Skip to Content

<

Kešeriáda 2019

A cache by Simon Cooper & Rikitan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, May 11, 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

11 May 2019, 09:00 - 19:00
Organizačný / Rozhodcovský / Dobrovoľnícky tím:
Simon CooperSK, Rikitan
lafin, geJulie, sv. Augustin, PD-Scout, JaSaHram, Labuťka81, ZuzkaN, Busty03, orsagovci, Pressburg Hulvats™, CimBaaL, _miko_ , inko2010, yoki666. misoba
Organizátori a dobrovoľníci sa majú možnosť taktiež aktívne zapojiť do vybraných hier (v danom čase ju nerozhodujú).


Rýchly presun - WA logy / koniec listingu

Vitaj na Kešeriáde 2019.
Geocaching je často opisovaný ako druh športu, ktorý v sebe spája hľadanie skrytého objektu na základe GPS súradníc, turistiku a predovšetkým vytrvalosť. Na sobotu, 11. mája 2019 pripravujeme malé rozšírenie športových aktivít pre kešerskú komunitu, kde si okrem relaxu užijete dostatok športov na mieste známom ako Partizánska lúka. Tá je známa ako voľnočasový areál, mylne nazývaný aj Železná studnička, tá sa však nachádza v jej tesnom susedstve a spolu patria k najznámejším bratislavským rekreačným lokalitám.
Partizánska lúka je súčasťou Bratislavského lesoparku, ktorý v mene mesta spravuje mestská organizácia Mestské lesy. Práve Mestské lesy Bratislava s ktorými dlhodobo spolupracujeme v rámci OZ Permoníci nám vychádzajú v ústrety Partizánskou lúkou. Nachádza sa na južnom okraji chránenej oblasti Malé Karpaty a okrem eventu Kešeriáda domácim aj cezpoľným prináša množstvo ďalších aktivít a samozrejme aj príjemnú turistiku v okolitých lesoch.Tvojou úlohou po WA logu je vybrať si jednu alebo viac aktivít, ktoré sú ti športovo najbližšie. Čo najskôr sa zaregistrovať na vybranú disciplínu so svojim družstvom alebo ako jednotlivec čo nám pomôže vhodne pripraviť a načasovať súťaž. Takmer každá z disciplín je obmedzená na počet účastníkov, preto výber zbytočne neodkladaj.
Následne sa potrebuješ už len dostaviť vo vhodnom oblečení a obuvi, ale hlavne s výbornou náladou. Vlastné rakety, šípky a pod. sú len tvojou výhodou (nie podmienkou). Na mieste sa nám osobne zaregistruješ, zabezpečíme ti provizórnu šatňu, stráženie osobných vecí, drobné občerstvenie a podmienky k čo najlepšiemu výkonu.
Okrem cenného kovu či trofeje všetkých súťažiacich čaká aj tombola o hodnotné športové, turistické a kešerské ceny. Medzi cenami sa objavia prémiové členstvá na Geocaching, oblečenie, horský bicykel a množstvo ďalších cien, ktoré potešia kešerov. Žrebovať sa budú čísla na indentifikačných páskach, ktoré získaš pri osobnej registrácii. Pre viac info stačí sledovať email po tvojom WA logu.

Tešia sa na teba organizátori Simon Cooper & Rikitan so skvelým tímom.

Welcome to the Kešeriáda 2019!

The event name itself reminiscent to the Olympic Games ("Kešer" as the Cacher and the -IADA from the Slovak word "olympIADA"). Geocaching is often described as a type of sport that connects searching for a hidden objects based on GPS coordinates, tourism and mainly endurance.

On Saturday, May 11 2019 we prepare small enhancement of sport activities for geocaching community, where beside relax you can enjoy lots of sports at the place known as Partizanska luka.
Event is funny way organized, with the modified rules for amateurs and customised for ambient in which they will take place. The venue is a well-known leisure resort located on the edge of a forest park. The place is designed for relaxation and sports in the capital city of Slovakia.
There will be plenty of sports for Cachers of all ages, for families with children and children alone.
Your job after WA log is to choose one or more activities to that you have close relationship. Register yourself or your team as soon as possible for the selected sport discipline, so we can prepare the competitions and the time-line. Caution, almost every discipline is limited to number of participants. So do not delay your decision unnecessarily.


