Skip to Content

<

Made in Czechoslovakia #2 (challenge)

A cache by 3L1T4 & T:-*J Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/31/2018
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Made in Czechoslovakia #2

Česko-Slovensko je názov zaužívaný pre sedemdesiatštyri rokov trvajúce zoskupenie Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska. Do roku 1939 bola súčasťou aj Podkarpatská Rus (dnes časť Ukrajiny). Táto séria je venovaná štátu od roku 1945 až po rok 1992, ktorý niesol postupne názov: Československá republika, Československá socialistická republika, Česko-slovenská federatívna republika, Česká a Slovenská Federatívna Republika. Počas tohto obdobia prešla republika mnohými zmenami – jedno však aj po rozpade ostalo rovnaké – naše vzťahy ostali srdečné a bratské. Poďme teda spolu preskúmať každé zákutie nášho spoločného štátu!


Označenie pôvodu

Na území Česka a Slovenska existujú viaceré výrobky, ktoré sú špecifické pre dané územie. V Európskej únii je tak možno potraviny, ktoré spĺňajú určité kvalitatívne parametre, rozdeliť do troch kategórií: Chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie a zaručené tradičné špeciality.

Označenie pôvodu je tak názov výrobku z konkrétneho miesta, ktorého kvalita závisí od zemepisného prostredia a kde všetky etapy výroby sa ukončujú v danej oblasti.

Slovenské výrobky s označením pôvodu

Stupavské zelé – názov výrobku je odvodený od obce Stupava, v okolí ktorej sa začala kapusta pestovať. Stupavské zelé je kyslá kapusta, ktorá vzniká mliečnym kvasením bielej surovej kapusty bez pridania konzervačných látok. Narezaná kapusta sa vrství, solí a „šľape“ v sudoch z dreva. Kvasenie prebieha pri 25 °C . Množstvo soli a „šľapanie“ zabezpečujú, že Stupavské zelé ostane pružné a chrumkavé.

Žitavská paprika – názov výrobku je odvodený z názvu rieky Žitava, v povodí ktorej sa začala paprika pestovať. Žitavská paprika je sladká mletá paprika získaná rozomletím papriky Capsicum vypestovanej v oblasti Podunajskej nížiny. Svoje typické sfarbenie nadobúda pri poslednej fáze mletia na farbiacom kameni, kde sa pri pôsobením tlaku zvyšuje teplota a pôsobením vlastného tuku vzniká typické zafarbenie.


.

České výrobky s označením pôvodu

Žatecký chmeľ – názov plodiny je odvodený od Žateckej chmeliarskej oblasti (okresy Louny, Rakovník, Chomutov, Kladno, Plzeň-sever, Rokycany). Špecifickou vlastnosťou je vzhľad hlávky, ktorá má podlhovastí valcovitú šišku, ďalej jemná chmeľová aróma a zlatá farba lupulínu. Ďalším charakteristickým znakom je prítomnosť veľkého množstva veta-farnesénu, ktorý iný druh chmeľu obsahuje len v minimálnom množstve.

Všestarská cibuľa – názov plodiny je odvodený od názvu obce Všestary v Královohradeckom kraji. Jedinečnosť tejto cibule spočíva vo vyrovnanosti jej nutričných parametrov, vysokej hodnote hodnote železa, veľmi vysokou hodnotou vitamínu B3 a absenciou škodlivých látok. Všestarská cibuľa obsahuje o 25% viac železa ako klasická cibuľa. Vitamínu B3 by sme vo Všestarskej cibuli našli dvojnásobok oproti doporučeným hodnotám.

Pohořelický kapr – je názov pre kapra z okresov Břeclav a Znojmo. Pohořelický kapr je medzidruhový hybrid. Jedno z rodičovských plemien – Pohořelický lysec nechová žiaden iný výrobca rýb mimo oblasti. Použité plemeno kapra nemá vplyv na kvalitu výsledného produktu. Spracovaná ryba vyniká svalovinou pevnej konzistencie, čerstvým vzhľadom, ružovou až červenou farbou svaloviny.

Český kmín – je označenie pre rascu lúčnu v dvojročnej forme. Pestuje sa na piesčito-hlinitých a hlinitopiesočnatých pôdach s obsahom ílu 10-30 %. Ako Český kmín sa označujú tri odrody – Rekord, Prochan a Kepron. Rasca na území ČR ma vysoký obsah silíc, ktoré obsahujú okolo 60% karvónu. Ten má liečivé, antiseptické a retardačné účinky.

Nošovické kysaké zelí – je označenie pre kyslú kapustu z oblastí obcí Nošovice a Nižná Lhota v okrese Frýdek-Místek. Kapusta sa v oblasti Nošovíc spracúva dlhú dobu – o čom svedčí znak Nošovíc, kde sa nachádza noša a nože na kapustu. Kapusta kvasí v sklolaminátových kadiach minimálne 6 týždňov pri teplote 18 °C. Kaďa je zapustená v zemi, 1 meter vyčnieva nad povrchom. Čerstvá kapusta sa spracúva do 48 hodín, aby nedochádzalo k stratám nutričných hodnôt a vitamínu C.

Chamomilla bohemica – je tradičný názov pre kvet harmančeka pravého z oblasti Čiech. Chamomilla Bohemica sa vyznačuje prítomnosťou až 1% sílíc, v ktorej je hlavnou účinnou zložkou chamazulen. Predáva sa vo forme čaju v nálevových vreckách alebo voľne sypaný.

#2 - GC7VCZ4

Druhá výzva zo série je veľmi náročná - vašou úlohou je nájsť aspoň 1 kešku v každom okrese ČR a SR. Splnenie výzvy si môžete overiť v checkeri po kliknutí na obrázok "OVEROVAČ #2 ČESKOSLOVENSKEJ VÝZVY". Pri odlove si nezabudnite poznačiť údaje k bonusu!


