Skip to content

PRAGUE TOURIST TOUR V: Anthropoid Traditional Geocache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
Hidden : 08/28/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 
Prague is not just about architecture. Prague is primarily human destiny. Here is one of the strongest of them.
 
Operation Anthropoid was the code name for the assassination during World War II of Schutzstaffel (SS)-Obergruppenführer and General der Polizei Reinhard Heydrich, head of the Reichssicherheitshauptamt (Reich Main Security Office, RSHA), the combined security services of Nazi Germany, and acting Reichsprotektor of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Heydrich was one of the most powerful men in Nazi Germany and an important figure in the rise of Adolf Hitler; he was given overall charge of the Final Solution (Holocaust) of the Jews in Europe. The Czechoslovaks undertook the operation to help confer legitimacy on Edvard Beneš's government-in-exile in London, as well as for retribution against Heydrich's brutally efficient rule. The operation was carried by Czechoslovak army-in-exile soldiers in Prague, on 27 May 1942, after preparation by the British Special Operations Executive with the approval of the Czechoslovak government-in-exile. Wounded in the attack, Heydrich died of his injuries on 4 June 1942. This was the only targeted assassination of a senior Nazi leader during the Second World War. His death led to a wave of reprisals by SS troops, including the destruction of villages and the mass killing of civilians.
 
The church of Sts. Cyrillus and Method has been recorded in the Czech history because it became a hiding place of the Czech paratroopers who had performed assassination on the Deputy Reich-Protector Reinhard Heydrich during WW2 in 1942. Seven paratroopers who had been trained especially for this assassination did not manage to leave Prague on time and they received a suitable shelter with help of the Orthodox church. The Reich Police immediately started to search for them intensely, they arrested and questioned a great number of people. The questionings resulted in detection of the paratroopers´ hiding place. On June 18th, 1942, the SS- and Gestapo members encircled the church and there was a fight early in the morning. The combat took place inside the church, on choir and even in the crypt. There are still bullet traces on the outer wall of the crypt. Because the fight was lost from the very beginning the paratroopers kept the last bullets for themselves and they also used them. When the main units of the Germans entered the church the paratroopers were already dead. The representatives of the Czechoslovakian Hussite Church with their leader bishop Gorazd were arrested and executed. Based on this event the Czechoslovakian Orthodox Church was also temporarily cancelled in 1942.
 
It is worth mentioning one curiosity in reference to the building history of the church which was not pulled down by mistake during the modifications of this area in the 1880s. At that time it was considered a work of Kilián Ignác Dientzenhofer who was in fact only finishing the building according to a Late-Baroque project of the architect Pavel Ignác Bayer. Due to this mistake the church is still standing there. Nowadays there is a clearly obvious survival of the mentioned modern terrain modifications in shape of an elevated terrace which determines the boundary of the original terrain.
 

Praha není jen o architektuře. Praha jsou především lidské osudy. Zde je jeden z nejsilnějších z nich.
 
Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové armády Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou „D“ zpravodajského odboru exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do první vlny výsadků. Jednalo se o diverzní operaci, která proběhla mezi prosincem 1941 a červnem 1942. Jejím hlavním cílem bylo uskutečnit atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha, k čemuž došlo 27. května 1942. Heydrich na následky atentátu 4. června 1942 zemřel. Účastníci operace zaplatili za svůj čin životem, když spolu s dalšími výsadkáři podlehli 18. června 1942 v boji s přesilou nacistických vojáků v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
 
Kostel sv. Cyrila a Metoděje se zapsal do České historie tím, že za II. světové války poskytl útočiště českým parašutistům, kteří v roce 1942 provedli úspěšné odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Sedmi parašutistům, kteří byli na tento vojenský úkol speciálně vycvičeni, se po jeho provedení nepodařilo včas opustit Prahu a v tomto kostele za pomoci pravoslavné církve získali vhodný úkryt. Říšská policie po nich okamžitě zahájila rozsáhlé pátraní, zatkla a vyslýchala velké množství osob. Výslechy vedly až k odhalení místa úkrytu parašutistů. Dne 18. června 1942 příslušníci SS a Gestapa obklíčili kostel a brzy ráno zde došlo k boji. Bojovalo se uvnitř kostela, na kůru i v kryptě. Na vnější zdi krypty jsou dodnes patrné stopy po kulkách. Protože byl tento boj od začátku ztracený, nechali si parašutisté své poslední kulky pro sebe a také je použili. Když hlavní jednotky Němců pronikly do kostela, byly již hrdinové národa mrtvi. Představitelé Československé církve husitské s biskupem Gorazdem v čele byli zatčeni a popraveni. Na základě této události byla také Československá pravoslavná církev roku 1942 dočasně zrušena.
 
Ze stavební historie kostela stojí za zmínku zajímavost, kdy omylem nedošlo k jeho zbourání při úpravách této oblasti v 80. letech 19. století. Tehdy byl kostel považován za dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který ale tuto stavbu ve skutečnosti jen dokončoval podle vrcholně barokního projektu architekta Pavla Ignáce Bayera. Díky tomuto omylu kostel stále stojí. Dnes je zde jasně patrný pozůstatek zmíněných novodobých terénních úprav v podobě vyvýšené terasy, která určuje hranici původního terénu.
 
 

 
Informační zdroje obsahu listingu: praguecityline.com.

Additional Hints (Decrypt)

PM: Preiran - bgriverwgr febhobinavz preirar irpv RA: Erq - bcra jvgu fperjqevire erq fhowrpg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)