Then you just need to come up in jolly mood, in proper clothes and with the necessary aids (e.g. your favorite badminton rocket etc.). You will personally register at the place. We will provide you with dressing room, with care about your personal cases, with small snacks and conditions for your best possible performance.
In addition to the valuable medal or trophy, all participants will take part in a raffle for sports, hiking or cacher prizes. Prizes includes Geocaching premium membership, clothing, mountain bikes and many other prizes. We will draw loss numbers from your registration bands that you get by your personal registration. For more information, just follow the e-mails after your WA log.
Registration for sports activities is free of charge, event does not contain any hidden fees.
Simon Cooper & Rikitan with a great organization team is looking forward to you.


Willkommen auf der Kešeriáda 2019!
Ihr Job nach dem WA-Log besteht darin, eine oder mehrere Sportliche Aktivitäten zu denen Sie eine enge Beziehung haben auszuwählen. Registrieren Sie sich oder Ihr Team so schnell wie möglich für die ausgewählte Sportdisziplin, damit wir die Wettkämpfe und den Zeitplan vorbereiten können. Achtung, fast jede Disziplin ist auf die Teilnehmerzahl begrenzt. Also verzögere deine Entscheidung nicht unnötig.
Dann müssen Sie sich nur in fröhlicher Stimmung, in richtiger Kleidung und mit den erforderlichen Hilfsmitteln (z. B. Ihrer Lieblings Bettmintonrakete usw.) erheben. Sie werden sich persönlich vor Ort anmelden. Wir versorgen Sie mit Umkleidekabinen, mit Sorgfalt für Ihre persönliche Sachen, mit kleinen Snacks und Bedingungen für Ihre bestmögliche Leistung.
Neben den wertvollen Medaillen oder Trophäen nehmen alle Teilnehmer an einer Verlosung für Sport-, Wander- oder Cacherpreise teil. Die Preise beinhalten Geocaching Premium Mitgliedschaft, Kleidung, Mountainbikes und viele andere Preise. Wir werden Teilnehmernummern aus Ihren Registrierungsbändern ziehen, die Sie durch Ihre persönliche Registrierung erhalten. Für weitere Informationen folgen Sie einfach die E-Mails nach Ihrem WA-Log.
Simon Cooper & Rikitan mit einem großartigen Organisationsteam freut sich auf Sie.

Kde: minifutbalové ihrisko s umelým trávnikom, rozmery 30x16 m
Kto: 4 hráči + 1 brankár (+ 1 náhradník). V tíme môže byť max. 1 nekešer (zaregistruj ho na svoj nick).
Pohlavie: zmiešané - muži a ženy
Vek: 15+
Čas: 2 x 15 minút
Systém hodnotenia: pavúk
Hodnotenie: 1. - 3. miesto
Ceny: medaile, víťazný pohár, energetické balíčky, SWG za účasť, SWG za pódiové umiestnenie, zaradenie do tomboly (ceny v hodnote 500 € - 1. cena horský bicykel )

Where: mini football playground with artificial turf, dimensions 30x16m customized playground. Who: 4 players + 1 goalkeeper (+ 1 substitute). Gender: mixed - men and women. Age: 15+. Playtime: 2 x 15 min. with selected team. Ranking: 1st - 3rd place.
Prizes: medals, winner cups, SWGs for participation, SWGs for winners, participating in raffle based on the number on registration band (prizes in amount over € 500 - 1. prize mountain bike)


Zaujímavosť: Ľudia, ktorí v detstve hrávali napríklad futbal, majú pevnejšie kosti a až o 50 percent menšiu šancu na zlomeniny oproti tým, ktorí boli trošku pohodlnejšími tínedžermi. Je to vraj pre lepšie rozloženie kostnej hmoty aj spevnenie kostí. V nohách totiž pracuje 26 kostí, 33 kĺbov, 112 väzov a nervy, šľachy či krvné cievy, ktoré musia spolu dokonale kooperovať.Kde: minifutbalové upravené ihrisko
Kto: 3 hráči na troch
Pohlavie: zmiešané - muži a ženy
Vek: 15+
Čas:10 min s vybraným družstvom
Systém hodnotenia: pavúk
Hodnotenie: 1. - 3. miesto
Ceny: medaile, víťazný pohár, energetické balíčky, SWG za účasť, SWG za pódiové umiestnenie, zaradenie do tomboly (ceny v hodnote 500 € - 1. cena horský bicykel )

