Skip to content

<

Alunskifer

A cache by oasag65 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/15/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Alunskifer er en sedimentert bergart som ble dannet fra marine avsetninger av leire under oksygenfrie forhold for 500–600 millioner år siden. Bergarten er skifrig og svart og inneholder kvarts, illitt (glimmer), litt feltspat, karbonat og kismineraler.

Alunskiferen i Sør-Norge forekommer hovedsakelig i Oslo-feltet som strekker seg fra Porsgrunn/Skien i sør til Hamar og Lillehammer i nord, og den er svært utbredt her på Hedmarken og ikke minst i Løten.

Her i nærheten av Lund skole har det vært alunskifer helt i dagen, og jeg kan huske at da jeg gikk på skolen her på 1970-tallet, hadde vi barna som hobby å lete etter ”gull” i områdene rundt skolen. Det var veldig spennende å finne store klumper med gulglinsende krystaller i den svarte jorda! Det er nok ikke så lett å finne slike ”gullklumper” i overflata her lenger, for det har blitt bygget ut med idrettsbaner og lekeområder i ytterkantene rundt skolen, og man har fylt opp med grus og annen masse som til dels dekker over alunskiferen.

Forurensning av vann

I motsetning til de fleste andre bergarter, er alunskifer en ustabil bergart som, når den blir eksponert for luft, kan reagere på en måte som gjør den til en aktiv forurensningskilde.

Alunskifer inneholder også en rekke giftige tungmetaller som kadmium, kobber, nikkel, sink, arsen, uran og kvikksølv. Svovelsyre fører til at tungmetallene i alunskiferen løses ut og havner i avrenningsvannet. Dette kan ødelegge lokale grunnvannsforekomster eller drepe både fisk, bunndyr og planter hvis vannet kommer ut i et vassdrag.

Radon

På toppen av alle de andre problemene, kan alunskifer inneholde opptil 170 mg/kg av radioaktivt uran, som kan gi opphav til den usynlige og luktfrie, men radioaktive gassen radon. Denne gassen er en betydelig årsak til lungekreft, og de som bor i alunskifer-områder, anbefales å foreta radonmåling i boligen for å kartlegge om konsentrasjonen av radongass er høyere enn anbefalt maks-grense. Selve målingen er enkelt og rimelig å få utført. Hvis slik måling vise at boligen har for høy radongass-konsentrasjon, kan det gjøres relativt enkle tiltak gjennom å montere/tilpasse luftingssystemer for å få redusert konsentrasjonen til et forsvarlig nivå.

Kråkegull og stinkkalk

Det er ofte mye messinggul pyritt (svovelkis/”kråkegull”) i alunskiferen. Dette har som regel terningform eller mangekantede krystaller, og i motsetning til ekte gull, er ”kråkegull” meget hardt. Alunskifer inneholder ofte også store, runde og fossilrike, mørke kalkboller som lukter vondt hvis vi slår dem i stykker ('stinkkalk'). Årsaken til den vonde lukten er et svovelholdig organisk materiale.

Denne kalkbollen er et "prakteksemplar" som ligger ved Husum vegstasjon, Rv 3/25 i Løten


I dette området vil du finne mye frodig vegetasjon, noe som er typisk for områder med mye alunskifer i jorda. Dette gir nemlig rik næring til planter og trær. Derfor vil du oppleve at det kan være ganske krevende å ta seg fram gjennom dette terrenget!


Kilder:

Store norske leksikon(www.snl.no)
Hamar Arbeiderblad (artikkel 8.2.2011)
Norges Geotekniske Institutt (www.forskning.no)

 

Oppgave

(Send svaret i melding/mail til CO – IKKE skriv det i loggen! Du kan logge på nettet når svaret ditt er sendt inn. Du vil få tilbakemelding dersom svaret ditt ikke godkjennes.)


1. På de oppgitte koordinatene vil du kunne observere et fenomen som er karakteristisk for denne bergarten. Basert på informasjonen i denne cacheteksten, beskriv dette fenomenet med dine egne ord (utseende, fasong, omfang, farge osv) og forsøk å forklare hva som er spesielt med akkurat dette eksempelet som du ser her

2. Hvorfor er det problematisk å bygge boliger i alunskifer-områder, og hva kan gjøres for å motvirke risikoen?

3. (Frivillig) Ta bilde av deg selv eller din GPS-enhet ved dette fenomenet og send med i meldingen. NB: Ikke publiser avslørende bilder i loggen!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.