Skip to Content

<

Made in Czechoslovakia #1 (challenge)

A cache by 3L1T4 + T:-*J Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/31/2018
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Made in Czechoslovakia #1

Česko-Slovensko je názov zaužívaný pre sedemdesiatštyri rokov trvajúce zoskupenie Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska. Do roku 1939 bola súčasťou aj Podkarpatská Rus (dnes časť Ukrajiny). Táto séria je venovaná štátu od roku 1945 až po rok 1992, ktorý niesol postupne názov: Československá republika, Československá socialistická republika, Česko-slovenská federatívna republika, Česká a Slovenská Federatívna Republika. Počas tohto obdobia prešla republika mnohými zmenami – jedno však aj po rozpade ostalo rovnaké – naše vzťahy ostali srdečné a bratské. Poďme teda spolu preskúmať každé zákutie nášho spoločného štátu!


Čo máme spoločné?

Slovensko s Českom spájajú najmä pokrvné zväzky – približne 40% Slovákov má v Českej republike príbuzných, naopak zhruba 20% Čechov má rodinu na Slovensku . V Českej republike žije 200 000 ľudí slovenského pôvodu, naopak na Slovensku 46 000 ľudí českého pôvodu.

Ďalším spoločným znakom je jazyk. Aj keď sú v ňom mnohé rozličnosti (za vše napríklad ä, ô, ů, ě), český právny poriadok umožňuje používať slovenčinu v právnych a úradných úkonoch bez tlmočníka. Podobné právo môžeme nájsť aj na Slovensku.

Medzi Českom a Slovenskom existuje dohoda o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru. Tá umožňuje, ak je to potrebné, posilnenie vzdušných síl druhého štátu.V čom sme sa nezhodli?


Zaujímavá je napríklad pomlčková vojna, ktorá prebiehala v roku 1990. Po tom čo Václav Havel navrhol odstrániť z názvu krajiny „socialistická“, politici (najmä slovenskí) značne protestovali. Nový názov by totiž to pripomínal centralistické zriadenie Československej republiky (1918-1938, 1945-1968). Keďže rokovania parlamentu viedlo k tomu, že názov sa písal inak v českom a slovenskom jazyku, došlo nakoniec k zmene na dlhý názov: Česká a Slovenská Federatívna Republika. Tak mohli byť obe republiky písané s veľkým začiatočným písmenom a zároveň došlo k odstráneniu pomlčky. Hoci sa tento spor môže zdať smiešny, poukázal na problémy medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré sa týkali identity zdieľanej krajiny.

To samozrejme nie je všetko ohľadne Česko-slovenských vzťahov. Kto však rád číta dlhé listingy? :)


#1 - GC7VCZ1


Prvá výzva zo série je rozohrievacia – vašou úlohou je nájsť aspoň 1111 kešiek v Českej republike a 1111 kešiek na Slovensku. Splnenie výzvy si môžete overiť v checkeri po kliknutí na obrázok "OVEROVAČ #1 ČESKOSLOVENSKEJ VÝZVY". Pri odlove si nezabudnite poznačiť údaje k bonusu!


Prajeme Vám pekné Česko-Slovenské túlanie! :)


PGC Checker

Made in Czechoslovakia #1

Česko-Slovensko je název zaužívaný pro sedmdesát čtyři roků trvající seskupení Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Do roku 1939 byla součástí i Podkarpatská Rus (dnešní část Ukrajiny). Tato série je věnovaná státu od roku 1945 až po rok 1992, který nesl postupně název: Československá Republika, Československá socialistická republika, Česko-slovenská federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika. Během tohoto období prošla republika mnoha změnami – jedno však zůstalo stejné i po rozpadu – naše vztahy zůstali srdečné a bratrské. Pojďme teda spolu prozkoumat každé zákoutí našeho společného státu!


Co máme společné?


Slovensko s Českem spojují hlavně pokrevní svazky – přibližně 40 % Slováků má v České Republice příbuzné, naopak zhruba 20 % Čechů má rodinu na Slovensku. V České republice žije 200 000 lidí slovenského původu, naopak na Slovensku 46 000 lidí českého původu.

Dalším společným znakem je jazyk. I když jsou v něm mnohé rozličnosti (za vše například ä, ô, ů, ě), český právní pořádek umožňuje používat slovenštinu v právních a úředních úkonech bez tlumočníka. Podobné právo můžeme najít i na Slovensku.

Mezi Českem a Slovenskem existuje dohoda o spolupráci při ochraně vzdušného prostoru. Ta umožňuje, pokud je to potřebné, posilnění vzdušných sil druhého státu.V čem jsme se neshodli?


Zajímává je například Pomlčková válka, která probíhala v roku 1990. Po tom, co Václav Havel navrhl odstranit z názvu krajiny „socialistická“, politici (hlavně slovenští) značně protestovali. Nový název by totiž připomínal centralistické zařízení Československé republiky (1918-1938,1945-1968). Když jednáni parlamentu vedlo k tomu, že název se psal jinak v českém a slovenském jazyku, došlo nakonec k změně na dlouhý název: Česká a Slovenská Federativní Republika. Tak mohli být obě republiky psané s velkým začátečnickým písmenem a zároveň došlo k odstranění pomlčky. I když se tento spor může zdát směšný, poukázal na problémy mezi Čechy a Slováky, které se týkali identity sdílené krajiny.

To samozřejmě není vše ohledně Česko-slovenských vztahů. Kdo však čte dlouhé listingy? :)


#1 - GC7VCZ1


První výzva ze série je rozehřívající – Vaší úlohou je najít aspoň 1111 keší v České republice a 1111 keší na Slovensku. Splnění výzvy si můžete ověřit v checkeri po kliknutí na obrázek "OVĚŘOVAČ #1 ČESKOSLOVENSKÉ VÝZVY". Při odlovu si nezapomeňte poznačit údaje k bonusu!


Přejeme Vám pěkné Česko-Slovenské toulání! :)

Additional Hints (Decrypt)

An bqybi fgnpí eroeíx, xrš wr ib iýšxr nfv 4z.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

13 Logged Visits

Found it 8     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.