Where: minifutbal paved playground
Who: three at three players
Gender: mixed - men and women
Age: 15+, Time: will be specified later
Classification: 1st - 3rd place
Prizes: medals, cups, energy packages, SWG for participation, SWG for podium placement, participation in tombola (1. price mountain bike)
Čriepok z histórie: Do histórie nohejbalu sa Slovensko zapísalo v roku 1994 na 1. Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v Košiciach. Zúčastnilo sa na nich 15 krajín zo štyroch kontinentov. Najúspešnejším tímom šampionátu sa stalo domáce Slovensko so ziskom jednej zlatej a dvoch strieborných medailí.Trasa: Čaká ťa pohodlná rovinka striedajuca spevnený lesný povrch s asfaltom. Predbežne je naplánovaná trasa z Partizánskej lúky (waypoint beh) po známu Snežienku / Lanovku a späť.
Dĺžka: približne 7 km
Terén: spevnený lesný povrch, asfalt
Pohlavie: spoločný pretek, hodnotenie zvlášť muži a ženy
Vek: 18+
Štart: o 10:00 (môže byť upravený)
Hodnotenie: najlepší čas, 1. - 3. miesto - ženy, 1. - 3. miesto - muži
Ceny: medaile, víťazný pohár, energetické balíčky, balená voda, ovocie, SWG za účasť, SWG za pódiové umiestnenie, zaradenie do tomboly (ceny v hodnote 500 € - 1. cena horský bicykel )

Track: Comfy flat route mixing gravel forest and paved road. Preliminary the planned track is from Partizanska luka to place known as Snezienka (Lanovka) and back.
Length: Approximately 7 km
Terrain: gravel road and paved asphalt
Gender: joint race, ranking separated for men and women
Age: 18+
Start: at 10:00 (may be modified)
Ranking: best time, 1st - 3rd place - women, 1st - 3rd place - men
Prizes: medals, cup, energy packs, bottled water, fruits, SWG for participation, SWG for podium, participation in tombola (1. price mountain bike)Zaujímavosti: Behom neprekrvuješ a neprecvičuješ len telo, ale aj mozog. Obyčajných 5 až 10 minút behu denne môže ovplyvniť naše zdravie a dokonca za každú hodinu behania by sme mohli získať až 7 hodín života navyše.Športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom bude tvojou úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly (prispôsobime kešerom) trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas.
Tento druh športu pripravíme pre záujemcov od 10 do xy rokov bez obmedzenia s tým, že budú rôzne náročnosti a dĺžky trate (zvlášť deti, zvlášť dospelí). Aktuálne plánujeme detskú trať do 2 km a pre dospelých približne 8 km trať v okolí Partizánskej lúky.
Súťažia jednotlivci a v kategóriach 10 a menej rokov, 20 roční a mladší, 21 - 40 a od 40 rokov. Vekové zaradenie bude priamo na mieste pri potvrdení registrácie (vopred sa prihlás cez formulár!).
Sleduj listing, resp. po zalogovaní WA logu svoj email a dozvieš sa včas aktuálne informácie.

