Skip to content

Pískovna Hroznějovice Multi-cache

Hidden : 08/24/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pískovna Hroznějovice

Malá pískovna se nachází v blízkosti toku Vltavy. Těžba písku zde vytvořila vhodné podmínky pro řadu pískomilných a mokřadních organismů, pískovna však zarůstá, takže se v ní v poslední době snižuje biologická rozmanitost. Z nápadných a zákonem chráněných obratlovců se zde vyskytují např. zelení skokani a ještěrka obecná.

Sameček ještěrky zelené

Nejzajímavější částí pískovny jsou obnažené písčité stěny a plocha s rozvolněnou vegetací, které k hnízdění využívá mnoho druhů blanokřídlého hmyzu, jako jsou samotářské včely, kutilky nebo hrabalky. Právě blanokřídlý hmyz patří k nejohroženějším skupinám živočichů v naší přírodě, protože ubývá vhodných lokalit pro jeho hnízdění. Pohyb lidí (např. geocacherů), kteří sešlapávají vegetaci a narušují povrch, tak může v pískovně dlouhodobě udržovat vhodné podmínky pro výskyt blanokřídlých, ale i dalších živočichů a rostlin.

Zelený skokan

Projděte čtyři stanoviště a odpovězte na jednoduché otázky:
1. N 49° 9.361' E 14° 27.396' Na začátku menšího valu bývalé pískovny roste velký silný strom (průměr půl metru). Je-li to dub, pak A=158, je-li to borovice, pak A=208, je-li to smrk, pak A=258.
2. N 49° 9.362' E 14° 27.420' Nahoře na vyšším valu bývalé pískovny roste dvojitý strom. Je-li to borovice, pak B=93, je-li to olše, pak B=123, je-li to smrk s břízou, pak B=173.
3. N 49° 9.377' E 14° 27.435' Směrem na východ hledíte na zatopenou část pískovny. Od volné hladiny vás dělí jednak křoví a pak porost rákosí, pak C=188, orobince (doutníky), pak C=228, ostřice, pak C=288.
4. N 49° 9.394' E 14° 27.473' Stojíte u zbytku pískové stěny obývané samotářskými včelami a kutilkami. Výška stěny zaokrouhleně v metrech je D.

N 49° 09.A+68xD' E 14° 27.A+B+C+D'.

Keš je součástí projektů nevládní organizace Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, které se zabývají ochranou přírody v přírodovědně cenných pískovnách a dalších těžebních prostorech. Pohyb v bývalé pískovně a sešlap vegetace nejenže neškodí, ale naopak prospívá ohroženým rostlinám a živočichům. Právě druhy vázané na plochy bez vegetace, písčité stěny, rozvolněné trávníky nebo tůňky potřebují neustálé drobné narušování svých stanovišť.
Budeme rádi za fotky (i horší) živočichů, které v pískovně uvidíte.

Additional Hints (Decrypt)

Zrmv xnzral n xberal. / Orgjrra ebpxf naq ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)