Skip to Content

<

Okula

A cache by Sagittarius Lady Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Výrobce brýlí či nýrský podnik na pět – OKULA – jak by napsali křížovkáři. 😊

Tato společnost byla založena třemi bratry Ecksteiny v roce 1895. Spoustu lidí má podnik Okula spojený hlavně s výrobou brýlí, ale jeho produkty najdou v dnešní době uplatnění především ve farmaceutickém, elektrotechnickém či automobilovém průmyslu.

Součástky domácích spotřebičů, kryty pro televizní obrazovky, plastové obaly a uzávěry pro farmaceutické firmy a klidně i chladničky nebo obložení podvozků aut – to vše může pocházet z Okuly.

To by bylo k povídání a nyní se přesuneme k luštění. Jelikož původně sloužila Okula hlavně jako výrobce brýlí a v jejím logu najdeme oko, zaměříme se na vaše oči.

 

Vaším úkolem bude zodpovědět následující otázky, zaostřit vaše oči nebo i trošku zapřemýšlet. Získané hodnoty dosaďte do následujícího vzorce, čímž získáte finální souřadnice.

FINÁLNÍ SOUŘADNICE:

N 49° (H – A – 2).(F – C x D + 85)

E 013° (E + 1).[(G + I) : B + 212]

Kontrola: Ciferace součtu všech získaných čísel je 8.

1. S podnikem Okula je také spojen český vynálezce kontaktních čoček. Počet písmen v jeho jménu a příjmení vám udá hodnotu A. (použijte anglickou abecedu)

2. Čípky (5), nebo tyčinky (7)? Které umožňují barevné vidění? Hodnota B

3. Jak se odborně nazývá onemocnění očí, při kterém má člověk problém rozeznat barvy? Počet písmen v názvu onemocnění vám dá hodnotu C.

4. Hodnota D – a zde si vyzkoušíme, jestli tento problém nemáte. Jaké číslo vidíte?

Barvy

5. Jak se jmenoval holandský oftalmolog, podle kterého je pojmenována tabule využívaná k určení zrakové ostrosti? Počet písmen v jeho příjmení vám dá hodnotu E.

6. Hodnotu F získáte, přečtete-li následující stereogram.

Stereogram

7. Hodnotu G vám prozradí tento mravenec.

Mravenec

8. Kolik trojúhelníků celkem vidíte na obrázku? Hodnota H.

Trojúhelníky

9. A vyluštění poslední hádanky vám umožní dosazení hodnoty I.

Pes-zip

 

DE

Eine Neuerner Gesellschaft oder ein Brillenhergesteller auf fünf – OKULA – so ist die Antwort von Kreutzworträtsellieber 😊

Okula ist eine Gesellschaft, die im Jahr 1895 bei drei Brüder Eckstein gegründet wurde. Viele Leute verknüpfen diesen Betrieb meistens mit Brillenherstellung, aber heutzutage benutzt man die Produkte auch in andere Gebieten, wie z.B. im Farmazie, Elektronik oder Autoindustrie. Jetzt ziehen wir zum Rätsel. Wir konzentrieren uns auf eure Augen, weil Okula am Anfang nur Brillen hergestellte und auch weil man in ihrem Logo ein Auge finden kann.

 

Eure Aufgabe ist auf folgende Fragen zu beantworten und die erworbene Werte im Formel einzusetzen, damit ihr die Finalkoordinaten gewinnt.

FINALCOORDINATEN:

N 49° (H – A – 2).(F – C x D + 85)

E 013° (E + 1).[(G + I) : B + 212]

Kontrolle: Zählt alle Nummer zusammen und dann addiere alle Ziffer der Summe. Setzt so fort, bis die Nummer weniger als zehn ist. Es sollte 8 gleich sein.

So, gehen wir los!

1. Mit diesem Gesellschaft ist auch der tschechische Erfinder von Kontaktlinsen verbunden. A-Wert ist die Buchstabenzahl von seinem Namen (2 Worte).

2. Stäbchen (7), oder Zapfen (5)? Was von denen ermöglicht Farbwahrnehmung? B-Wert

3. Wie heiβt die Fachbezeichnung, mit der man Probleme mit Farbenunterscheidung nennt? C-Wert ist die Buchstabenzahl

4. D-Wert - hier stellen wir fest, ob ihr damit kein Problem habt. Was für eine Zahl seht ihr?

Farben

5. Wie hieß der Artzt (Opthalmologie), nach dem sich der Sehetest für Augenstärke nennt? E-Wert ist die Buchstabenzahl in seinem Familiennamen.

6. F-Wert bekommt ihr, wenn ihr dieses Stereogramm lesen könnt.

Stereogramm

7. G-Wert verrät euch diese liebe Ameise.

Ameise

8. Wie viele Dreiecke seht ihr auf dem Bild? H-Wert

Dreiecke

9. Und Auflösung dieses Rätsels gibt euch I-Wert

Pes-zip

 

ENG

A producer of glasses or a company in Nýrsko on five – OKULA – that´s what crosswordsfans would fill in. 😊

This company was established in 1895 by three brothers Eckstein. A lot of people connenct this corporation mainly with spectacles-produce but nowadays its products also find usage in pharmacy, electrical engineering or in automobile industry.

Let´´ s move to solve this mystery now. We´re going to focus on your eyes because at the beginning of the foundation the company produced only glasses and that´s why we also can find an eye in its logo.

 

Your task is to answer the following questions, focus your eyes or think a little bit. Switch the letters A—J for numbers and count the final coordinates acoording to following formula.

 

FINAL COORDINATES:

N 49° (H – A – 2).(F – C x D + 85)

E 013° (E + 1).[(G + I) : B + 212]

Checker: The crossfoot should be equal to 8. (Count up all numbers and then count the individual numbers of the total sum, keep adding up until the final number is less than ten.)

So, here we go!

1. The Czech inventor of contact lenses is also connected with Okula. Count the letters in his name and surname and you will get the A.

2. Retinal rods(7) or cones(5)? Which of them are responsible for color vision? B-value.

3.How do we call the disease when people are unable to distinguish colours from each other? The number of letters in the medical term + 2 gives you C.

4. Now we´ll find out if you suffer from this disease or not. What number can you see in the picture below? D-value

Colours

5. What was the surname of the Dutch ophthalmologist the chart for measuring visual acuity is named after? E-value

6.  You will get F-value if you are able to read this stereogram.

Stereogram

 

7. G-value will be revealed by this likable ant.

Ant

8. How many triangles can you see in the picture? H-value

Triangles

9. And last but not least – Solving this puzzle will lead to I-value.

Pes-zip

Additional Hints (Decrypt)

[9]: Mepnqyb, menpnqyb.../Fcvrtry, Fcvrtry na qre Jnaq.../Zveebe, zveebe ba gur jnyy...[Final]: Aninž bpaí xbagnxg/Gergr va Nhtraxbagnxg/Znxr rlr pbagnpg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.