This type of sport we will prepare for those interested from age 10 to XY years without limitation, with different difficulties and lengths of the tracks (specially for children and adults). We currently plan children track up to 2 km and adults approximately 8 km in the area around Partizanska Luka.
Competition is for individuals in categories 10 years and below, 20 years and below, 21-40 years and 40 and above. Assignment by age will be done directly at the place during the registration confirmation (sign in advance using the from!). Watch the listing and log WA with email address to stay informed well ahead.
Čriepok z histórie: Prvé oficiálne orientačné preteky sa uskutočnili 20. 6.1897 v nórskom Bergene.
U nás orientačný beh nevznikol priamo ako samostatný šport, ale postupne sa vyvíjal od turistickej orientácie cez športovú orientáciu vrámci turistiky až k samostatnému športovému odvetviu.
Prvé oficiálne orientačné preteky na Slovensku zorganizovala lyžiarska sekcia KC Sokola nitrianskeho kraja 2.12.1951. Štart pretekov bol v Obyciach pri Zlatých Moravciach, cieľ v Topoľčiankach.Vieme, že bedminton je športová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov, ktorí sa pohybujú na opačných poloviciach obdĺžnikového ihriska rozdeleného sieťou. Hráči v rukách držia rakety a striedavo odbíjajú košík.
Na kešeriáde nás čakajú hry 2 x 2, hrať sa bude malý set, tj počíta sa do 11. So súperom odohrajete max. 3 zápasy, res. 2 víťazné sety. Postupuje víťazný tím. Pravidlá, miesto a iné podmienky môžu byť aktualizované!
Po osobnej registrácií účasti si môžeš bezplatne zapožičať bedmintonovú raketu, ale samozrejme sa najlepšie hrá s tou svojou. Negarantujeme ti požadovanú kvalitu zapožičanej rakety.
Družstvá na hru nie sú limitované pohlavím a vek je stanovený od 15 rokov. Deti budú mať k dispozícií sólo ihrisko a súťaže.

At keseriada there will be games two on two, small set will be played, i.e. counting till 11.
You will play 3 matches - 2 winning. Wining team advances further. Rules, place and other conditions may be updated!
After registration you can freely rent badminton racked, but of course the best play is with your own.
Game teams are not limited to gender, age is set to 15 years minimum. Children will have its own playground and competitions.
Čriepok z histórie: Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú z 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Dschian-Dsi. Dejiny moderného bedmintonu sa začali písať hrou poona, nazvanou podľa indického mesta Puna, kde ju v polovici 19. storočia vytvorili britskí vojaci. Tí hru priviezli do Anglicka, kde o desať rokov neskôr, v roku 1850 získala svoje súčasné meno.
Streetball je mestská forma basketbalu, ktorá sa dnes hrá na ihriskách a v telocvičniach po celom svete.
Zvyčajne sa používa iba jedna strana basketbalového ihriska ale inak sú pravidlá veľmi podobné profesionálnemu basketbalu. Počet hráčov sa môže pohybovať od jedného útočníka proti jednému obrancovi (1 on 1) až po 2 tímy po 5 hráčov.
Pravidlá upresníme.

Streetball is the urban form of basketball that is played today on playgrounds and in gymns all over the world. Usually only one side of the basketball court is used, but otherwise the rules are very similar to professional basketball. The number of players can range from one striker against one defender (1 on 1) to 2 teams with 5 players.
We will clarify the rules later.
Čriepok z histórie: Základy pouličného basketbalu boli položené už začiatkom 20. storočia na uliciach amerických veľkomiest. Streetball alebo Black Basketball (čierny basketbal) sa rozšíril po celom kontinente a následne so vznikom oficiálnych streetbalových asociácií a líg sa prekročila čiara medzi amatárskym a profesionálnym športom. V dnešnej dobe je streetball hraný profesionálne i rekreačne po celom svete.

Stolný tenis, hovorovo pingpong, je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť.
Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom.
Na Kešeriáde sa môžete tešiť na novučičké stolnotenisové stoly. Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivého počasia táto súťažná disciplína môže byť vyradená.

Table tennis also known as ping pong, is a type of sport where the player tries to play the ball over the net or along the net on a special table so that it can cause difficulties to the opponent to return the ball back. Table tennis is one of the fastest sports games in the world, learning to quickly assess the game situation and instantly solving it in the most appropriate way the rules allow. In the Keseriada you will enjoy the brand new tennis tables. Please note that in the event of adverse weather, this competition discipline may be discarded.Čriepok z histórie: Stolný tenis vznikol prenesením tenisu do sálového prostredia na stôl. Predchodcom stolného tenisu bola stará japonská hra gossima, ktorú priniesli do Európy Angličania v 80. rokoch 19. storočia. Stolný tenis sa hral spočiatku na stoloch rôznych rozmerov, s gumenými alebo korkovými loptickami, pergamenovými, neskôr drevenými raketami. Prvé pravidlá stolného tenisu boli vydané v Londýne 1884 (u nás 1925). Celuloidovú loptičku do hry zaviedol v roku 1899 angličan James Gibb.
Pétanque alebo petank alebo petang je francúzska spoločenská hra pre dve 1-3 členné družstvá, ktoré sa snažia umiestniť gule čo najbližšie k cieľu, ktorý tvorí drevená gulička, tzv. prasiatko.
Princíp hry je veľmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutie techniky a taktiky vyžaduje pravidelný tréning. Výraznou prednosťou tohto športu je to, že ho môže hrať prakticky každý (ženy s mužmi, starci s deťmi, aj telesne postihnutí sa môžu zúčastňovať všetkých turnajov) a prakticky kdekoľvek (terén ihriska je ľubovoľný).
Súťažne si zahrajú trojčlenné družstvá na 2 pripravených ihriskách.

