Skip to content

<

GPS MAZE EUROPE 2020 Prague – Edition 2022

Hidden : 05/14/2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ: Na základě aktuálního vývoje situace Covid-19, s ohledem na omezení akcí daná vládními opatřeními a v souladu s pokyny Geocaching HQ je pražský gigaevent přeložen na rok 2022.

EN: Based on the current development of the Covid-19 situation, with regard to the restrictions on events and gatherings imposed by government measures, and in accordance with the Geocaching HQ guidelines, the Prague gigaevent is rescheduled to 2022.

 


V rámci oslav dvaceti let geocachingu navštivte unikátní výstavu GPS Maze Europe a získejte tak speciální eventovou ikonu do svého profilu.

GPS Maze Europe je interaktivní putovní výstava určená stávajícím hráčům geocachingu i široké veřejnosti. Návštěvníci se zde atraktivní formou seznámí se základními pravidly geocachingu, s technickými principy GPS navigace a mohou se inspirovat některými pro ně možná dosud neznámými aspekty hry. Podstatný prostor je věnován i otázkám ochrany přírody a zásadám bezpečného chování v přírodě.

Výstavu připravila Česká asociace geocachingu s organizačním týmem Geocaching Prague 2020 a Geocaching HQ. Výstava je součástí eventu 20 Years of Geocaching Prague 2020.

 


Eventový web

www.GeocachingPrague2020.cz

Zde naleznete veškeré podrobnosti a můžete se také zaregistrovat k odběru aktuálních informací prostřednictvím newsletteru.


Program

 

  Pátek Sobota Neděle
Otevřeno: 18:00 - 22:00 09:00 - 22:00 09:00 - 18:00
Vstupné:   zdarma V rámci eventu 20 Years of Geocaching
    100 Kč na oba dny  

 


 


Eventové geocoiny a trička již k objednání!

www.geocachingprague2020.shop

Můžete event podpořit například nákupem speciálních verzí geocoinu.

GPS Maze geocoin During the geocaching 20 year anniversary celebration visit the unique GPS Maze Europe exhibit and earn a special event icon to your profile.

GPS Maze Europe is an interactive travelling exhibition designed both for the current geocachers as well as non-geocaching public. The visitors will learn in an attractive way basic geocaching principles, technical features of satellite navigation and they can get inspired by some possibly new game aspects. Significant space is dedicated to the nature protection and safe conduct principles in the outdoors.

The exhibition was prepared by Czech Geocaching Association with Geocaching Prague 2020 organizing team and Geocaching HQ. It is a part of 20 Years of Geocaching Prague 2020 event.

 


Event website

www.GeocachingPrague2020.cz

Visit for more event details: logistics, schedule, and sign-up for newsletter to receive the latest updates.


Program

 

  Friday Saturday Sunday
Open: 18:00 - 22:00 09:00 - 22:00 09:00 - 18:00
Entry:   Free Within the event 20 Years of Geocaching
    5 EUR (100 Kč) for both days  

 


 


Event geocoins and t-shirts are available now!

You can then support the event by purchasing event items.

GPS Maze geocoinBesuchen Sie die einzigartige GPS Maze Europe-Ausstellung, um ein zwanzigjähriges Geocaching Jubiläum zu feiern. Sie erhalten auch einen besonderen Cachetyp Souvenir in Ihrem Profil.

GPS Maze Europe Europe ist eine interaktive Wanderausstellung für gegenwärtige Geocaching-Spieler und die allgemeine Öffentlichkeit. Besucher lernen auf ansprechende Weise die Grundregeln des Geocaching und die technischen Grundlagen der GPS-Navigation kennen und können sich von einigen bisher unbekannten Aspekten des Spiels inspirieren lassen. Ein bedeutender Raum ist den Fragen des Naturschutzes und den Prinzipien des sicheren Verhaltens in der Natur gewidmet.

Die Ausstellung wurde vom Czech Geocaching Association mit Geocaching Prague 2020 Organisationsteam und Geocaching HQ. Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltung 20 Years of Geocaching Prague 2020.

 


Das Veranstaltungsweb

www.GeocachingPrague2020.cz

Hier finden Sie alle Details und können auch den neuesten Newsletter abonnieren.


Programm

 

  Freitag Samstag Sonntag
Geöfnet: 18:00 - 22:00 09:00 - 22:00 09:00 - 18:00
Eintritt:  frei Innerhalb der Veranstaltung 20 Years of Geocaching
    5 EUR (100 Kč) für beide Tage  

 


 


Event-Geocoins und T-Shirts

Sie können die Veranstaltung unterstützen, zum Beispiel wenn Sie spezielle Versionen von Geocoins erwerben.

GPS Maze geocoin

 


Additional Hints (Decrypt)

mzran grezvah an xirgra 2022 / erfpurqhyrq gb Znl 2022

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)