


Суббота, 24 августа

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Воскресенье, 25 августа

Midnight City Express Party 2019

Подробнее в ближайшее время!Goodbye Geocaching Party 2019

Подробнее в ближайшее время!

Geocaching Party

После трех успешных Mega event в Кракове Geocaching Party путешествует по Польше...

в 2019 году в городе легендарных Wars и Sawa, на родине знаменитой Русалки


GEOCACHING WARSZAWA

В сотрудничестве с друзьями из Geocaching Małopolska

приглашает всех игроков на Mega-Event в Варшаве

под названием:

Warsaw Legends


Мы приглашаем вас на выходные, полные приключений, в современный мегаполис, который скрывает множество забытых и уникальных секретов! В программе - игры и мероприятия для взрослых и детей, конечно же для геодезистов, а также для сопутствующих, так что никто не будет скучать!

Посмотрите на Базиликская легендаБазиликская легенда - посмотрите ему в глаза и выигрывайте поединок! Освободи Принцесса Медведь! Познай тайну Золотая утка, может быть, судьба придет к тебе? Помогите найти Русалка - поиск ее может стать настоящим приключением в большом городе!


Под крышей:

 • Выставочные геокоаины, патчаги и xWG - так много, чтобы полюбоваться
 • Торговая площадка деревянных сабо - рай для коллекционеров
 • Станция TB's - со всего мира
 • Геологические семинары - что вы знаете о Земле?
 • Семинары по геокешированию - это знание и опыт - лучшие из лучших, для лучшего
 • Геокешеры - новые идеи для охоты за сокровищами
 • Ремесленные мастерские «Сделай из себя русалку» - мы научим тебя творить чудеса
 • Презентация Cachly

Наружная реклама:

 • Третий Открытый чемпионат Польши по геокэшингу - конкурс!
 • "Найдите Варшавскe сиренy" - Urban Field Game ... - Испытайте городские приключения!
 • Детский сад - будем веселиться с легендами Варшавы!
 • 10 видов шкафчиков в один прекрасный день? выполнимый!
 • "Давайте познакомимся друг с другом" - "Кто есть кто" в нашей игровой встрече
 • Городская прогулка с гидом - экскурсионные экскурсии с гидами - Вокруг переулков Варшавы - вы посетите интересные места секретов, которые даже некоторые из граждан не знают
 • Академия художеств Кто-нибудь, кто будет знать музы искусства и науки? Знание для малого и для большого.

где и когда:
Суббота, 24 августа 2019 года - Варшава
с 10:00 до 17:00
прямо в самом центре города!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Более подробная информация, расписания, расписания и места отдельных достопримечательностей скоро появятся. Мы сообщим вам о сюрпризах и достопримечательностях, ожидающих в отдельных объявлениях!

Найти всю подробную информацию о FB fanpage и на нашем сайте.

✅ Журнал Will attend и оставаться в курсе объявлений 📢 - мы удивим вас - это обещание ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Планируйте поездку в Варшаву сейчас! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ В случае каких-либо дополнительных вопросов, не стесняйтесь писать нам! ✉️


Наши спонсоры:


Penktadienis, rugpjūčio 23 d

Meet, Greet and Let's Party!

Daugiau informacijos netrukus!


Šeštadienis, rugpjūčio 24 d

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Sekmadienis, rugpjūtis 25

Midnight City Express Party 2019

Daugiau informacijos netrukus!Goodbye Geocaching Party 2019

Daugiau informacijos netrukus!

Geocaching Party

Po trijų sėkmingų Mega-Events renginių Krokuvoje, Geocaching Party yra pakeliui į Lenkiją…

į 2019-ųjų Wars ir Sawa legendių miestą ir Unidnėlės namus


GEOCACHING WARSZAWA

Draugiškai bendradarbiaujant su draugais iš Geocaching Małopolska

kviečia visus geocacher’ius į Mega-Event renginį Varšuvoje

Warsaw Legends


Mes kviečiame jus į savaitgalį šiuolaikiniame metropolyje, slepiantį daug pamirštų ir unikalių paslapčių. Programoje – žaidimai ir veiklos suaugsiesiems ir vaikams, taip pat papildomi renginiai geocacher’iams, niekas nenuobodžiaus.

Susitik Baziliką – pažvelk jam į akis ir laimėk dvikovą! Paglostyk Princą Lokį ir išlaisvink jį! Sužinok Auksinės Anties paslaptį, galbūt tave aplankys sėkmė? Padėk surasti Undinėlę - Jos paieška dideliame mieste gali tapti nerealiu nuotykiu!


