Skip to content

Historie šifer: Polybiův čtverec Mystery Cache

Hidden : 09/12/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polybios

Polybios

Polybios byl antický politik a nejvýznamnější historik období helénismu narozený v Megalopoli na území dnešního Řecka někdy kolem roku 203 (nebo 198, prameny se rozcházejí) př. n. l. Jako synovi stratéga Achajského spolku se mu dostalo pečlivého vzdělání, které mu přineslo hluboký vhled do politických a vojenských záležitostí. Po vítězství Římanů v bitvě u Pydny byl zajat a jako tisíce dalších rukojmích převezen roku 166 př. n. l. do Říma. Byl zde nucen sloužit v patricijských rodinách jako učitel mj. pozdějšího pokořitele Kartága Scipia řečeného Africana, se kterým jej pojilo přátelství až do Scipiovy smrti. Právě s ním se zúčastnil dobytí Kartága a od něj také známe podrobnosti tohoto římského vítězství.

Při svých studiích římského práva došel k závěru, že pro podmaněné národy je velmi výhodné z právních, ekonomických i vojenských důvodů být v područí Říma. Byl poslán do Řecka aby pomohl tamnímu konzulovi v nastolení Římské vlády za což získal velké uznání. V průběhu svého působení v římských službách napsal rozsáhlé dílo Historiai (Dějiny), z jehož 40 knih se bohužel dochovala pouhá třetina. Ukazuje v ní přeměnu Říma ve světovou velmoc.

Polybiův čtverec

V tomto díle popisuje také velmi jednoduchý a účinný způsob šifrování zpráv, který zároveň představuje návod na jejich efektivní přenos na větší vzdálenosti. Pro tyto potřeby navrhoval dva neprůhledné panely, za každým z nich umístěných 5 pochodní a postupným vysouváním počtu pochodní nad panel a jejich opětovným skrýváním lze přenášet zprávy. Ty jsou nejprve zakódovány s pomocí tzv. Polybiova čtverce na sérii čísel. Z pohledu dnešní kryptoanalýzy se vlastně nejedná o šifru ale o kódování (nebo bychom se na ni mohli dívat také jako na prostou substituční šifru neboť každý znak je kódován dvojicí čísel), nicméně jako šifra byl tento systém s úspěchem používán v různých obměnách poměrně dlouho.

Čtverec může vypadat například jako níže uvedený, nicméně Římská abeceda neznala písmeno U (nahrazovala jej písmenem V) a naopak používala písmeno W. Pro naše účely bude tedy vhodnější tato podoba:

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I J
3 K L M N O
4 P Q R S T
5 U V X Y Z

Například slovo Polybios zašifrované tímto způsobem vypadá takto: 41 35 32 54 12 24 35 44.

O keši

Pro odlovení této keše bude potřeba rozluštit text ukrytý v následující šifře:

52 11 33 24 23
32 15 14 11 34
15 23 15 44 32
35 25 15 41 11
51 32 32 51 44

Heslo které vám vyjde zadejte na stránce http://gc.rozen.cz/GC7XN8A/. Pokud bude správně, dostanete souřadnice finálky a hint pro hledání.

Hodně trpělivosti při luštění a štěstí při lovu!

Zdroje

BRAZDA 2018

Součást závodu BRAZDA 2018

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2018, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

logo série Historie šifer

Součást série Historie šifer

Tato keš vznikla jakou součást série věnované historii šifrování. Keše jsou nejen exkurzí do principu fungování a okolností vzniku nejvýznamnějších šifer, ale také výzvou k jejich vyřešení, která vás dovede na zajímavá místa v širším okolí Rožnovské Bečvy.

Additional Hints (Decrypt)

Nm cb ilyhfgrav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)