The principle of the game is very simple, but the perfect handling of techniques and tactics requires regular training. It is a great advantage of this sport that it can be played by virtually everyone (women with men, old people with children, and physical handicap can participate in all tournaments) and practically anywhere (terrain playground is arbitrary).
The three-member teams will compete in 2 prepared playgrounds.Čriepok z histórie: Rimania sa hrali hru podobnú tej dnešnej ešte v 6. storočí pred Kristom.
Triafali ťažkými kamennými guľami na cieľ. Pravdepodobne počas okupácie vtedajšej Gálie sa dostala hra na územie dnešného južného Francúzska. Hra v dnešnej podobe vznikla zrejme v Provensálsku. Podľa legendy sa hry s guľami zúčastňoval istý zdravotne postihnutý človek, ktorý pre svoje postihnutie musel mať pri hre vždy nohy pri sebe.
Keďže mal veľmi dobré výsledky, začali ho napodobňovať i jeho protihráči, a tak hádzať gule vždy z rovnakého miesta. Z francúzskeho „pieds tanqués" (spojené nohy) bol vraj odvodený i názov samotnej hry – pétanque.

Asi najzaujímavejší fakt na tejto disciplíne je, že v rokoch 1900 – 1920 bolo preťahovanie lanom súčasťou olympijských hier. My si pripomenieme známe preťahovačky minimálne z čias detských. Súťažiť bude družstvo 4 na 4, a to na 3 víťazné pre postup ďalej a tiež aj 1 na 1, na 2 víťazné. Táto disciplína je vhodná aj pre deti. Vzhľadom na to, že je možné ľahko skončiť na trávniku je dobre tomu prispôsobiť aj oblečenie.

Maybe the most interesting fact about this discipline is that between 1900 and 1920 was rope withdrawal part of the Olympic Games. We will remind you of the well-known pulling at least from the children's time. Compete will be team 4 to 4, to 3 winners to progress further. This discipline is also suitable for children.Chceš preťahovať profesionálne? Športové tímy zastrešuje Medzinárodná federácia preťahovania lanom (Tug of War International Federation, TWIF), ktorej členmi sú národné združenia z 55 krajín sveta.
Šípky sú stále viac a viac populárnym športom, možno vďaka svojej jednoduchosti a možno tiež preto, že táto hra je neuveriteľne chytľavá. Na Kešeriádu 2019 sú šípky zaradené, ale výber konkrétnej hry a podmienky si upresníme neskôr. Hrať sa bude na sisalové terče.
Ako správny profík doma určite nájdeš svoje obľúbené, tak ich stačí len oprášiť a prísť zabojovať o jednu z cien.

Darts are becoming more and more popular sport, perhaps because of their simplicity and perhaps also because this game is incredibly catchy. To the Keseriada 2019 the darts are listed, but the selection of the particular game and conditions will be specified later.
As the right pro-player at home you will surely find your favorites, so just brush them off and come to fight for one of the prices.


Čriepok z histórie: Hra sa podľa všetkého vyvinula z lukostreľby a hodu oštepom. Moderný darts tiež úzko súvisí so životom anglických pubov. Vtedy sa domnievali, že trafiť stred terču ( po anglicky „Bull Eye“ teda oko byvola) je obrovské šťastie. V roku 1908 na veľký obdiv kráľovského dvora jeden leedský krčmár dokázal, že je to hra o šikovnosti. Odvtedy sa hádzanie šípkami teší veľkej obľube.