Po stogu:

 • Geocoines, pathtags ir xWG paroda – kiek gėrio
 • Medinių klumpių turgus – kolekcionierių rojus
 • Station for TB's – iš viso pasaulio visomis pasaulio kryptimis
 • Geological workshops – ką tu žinai apie Žemę?
 • Geological workshops – dalinkis žiniomis ir patirtimi –geriausias iš geriausių, geriausiam
 • Geological workshops – naujos idėjos lobio medžioklei
 • Rankdarbių dirbtuvės “Pasidaryk undinėlę” – mes išmokysime jus kurti stebuklus
 • Cachly App Pristatymas

Kieme:

 • Trečiasis atviras Lenkijos Geocaching’o čempionatas – dalyvauk varžybose!
 • “Surask Undinėlę…” – miesto žaidimas… - Patirk miesto nuotykius!
 • Vaikų kiemas – pramogaukime su Varšuvos legendomis!
 • 10 cache types a day? Doable
 • “Pažinkime vienas kitą” – “Kas yra Kas?” mūsų susitikimo žaidime…
 • Pasivaikščiojimas po miestą su gidu – apžvalginės ekskursijos pėsčiomis su gidais - Varšuvos gatvėmis – aplankysi įdomias paslaptingas vietas, kurių kartais net vietiniai nežino..
 • Niekieno menų akademija – kas pažins meno ir mokslo mūzas? Žinios mažam ir dideliam

Kada ir kur:
Šeštadienis, rugpjūčio 24 d., 2019 m. - Varšuva
nuo 10 iki 5 val
tiesiai pačiame miesto centre!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Netrukus pateiksime daugiau informacijos, tvarkaraščių, asmeninių pramogų. Apie siurprizus ir pramogas informuosime atskirais skelbimais.

Raskite visą išsamią informaciją Facebook puslapyje ir mūsų svetainėje.

✅ Prisijungti Will attend ir pasilieku su skelbimais 📢 - mes jus nustebinsime - tai pažadas ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Suplanuokite savo kelionę į Varšuvą dabar! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ Jei kiltų papildomų klausimų, nedvejodami rašykite mums! ✉️


Mūsų rėmėjai:


Fredag 23. august

Meet, Greet and Let's Party!

Mer info snart!


Lørdag 24. august

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Søndag 25. august

Midnight City Express Party 2019

Mer info snart!Goodbye Geocaching Party 2019

Mer info snart!

Geocaching Party

Etter tre vellykkede Mega-arrangementer i Kraków, er det Geocaching Party på farten rundt omkring i Polen...

I 2019 til byen av legendariske Wars og Sawa og hjemstedet til Havfruen


GEOCACHING WARSZAWA

med samarbeid av venner fra Geocaching Małopolska

inviterer alle cachere til den fjerde utgaven av Geocaching Party

denne gangen under navnet:

Legendene i Warszawa


Vi er stolte over å kunne invitere til en helg full av de beste geocachingopplevelsene og eventyrene til en moderne storby, som gjemmer mange glemte og unike hemmeligheter. Avdekk dem alle! Spill og aktiviteter for geocachere med familier og venner. Ingen vil bli skuffet! Ingen vil bli kjede seg!

Bli kjent med Warszawas legender ... Ansiktet til Basilisk - se ham inn i øynene og vinn duellen! Klapp Bjørneprinsen og befri ham! Bli kjent med mysteriet om Den Gyldne Anden, kanskje lykken kommer til deg? Hjelp til med å finne Havfruen - søket etter henne kan bli et ekte eventyr i en storby!


Under taket:

 • Geocoines, pathtags, xWG utstilling - det vil bli mye å beundre
 • Markedsplass for trecoins – PWG/ xWG - et paradis for samlere
 • Stasjon for TB - fra hele verden til alle himmelretninger
 • Geologisk verksted - hva vet du om Jorden? Masovian utgave
 • Geocaching verksted – del kunnskap og erfaring - det beste av det beste, for de beste
 • Geocaching butikker - nye ideer for cacher
 • Håndverker verksted "Lag din egen havfrue " - vi vil lære deg å lage undere
 • Cachly App - Presentasjon og opplæring

Utendørs:

 • Det Tredje Open Polish Championship i geocaching, står for konkurranse
 • Barnas hage - la oss ha det gøy med Warszawas legender
 • Children's Garden - let's have fun with the Warsaw Legends
 • 10 cachetyper om dagen? Overkommelig!
 • "La oss bli kjent med hverandre" – Hvem er hvem i vårt møtespill Byvandring med guide - sightseeingturer med guide - Rundt omkring i Warszawa kan dere besøke interessante og hemmelige steder som selv ikke alle innbyggerene kjenner til
 • City Walking with a guide - sightseeing walking tours with the guides - Around the lanes of Warsaw - you will visit interesting secrets places that even some of citizens do not know of
 • Alle kunstakademiene - hvem kjenner kunstens muser? Hvem kjenner vitenskapens muser? Kunnskap for både små og store

Når og hvor:
lørdag 24. august 2019 - Warszawa
fra kl. 10.00 til 17.00
midt i sentrum av byen!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Mer informasjon, timeplaner, rutetider og attraksjoner kommer snart. Vi vil informere dere om overraskelser og attraksjoner som kommer, i egne kunngjøringer.