Prajeme Vám pekné Česko-Slovenské túlanie! :)


PGC Checker

Made in Czechoslovakia #2

Česko-Slovensko je název zaužívaný pro sedmdesát čtyři roků trvající seskupení Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Do roku 1939 byla součástí i Podkarpatská Rus (dnešní část Ukrajiny). Tato série je věnovaná státu od roku 1945 až po rok 1992, který nesl postupně název: Československá Republika, Československá socialistická republika, Česko-slovenská federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika. Během tohoto období prošla republika mnoha změnami – jedno však zůstalo stejné i po rozpadu – naše vztahy zůstali srdečné a bratrské. Pojďme teda spolu prozkoumat každé zákoutí našeho společného státu!


Označení původu

Na území Česka a Slovenska existují některé výrobky, které jsou specifické pro dané území. V Evropské unii je tak možné potraviny, které splňují určité kvalitativní parametry, rozdělit do třech kategorií: Chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení a zaručené tradiční speciality.

Označení původu je tak název výrobku z konkrétního místa, kterého kvalita závisí od zeměpisného prostředí a kde všechny etapy výroby se ukončují v dané oblasti.

Slovenské výrobky s označením původu

Stupavské zelé – název výrobku je odvozený od obce Stupava v okolí, které se začalo zelí pěstovat. Stupavské zelé je kysané zelí, které vzniká mléčným kvašením bílé syrové kapusty bez přidaní konzervačních látek. Nařezaná kapusta se vrství, solí „šlape“ v sudech z dřeva. Kvašení probíhá při 25 °C. Množství soli a „šlapání“ zabezpečují, že Stupavské zelé zůstane pružné a křupavé.

Žitavská paprika – název výrobku je odvozený z názvu řeky Žitava, v povodí, které se začala paprika pěstovat. Žitavská paprika je sladká mletá paprika získaná rozemletím papriky Capsicum vypěstované v oblasti Podunajské nížiny. Svoje typické zbarvení nabývá při poslední fázi mletí na barvicím kameni, kde se při působení tlaku zvyšuje teplota a působení vlastního tuku vzniká typické zbarvení.


.

České výrobky s označením původu

Žatecký chmeľ – název plodiny je odvozený od Žatecké chmelařské oblasti (okres Louny, Rakovník, Chomutov, Kladno, Plzeň-sever, Rokycany). Specifickou vlastností je vzhled hlávky, která má podlouhlou válcovitou šišku, dále jemná chmelová aróma a zlatá barva lupulinu. Dalším charakteristickým znakem je přítomnost velkého množství veta-fanesénu, který jiný druh chmelu obsahuje jen v minimálním množství.

Všestarská cibuľa – název plodiny je odvozený od názvu obce Všestary v Královohradeckém kraji. Jedinečnost této cibule spočívá ve vyrovnanosti její nutričních parametrů, vysoké hodnota železa, velmi vysoká hodnota vitamínu B3 a absenci škodlivých látek. Všestarská cibule obsahuje o 25 % víc železa než klasická cibule. Vitamínu B3 bychom ve Všestarské cibuli našli dvojnásobek oproti doporučeným hodnotám.

Pohořelický kapr – je název pro kapra z okresů Břeclav a Znojmo. Pohořelický kapr je mezidruhový hybrid. Jedno z rodičovských plemen – Pohořelický lysec nechová žádný jiný výrobce ryb mimo oblasti. Použité plemeno kapra nemá vliv na kvalitu výsledného produktu. Zpracovaná ryba vyniká svalovinou pevné konzistence, čerstvým vzhledem, růžovou až červenou barvou svaloviny.

Český kmín – je označení pro kmín luční ve dvojroční formy. Pěstuje se na písečno-hlinitých a hlinito-písčitých půdách s obsahem jílu 10-20 %. Jako Český kmín se označují tři odrůdy – Rekord, Prochan a Kepron. Kmín na území ČR má vysoký obsah silic, které obsahují okolo 60 % karvónu. Ten má léčivé, antiseptické a retardační účinky.

Nošovické kysaké zelí – je označení pro kysané zelí z oblastí obcí Nošovice a Nižná Lhota v okrese Frýdek-Místek. Zelí se v oblasti Nošovic zpracovává dlouhou dobu – o čem svědčí znak Nošovic, kde se nachází nůše a nože na zelí. Zelí kvasí ve sklolaminátových kádích minimálně 6 týdnů při teplotě 18 °C. Kádě je zapuštěná v zemi, 1 metr vyčnívá nad povrchem. Čerstvé zelí se zpracovává do 48 hodin, aby nedocházelo k ztrátám nutričních hodnot a vitamínu C.

Chamomilla bohemica –– je tradiční název pro květ heřmánku pravého z oblasti Čech. Chamomilla Bohemica se vyznačuje přítomností až 1 % silice, v které je hlavní účinnou složkou chamazulen. Prodává se ve formě čaje v sáčkách nebo volně sypaný.

#2 - GC7VCZ4

Druhá výzva ze série je velmi náročná - vaší úlohou je najít minimálne 1 kešku v každém okrese ČR a SR. Splnění výzvy si můžete ověřit v checkeri po kliknutí na obrázek "OVĚŘOVAČ #2 ČESKOSLOVENSKÉ VÝZVY". Při odlovu si nazpoměňte poznačit údaje k bonusu!


Přejeme Vám pěkné Česko-Slovenské toulání! :)

Additional Hints (Decrypt)

An bqybi fgnpí eroeíx, wr gb ib iýšxr nfv 4z.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.