Šach je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. V dnešnej verzii šachových kameňov možno badať alegóriu stredovekej spoločnosti.
Toľko základnej teórie. Tento špecifický šport sme sa rozhodli zaradiť aj z dôvodu, aby sa dokázal zapojiť aj niekto, kto sa necíti športovo zdatný na ostatné hry.
Pravidlá šachu a časovanie budú včas upresnené na základe registrovaných záujemcov, ale základ dať MAT súperovi ostáva. Prvé hry začnú o 09:30 (zmena možná).

Chess is a strategy game with full information for two players, in which the result is decided by tactical and strategic players abilities and their attention and focus. The object of the game is to checkmate opponent. It has elements of art, science, and sport.
So much for the basic theory. We have also decided to include this specific sport in order to be able to involve anyone who does not feel sporty in other games.
The rules of chess and timing will be refined based on the number of registered candidates later, but the basic - to checkmate opponent will be left. The first game starts at 09:30 (change possible).
Čriepok z histórie: Za kolísku šachu považujeme Indiu. Na severe krajiny okolo roku 500 sa hrala hra s názvom Čaturanga. Odvodený je od štyroch súčastí vojska pechoty, jazdy, slonov a vojnových vozov. Boli to predchodcovia dnešných pešiakov, jazdcov, strelcov a veží. Niektorí historici tvrdia, že šach pochádza z Číny z 2. storočia pred naším letopočtom. Tak už si len vybrať.

Švihadlo je neuveriteľne efektívny a všestranný tréningový nástroj, ktorý by sme mali nosiť so sebou aj na dovolenku, pretože je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako spáliť kalórie.
O skákaní cez švihadlo je tiež známe, že zlepšuje hustotu kostí. Skákaním cez švihadlo spaľujeme viacej kalórií v porovnaní s behom (až 1300 kalórií za hodinu).
Súťažne vás čaká skákanie cez digitálne švihadlo, ktoré vám bude rátať skoky v určenom čase. Skákať môžeš 2x a počíta sa ti lepší výkon. V prípade, že máš obľúbené vlastné s počítadlom, tak ho samozrejme môžeme akceptovať.
Upozorňujeme dámy na potrebnú športovú podprsenku. Nevhodná podprsenka môže spôsobiť roztrhnutie svalov, čo môže spôsobiť ovisnuté poprsie, a to vážne nikto nechce. Na túto hru môžete prihlásiť aj deti (zvlášť hodnotené).

Jumping rope is also known to improve bone density. Jumping rope is burning more calories than running (up to 1300 calories per hour). For the content, a jump on a digital rope is waiting for you to jump at the set time. You can jump twice and better performance will be counted. If you have your own custom counter, we can of course accept it.
Let the ladies know about the sporty bra. An inappropriate bra can cause a rupture of the muscles, which can cause a brisket bust, and no one really wants it.
Čriepok z histórie: História švihadla začína už v dobe starých Egypťanov, kedy bola vnímaná ako zábavná hra. V egyptských hrobkách boli nájdené kresby, ako ľudia plietli laná z bylín s tuhou vláknitou stonkou a konope Najprv sa skákaniu venovali muži a neskôr hru začali ovládať ženy.

Cirkusant. Prvé slovo, ktoré mi kedysi veľmi dávno napadlo pri pohľade na človeka na predĺžených nohách.
Táto aktivita je ďalšia známa zo školských čias a teší sa veľkej popularite medzi deťmi, ale aj dospelými. Veď kto by sa na ne netúžil postaviť, ked ich vidí? Nemusíte mať strach, nebudete dva metre nad zemou a tiež žiadne časové preteky v behu na nich neplánujeme.
Súťaž na choduliach bude spojená s prekážkovou trasou a teda ani tak nepôjde o rýchlosť, ale o vašu šikovnosť v určenom čase sa s prekážkami popasovať. Samozrejme základná podmienka bude sa nohou nedotknúť zeme.
Táto disciplína je vhodná aj pre deti, keďže budú k dispozícií aj detské chodule a určite sa nájdu aj malé "kopýtka" pre najmenších.

