Skip to content

AGT 106: Prirodni pamatka Kozel EarthCache

Hidden : 02/16/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Přírodní památka Kozel selektivní zvětrávání
a skalní misky
106

Vítejte na dalším pokračování série AGT - Alkeho Geo-earth-cache tour. Přírodní památka Kozel se nachází pod hlavním hřebenem Chřibů, asi 800 m jihovýchodně od zříceniny hradu Cimburk, 50 m jižně od červeně značené turistické trasy na Buchlov, v nadmořské výšce 455 až 518 m. Katastrální území Koryčany, LZ Buchlovice, polesí Koryčany. Zřízeno usnesením rady ONV v Kroměříži ze dne 5. 4. 1967. Evidenční kód ÚSOP: 193. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra 0,50 ha.
 

Geologické poměry

Osamocený skalnatý blok je složen z typického soláňského pískovce magurské vrstvy, který je nejodolnější horninou flyšových Karpat. Je hrubozrnný, žlutošedý a skládá se převážně z křemene, dále obsahuje ortoklas, světlou slídu, červený a zelený fylit. Tato věžovitá skála má zhruba tvar kvádru, je vysoká asi 22 m a celkově je značně rozrušena zvětráváním. Na jejím povrchu jsou patrné charakteristické znaky zvětrávání a odnosu horniny, výklenky, převisy, skalní dutiny, voštiny atd. Nachází se na mírném svahu v bukovém porostu, bez výhledu. Zajímavé skalní útvary se nacházejí také na nedalekém vrcholu jižně od PP Kozel, na kótě 517,7 m s pěkným výhledem na zříceninu hradu Cimburk.
 

 


Zvětrávání a vznik skalních věží

Skalní útvar tohoto typu vzniká tak, že usazená hornina - v tomto případě pískovec je zvětrávána procesem, který se jmenuje selektivní zvětrávání.

Jedná se o soubor změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.

Druhy zvětrávání podle příčin

Rozlištujeme 3 základní druhy zvětrávání:


Zde se jednoznačně setkáváme s chemickým zvětráváním. Chemické zvětrávání je proces, při kterém se mění minerální a chemické složení hornin. Intenzita těchto pochodů je závislá především na klimatických podmínkách, zejména na množství srážek a teplotě. Značný podíl na chemickém zvětrávání má voda, obsahující rozpuštěné organické i anorganické látky. Účinnost pochodů bývá zvyšována také předcházejícím fyzikálním navětráním dané horniny. Základní formy chemického zvětrávání představují chemické procesy: rozpouštění, hydrolýza, oxidace, hydratace a karbonatizace. Na chemickém zvětrávání mají svůj podíl také rostliny a živočichové. Z rostlin přispívají zejména lišejníky, mechy a vyšší rostliny svými kořeny. Velký význam mají také bakterie. Z živočichů mají větší význam vrtavé houby a mlži, kteří svými výměšky naleptávají pobřežní skály.

 

O tom, která část pískovce je kompaktnější a která nikoliv rozhodují různé vlivy. U skalních bran se často setkáváme s tlakem, někdy je to obsah železa, ale zde jsou to křemenité usazeniny, které oddělují jednotlivé vrstvy v procesu usazování. Tyto křemenné usazeniny jsou oblého tvaru a od pískovce se na první pohled liší velikostí a barvou.

 

Skalní mísy v pískovcovém balvanu nedaleko PP Kozel, u turistické stezky k rozcestí a studánce U mísy


Skalní útvar je využíván k horolezeckým účelům - vytyčeno několik výstupových cest s fixními skobami. Přírodní památka Kozel leží poblíž frekventované červeně značené turistické trasy vedoucí jižním hřebenem Chřibů z Bohuslavic přes hrad Buchlov a Velehrad do Starého Města u Uherského Hradiště. Stezka postupně prochází nebo těsně míjí celkem šest zvláště chráněných území na jižním hřebeni Chřibů: PP Moravanské louky (Jihomoravský kraj), PP Kozel, nedalekou PP Kazatelna (0,8 km), PR Ocásek (1,5 km), PR Holý kopec a PP Barborka.

 
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Určete, jaké druhy eroze zde probíhají.

2) Skalní věž se pomalu dělí na dva samostatné objekty. Kolik skalních oken se mezi nimi nyní nachází?

3) Podle popisu v listingu nalezte objekt se skalními miskami. Spočítejte, kolik se jich zde nachází.

4) Přesuňte se na WP MALÝ KOZEL (cca 180 metrů jižně) a odhadněte výšku tohoto skalního útvaru.

5) Úkol: Vytvořte fotografie sebe v místě výchozích souřadnic a na stage tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule na místě
Web: nature.hyperlink.cz
Fotky: Zdeněk Podešva
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)