Skip to content

<

Bottenkonglomerat vid Råbäcks hamn

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bottenkonglomerat vid Råbäcks hamn

Allmän geologi - Kinnekulle

Kinnekulle är ett av Västergötlands flera platåberg. Den högsta punkten ligger på cirka 306 meter över havet.
Berget består av flera olika lager som består av olika bergarter, den äldsta delen består av cirka 1 500 miljoner år gammalt urberg. Själva Kinnekulle bildades däremot för cirka 520 till 400 miljoner år sedan, vid den tiden så låg området på havsbottnen. Stora mängder av sand, lera, slam och döda växter och djur samlades på havsbotten och under flera miljoner år så pressades de ner och stelnade till slut.
Kinnekulles berglager består av följande (nedifrån och upp): Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp (diabas). Det går att komma ihåg berglagrens följd genom denna lilla “ramsa”: USA KL Tre.

Kalkstenen och sandstenen har störst utbredning, medan diabasen, som endast utgör toppen av Kinnekulle, har minst utbredning.

De sedimentära lagren har haft en mycket större utbredning tidigare. De har dock nötts bort överallt förutom på Kinnekulle och de andra platåbergen. Orsaken till att Kinnekulle inte har nötts ner är för att berget har ett skyddande lager av diabas högst upp. Diabasen bildades för cirka 280 miljoner år sedan av stelnande magma och är mycket hård.

Under den senaste istiden så har Kinnekulle också påverkats. Berget har formats av inlandsisen, och berget har nötts ner en del.

Konglomerat

Den klassiska ramsan “USA KL3” ger en bra översiktlig bild över Kinnekulles berggrund, dock är det inte hela bilden. Det förekommer flera olika sorters kalksten och skiffer i berggrunden, dessutom så finns det en annan bergart på Kinnekulle: konglomerat. Dock så utgör den inte en särskilt stor del av berggrunden, mellan några decimeter upp till maximalt ett par meter tjockt. Dock är mycket av bergarten borteroderat. Konglomeraten vid Kinnekulle är en så kallad bottenkonglomerat, eller basalkonglomerat. Den bildades först under sedimentationen och ligger alltså längst ned i Kinnekulles sedimentära lagerföljd.

Konglomerat är en sedimentär bergart som består av grovkornigt mer eller mindre rundat material från andra bergarter som befinner sig i en finkornigare grundmassa. Materialet har uppkommit genom att andra bergarter har utsatts för vittring och eroderats bort. Ofta så avsätts konglomerat i miljöer med där det finns mycket strömt vatten, exempelvis floder, där mer finkornigt material transporteras bort medan grövre material stannar kvar vid ursprungskällan. Ju längre bort som bergartsmaterialet har rest desto rundare är det.

Konglomerat delas upp i två olika kategorier beroende på bergartsmaterialet. Om bergartsmaterialet består av flera bergarter så är konglomeratet polymikt. Om det består av bergartsmaterial från en bergart så benämns den monomikt.

Utöver vad bergartsmaterialet består av så delas konglomerat också in i kategorier beroende storleken på bergartsmaterialet. Om materialet har en storlek mellan 2 och 4 millimeter så klassas den som granulärkonglomerat, mellan 4 och 64 som gruskonglomerat. Mellan 64 och 256 millimeter som kullerstenskonglomerat och slutligen om materialet är större än 256 millimeter så klassas den som blockkonglomerat.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågorna:

1. Undersök bergartsmaterialet i konglomeraten, som finns som fläckar på gnejshällen vid koordinaterna. Är konglomeraten vid koordinaterna polymikt eller monomikt? Vilken slags konglomerat skulle du klassa konglomeraten som med tanke på storleken på bergartsmaterialet?

2. Varför tror du att konglomeraten på Kinnekulle har bildats först av de sedimentära bergarterna? Varför finns det inte konglomerat längre upp i lagerföljden?

3. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

 

Additional Hints (Decrypt)

Oruöire qh uwäyc söe ngg uvggn xbatybzrengra cå cyngfra? Gvggn cå fcbvyreovyqra!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.