Acrobats. The first word that come to my mind when looking at a man on stilts.
This activity is also well-known from school time and enjoys great popularity among children but also adults. Who would not want to stand on them when they see them? You do not have to worry, you will not be two meters above the ground, and no competitive running races are scheduled for them.
The competition on the stilts will be connected with the obstacles course and thus it will not be a speed, but your skill in the designated time to fight with obstacles. Of course, the basic condition not to touch the ground with your feet will remain.
This discipline is also suitable for children, as there will also be children's wooden stilts and there certainly will be small "hooves" for the youngest ones.Čriepok z histórie: Učiť deti chodiť nie je žiadna zábava, najmä keď nechcú spolupracovať. Ako tento problém vyriešiť prišli už pred niekoľkými generáciami, keď naši dedkovia vyrobili akési špeciálne zariadenie, ktoré rovnými drevenými doskami prepojilo nohy dieťaťa s nohami rodiča.
Dieťa tak muselo robiť kroky bez ohľadu na to, či sa mu chcelo alebo nie. Naozaj by nás zaujímalo, či sa v celej histórii ľudstva podarilo aspoň jedinému dieťaťu pomocou tohto vynálezu naučiť chodiť...

Titul IRON CACHERMAN a IRON CACHERWOMAN - najvyššie ocenenie v tejto súťaži získa jediná žena a jediný muž v roku 2019.
Tých najväčších odvážlivcov čakajú celodenné športové aktivity, kde si prejdú niektorými hrami zo zoznamu, určite v tom bude aj beh, ale zároveň pomerne slušná, no nie nereálna silová zaberačka na telo.
Všetko bude zvlášť bodované a až do poslednej chvíle nebude jasné kto titul IRON CACHER získa. Už len samotné prihlásenie do tejto kategórie je vysoko hodnoteným obdivom.
Naši TOP kešerskí športovci sa tak budú oprávnene pýšiť doživotným titulom IRON CACHER, medailou, jedinečným tričkom, SWG, ktoré nedostane okrem organizatorov nikto iny a balíčkom prekvapení.
Nebude chýbať ani putovný, trekovateľný pohár a samozrejme zaradenie do tomboly. Viac sa dozvieš v dostatočnom predstihu, trénovať môžeš začať hneď. Vzhľadom na fyzickú náročnosť je súťaž určená pre dospelých.

The title IRON CACHERMAN and IRON CACHERWOMAN - the highest award in this competition is won by a only one woman and the only one man in 2019. For the biggest daredevils are waiting all-day sports activities, where they will go through some of the games from the list, certainly it will be running, but also quite decent body workout. Every competition will be rated individually and until the last moment it will not be clear who will the IRON CACHER title win. Just the entering into this category is highly admired. Our TOP geocaching sportsmen will be honored for the rest of their life with the title IRON CACHER, a medal, unique T-shirts, and SWG that will nobody else receive, and package with surprises from organsators. There will also be a challenge cup, tracking cup, and of course a tombola participation. You will learn more in later, but well in advance, training you can start right away. Due to physical difficulty, the competition is for adults from 18+.JEDEN MUŽ - ONE MAN - EIN MANN
JEDNA ŽENA - ONE WOMAN - EINE FRAU
IRON CACHER

Časovanie hier bude nastavené tak, aby si sa dokázal zapojiť v prípade záujmu takmer do všetkých. V prípade, že máš záujem o skutočne aktívne využitý deň, tak sa okrem jednotlivých hier prihlás na Iron Cacher čo je pre nás podnet, že ti potrebujeme prispôbiť čas súťaží.

Game schedule will be set so you can get involved if you are interested in almost every game. If you are interested in a really active day, then join the Iron Cacher in addition to the other games, which means for us that we need to adjust the schedule of the competition for you. The Keseriada 2019 also takes place in the event of rain, except for strong winds. Some sport affected by weather might be shifted or completly canceled from the competition (table tennis, etc.).

Kešeriáda 2019 sa koná aj v prípade dažďa s výnimkou silného vetra. Niektoré športy na ktoré ma vplyv počasie, tak môžu byť posunuté alebo úplne vyradené zo súťaže (stolný tenis a pod.).

