Skip to content

Trebestovice zastavka Mystery Cache

Hidden : 08/03/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jednoduchá mysterka.

Úvodní souřadnice Vás přivedou na zastávku v Třebestovicích.

Samotná ves patří k nejstarším na Poděbradsku. Již v roce 993 se připomíná v základní listině, že tohoto roku kníže Bolesla II. spolu se svatým Vojtěchem darovali vsi Třebestovice u Sadské (Trebestowicz prope Saczska) a Mračenice s okolím nově založenému klášteru benediktinskému v Břevnově u Prahy.

Zastávka je na patnáct kilometrů dlouhé trati 0A0 Poříčany – Nymburk (PID S12). Tato trať je jedinou jednokolejnou elektrifikovanou tratí v systému pražské příměstské železnice.

Historie železniční tratě:
Úsek Poříčany – Sadská:

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 21.spna 188B daný společnosti priv. Rakouské železnice státní, ku stavbě a užívání železnice místní z Poříčan do Sadské. Koncesionáři zavazují se, že počnou stavěti ihned a dokonají stavbu i zavedou veřejnou jízdu do konce příštího roku. Skutečné zahájení veškeré dopravy bylo 01.07. určeného roku.
Trať se v Poříčanech odděluje od koridorové trati Praha – Kolín obloukem, který je ve skutečnosti přeložkou, novější než zbytek trati. Původně tu dráha vedla po trase o něco přímější a kratší.
Elektrifikace trati proběhla v roce.1961 - trakční soustava - 3000 Vss

Úsek Sadská - Nymburk město:
Zahájení veškeré dopravy bylo 26.08 o rok později než do Sadské.

Úsek Nymburk město - Nymburk hl. n.:
Zahájení veškeré dopravy 23.09.1896 což bylo o třináct let později než do Nymburk město.

Finálku najdete na

Změna od 3. 10. 2021

N 50°0F.B(D+E)A

E 014°56.(H-K*J)(L*L)C


kde:
C = brk na ocase kohouta na střeše
D = ryby v řece (sudý počet)
E = hranatých oken na kostelíku
F = brk ptáka na křídlech
H = kančích stop
J   = vousů kočky
K = kapky nad studnou
L = počet černých teček na ocase kočky

 Něco je v listingu, něco se zjistí na místě.

Součet všech indicií A až L = je 58

Additional Hints (Decrypt)

iáyxn ehží

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)