Finn all detaljert informasjon på vår Facebookside og på vår hjemmeside.

✅ Log Vil delta og holde dere oppdatert med kunngjøringene - vi skal overraske dere 📢 - det er et løfte ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Planlegg turen til Warszawa nå! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ Hvis du har spørsmål, vennligst skriv til oss! ✉️


Våre sponsorer:


Vrijdag 23 augustus

Meet, Greet and Let's Party!

Meer info binnenkort!


Zaterdag 24 augustus

Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy
1000 - 1700
N 52° 14.519' E 021° 00.469


Zondag 25 augustus

Midnight City Express Party 2019

Meer info binnenkort!Goodbye Geocaching Party 2019

Meer info binnenkort!

Geocaching Party

Na drie succesvolle Mega-evenementen in Krakau is de Geocaching Party onderweg in Polen naar...

in 2019 naar de stad van de legendarische Wars en Sawa


GEOCACHING WARSZAWA

Samen met de vrienden van Geocaching Małopolska

nodigt alle cachers uit voor de vierde editie van Geocaching Party

deze keer, onder de naam:

De Legenden van Warschau


Geconfronteerd met de Basilisk - kijk in zijn ogen en win het duel! Pet de Prins Beer en bevrijd hem! Maak kennis met het mysterie van de Gouden Eend, misschien komt het fortuin naar jou toe? Help de zeemeermin te vinden - op zoek gaan naar haar kan een echt avontuur zijn in een grote stad!

Dit is een uitnodiging om een weekend vol avonturen door te brengen in een moderne metropool en die veel vergeten en unieke geheimen heeft. Ontdek ze allemaal! Spellen en activiteiten voor volwassenen en voor de kinderen, voor geocachers, familie en vrienden. Niemand zal teleurgesteld zijn!


We organiseren binnen:

 • Geocoines, pathtags, xWG-expositie - er zal veel te bewonderen zijn
 • Marktplaats voor wood coins - PWG / xWG - een paradijs voor verzamelaars
 • Ruilstation voor TB's - van over de hele wereld naar alle richtingen van de wereld
 • Geologische workshops - wat weet u van de aarde? Warschau editie
 • Geocaching-workshops - deel de kennis en ervaring - het beste van het beste, voor het besten
 • Geocaching shops - nieuwe ideeën voor de caches
 • Handwerkworkshops "Maak jezelf een zeemeermin" - we zullen je leren wonderen te creëren
 • Cachly App instruktie

Buiten:

 • Het derde Open Pools kampioenschap in Geocaching – doe mee met de competitie
 • "Find the Mermaid" - Urban Field Game - Ervaar het stedelijke avontuur
 • Children's Garden - laten we plezier maken met de Warsaw Legends
 • 10 cachetypen op een dag? Dat is hier mogelijk
 • "Laten we elkaar leren kennen" - De Who is Who in ons spel
 • Stad Wandeling met een gids – Door de steegjes van Warschau - je bezoekt interessante plaatsen die zelfs de locals niet kennen
 • All of Arts Academy - wie kent de Muses of arts? Wie kent de Muses of Science? Kennis voor groot en klein

Het Mega event - Wanneer en waar:
Zaterdag 24 augustus 2019 - Warszawa
van 09.00 uur tot 18.00 uur
midden in het centrum van de stad!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Meer informatie, schema's, tijden en locaties van individuele attracties zijn binnenkort beschikbaar. We zullen u informeren over de verrassingen en attracties die komen, in afzonderlijke aankondigingen, in het Engels.

Alle gedetailleerde informatie is ook the vinden op FB fanpagina en op onze website.

✅ Log Will attend om op de hoogte blijven van de aankondigingen 📢 - we zullen u verrassen - dat is een belofte ✊

✈️ 🚗 🚅 🚌 🚐 Plan nu je reis naar Warschau! 🚐 🚌 🚅 🚗 ✈️

✉️ Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te schrijven! ✉️


Onze sponsoren:Additional Hints (No hints available.) 

Find...

581 Logged Visits

Write note 5     Will Attend 571     Publish Listing 1     Announcement 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.