Emailové adresy použité pri registrácií slúžia výlučne pre potreby včasného informovania prihlásených o zmenách, časovaní a podobne na Kešeriáde 2019. Po skončení eventu budú archivované/vymazané spolu s prihláškou. V žiadnom prípade nebudú použité tretím stranám.

Email addresses used for registrations are serve solely for short time information about changes, timings, and similar duriong the Keseriada 2019. After the event, they will be archived / deleted along with the application form. Under no circumstances will they be passed to third parties.

Für Kinder werden ganztägige Spiele, Wettbewerbe sowie ein Entspannungsprogramm vorbereitet. Sie können der aufblasbaren Burg, Trampoline und vielleicht auch auf das Malen auf dem Gesicht genießen.
Vermissen werden sie nicht einmal die Disziplinen wie Handy/GPS ins weite oder aufs Ziel werfen und Luftballons blasen. Sie können sich eine Armbrust herstellen und viel mehr.
Lassen Sie sich überraschen, was Sie alles tun können, wenn sich Menschen zum Spaß treffen.


K dispozícií bude bufet, ktorý vie o našej akcii a môže prispôsobiť svoju ponuku. Plánujeme však aj vlastný výčap s pivom, nealkom a guláš.

Es wird ein Buffet zur Verfügung stehen, das sich mit unserer Veranstaltung auskennt und kann eigenes Angebot individuell gestalten. Wir planen aber auch eigene Schenkstube mit Bier, Softdrinks und Gulasch.Doplnkove aktivity:
PRE DETI budú pripravené celodenné hry, súťaže, ale aj relaxačný program. Tešiť sa môžu na nafukovací hrad, trampolíny, skákanie vo vreci, chodule, švihadlo, bedminton.... a súťaže s rodičmi za čo je aj sólo rodinné SWG :)
Chýbať nebudú ani vysnívané disciplíny ako hod mobilom / GPS do diaľky, resp. na terč, fúkanie balónov, spoločenské stolové hry. Vyrobiť si môžete starú dobrú kušu so štipcom na streľbu špilkami na terč a kopec iných aktivít. Ale veď nechajte sa prekvapiť čo všetko sa dá, ak sa stretne partička ľudí s cieľom zabávať sa.

Additional activities:
For children will be prepared all-day games, competitions, as well as a relaxation program. They can enjoy the inflatable castle, trampolines, and maybe painting on the face.
Also dream disciplines like throwing the mobile phone or GPS to distance or target, blowing of balloons will not be missing. You can make an old good crossbow for shooting with a spiked target and a lots of other activities. But let get surprised what ever you can do when you meet people for fun.

Pripravujeme :: We are preparing : : Wir vorbereiten
Piatok, 10. 5. 2019 - Otvárací ceremoniál
Friday, May 10, 2019 - Opening ceremony
Freitag, 10. Mai 2019 - Eröffnungszeremonie

Nedeľa, 12. 5. 2019 - CITO na Partizánskej lúke (úprava drevín a pod.)
Sunday, May 12, 2019 - CITO at Partizanska luka (woodcuts, and similar)

Sonntag, 12. Mai 2019 - CITO in Partizánska lúka (Holzschnitte usw.)19 SWG = Kešeriáda 2019
(každá disciplína má vlastné tématické drievka + iné súťaže)
od RECOILa


POZVÁNKA
Den polévky gazpacho 2018, Praha

Futbalový turnaj 2018, Ružomberok
Stolnotenisový turnaj 2018, Komjatná

MEGA EVENT SLOVENSKO:
Škola v prírode - Poklad na Striebornom jazere, Galanta


MEGA EVENTY ČR:
ADVENTNI GEOSKORAPKY, Praha
Great Moravia - AfterParty 2019, Plumlov
Terezin games 2019, Terezín
Praga Astronomica, Praha

MEGA EVENT PL:
Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy, WarszawaEvent:
Sobota / Saturday
11. 5. 2019
09:00 - 19:00

Bratislava, Partizánska lúkaFlag Counter

Listing: Simon CooperSK l Registrácia: Rikitan
Foto: partizanskaluka.sk, wikipedia l Kontakt: keseriada@simoncooper.sk

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

543 Logged Visits

Write note 3     Will Attend 539     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.