Skip to content

StRoMoVá T5 SéRiA - D3 T5 Mystery Cache

Hidden : 09/09/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

PoZoR!!! Keška je uchytená k maskovaniu aj k stromu napevno. Nevyťahuj ju von z maskovania. Nesnaž sa ju zvesiť zo stromu. Len odkrúť vrchnák „vyber logbúk“ zaloguj, vráť naspäť a opatrne dolu. Bezpečnosť na prvom mieste. PoZoR!!!

 

Niečo málo o stromoch:

Strom je rastová forma cievnatých rastlín. Zaraďuje sa medzi dreviny, čiže rastliny s trvácimi drevnatými stonkami a obnovovacími púčikmi umiestnenými nad vrcholom pôdy. Stonky stromov sú celé drevnaté a od krov sa líšia tým, že sa rozkonárujú až v určitej výške nad povrchom pôdy.

Nadzemná časť stromu sa skladá z kmeňa, ktorý sa v určitej výške nad zemou delí na jednotlivé vetvy. Horná časť stromu, kde dochádza k vetveniu sa volá koruna. Listy stromov sa zakladajú tesne pod vrcholom a po dorastení listu meristematické pletivo zaniká, zatiaľ čo v stonkách a koreňoch pretrváva. Veľkosť listov je teda obmedzená, veľkosť stoniek a koreňov u stromov neobmedzená. Teoreticky môžu teda stromy rásť donekonečna, ale pod vplyvom parazitov a ťažby dreva trvá ich život priemerne desaťročia, storočia, len vo výnimočných prípadoch tisícročia.

Všetky stromy sú suchozemské a fotoautotrofné rastliny, čo znamená, že ich výživa prebieha vďaka fotosyntéze. Mnohé však žijú v symbióze s inými organizmami, hlavne hubami. Podľa stavby listu sa tradične delia na ihličnaté – zástupcovia triedy Pinophyta a listnaté – väčšinou zástupcovia Magnoliophyta.

 

Niečo málo o žumarovaní:

Jedná sa o horo­le­zeckú tech­niku, ktorá pre­verí vaše fyzické schop­nosti, vôľu a odhod­la­nosť. Žuma­ro­va­nie je ver­ti­kálny výstup a  je podobný ako pri zla­ňo­vaní, ale s pomo­cou špeciál­nych pomô­cok (žuma­rov) kde sa pohy­bu­jete sme­rom hore. Táto tech­nika sa využíva pri tech­nicky nároč­nom lezení naprí­klad  v prí­pa­doch, kedy nie je možné pou­žiť metódu zla­ňo­va­nia narí­klad z kon­štruk­cií, stro­mov, pre­vi­sov, budov.

 

Niečo málo k sérií:

Séria sa skladá z 11 kešiek rôznej obtiažnosti s terénom T5. Na odlov tejto série potrebujete špeciálne horolezecké vybavenie a tiež poriadnu domácu prípravu. Po vylúštení finálnych súradníc si ich správnosť nezabudni overiť v checkeri. Odlov série ti zaberie nejaký čas a energiu, preto je vhodné dobre sa pripraviť. Majte na pamäti, že po kešky si idete na vlastné riziko a nebezpečentvo a vždy v skupine, alebo v sprievode iných kešerov / nekešerov. Owner za prípadné modriny nenesie žiadnu zodpovednosť. Happy caching.

 

Niečo málo ku keške:

Finálne súradnice ku keške získaš vylúštením štyroch sudoku:

 

Finálne súradnice: N: AB° CD. EFG     E: HI° JK. LMN

 

 

PoZoR!!! Keška je uchytená k maskovaniu aj k stromu napevno. Nevyťahuj ju von z maskovania. Nesnaž sa ju zvesiť zo stromu. Len odkrúť vrchnák „vyber logbúk“ zaloguj, vráť naspäť a opatrne dolu. Bezpečnosť na prvom mieste. PoZoR!!!

 

 

Kešky zo série:

 1. StRoMoVá T5 SéRiA - D1 T5
 2. StRoMoVá T5 SéRiA - D1.5 T5       
 3. StRoMoVá T5 SéRiA - D2 T5       
 4. StRoMoVá T5 SéRiA - D2.5 T5       
 5. StRoMoVá T5 SéRiA - D3 T5       
 6. StRoMoVá T5 SéRiA - D3.5 T5       
 7. StRoMoVá T5 SéRiA - D4 T5       
 8. StRoMoVá T5 SéRiA - D4.5 T5
 9. StRoMoVá T5 SéRiA - D5 T5       
 10. StRoMoVá T5 SéRiA - D5 T5 BoNuS
 11. StRoMoVá T5 SéRiA - D5 T5 SWG

 

GeoCheck.org

Additional Hints (Decrypt)

Svany: Fgebz, fcbvyre i purpxrev. Švsen: Fhqbxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)