Skip to content

AGT 103: Moravske zemske muzeum EarthCache

Hidden : 10/04/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Moravské zemské muzeum Expozice Svět nerostů 103

Druhá nejrozsáhlejší a druhá nejstarší muzejní instituce v ČR. Moravské zemské muzeum je zároveň největším a nejstarším muzeem na Moravě. Založeno bylo v Brně v roce 1817 dekretem císaře Františka I. jako Františkovo muzeum. V současnosti je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky a členem Asociace muzeí a galerií ČR.

V jeho sbírkách se nachází přes šest milionů předmětů z různých přírodovědných a společenskovědních oborů, k nejznámějším exponátům patří například Věstonická venuše, ale především… je zde úžasně zpracovaná expozice Svět nerostů, která zábavným a přitom edukačním způsobem ukazuje vznik a vlastnosti nerostů nejen na území Moravy. Vítejte na dalším pokračování geologické série AGT, která poprvé vstupuje na území Brna.
 

Základní informace

Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Úvod je věnován fyzikálním a chemickým vlastnostem nerostů a je zakončen informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě.
 

Pokud jste již nějakou cache z této série odlovili, tak jste zvyklý na delší listing popisující geologickou zajímavost a následně na konci několik úkolů. Zde tomu bude trochu jinak. Listing cache většinou vyplňuje chybějící edukační obsah k danému místu. Zde to však není třeba. Expozice, kterou navštívíte, je jednou z nejlépe připravených expozicí geologického tématu, kterou jsem měl možnost navštívit. Neskládá se, jak často bývá zvykem, jen z polic s kameny, které byly v okolí daného místa nalezeny, ale vnímá nerosty v souvislostech… důkladně popisuje jejich vznik a vlastnosti.

Úkoly Vás provedou celou expozicí a tak věřím, že tato earth-cache splní svůj účel a poskytne Vám nové znalosti o naší zemi.

Expozici naleznete v 1. patře Dietrichsteinského paláce a je otevřeno:
úterý 9 - 15 hod., středa až pátek 9 - 17 hod., sobota a neděle 13 - 18 hod.
Pro splnění earth-cache Vám stačí základní vstupné, které je pro dospělého 50,- Kč.
 


Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Hned při vstupu do expozice se budete nacházet v chodbě, která je zaměřena na vlastnosti nerostů. Na panelu Optické vlastnosti nerostů zjistěte, která hornina je průhledná, izotropní, která je průhledná, anizotropní a která je opakní.
 

2) Na dalším panelu se dozvíte o tvrdosti a štěpnosti nerostů. Jakou mikrotvrdost korund?

3) Na panelu Tvar nerostů naleznete ukázky tvarů nerostů. Jaký nerost je uveden u tvaru trigonální soustavy?

4) V barvách nerostů zajděte za oponu. Jakou barvu má pod UV světlem kalcit?

5) Panel o hustotě nerostů Vám ukáže, jak různé nerosty obsahují stejné prvky a přesto jsou odlišné. U grafitu je obsah uhlíku h=2,25g/cm3. Jaké to je u galenitu?

6) A máme tu jeden pokus. Zaměřte se na panel Elektrické vlastnosti nerostů. Proveďte na místě pokus s vodivostí a napište mi, který z uvedených nerostů je vodič, který polovodič a který izolant. Jsou zde 4 nerosty.

7) Poslední panel v této části Vám představí meteority. Uveďte, jaké je stáří nejstaršího zde vystaveného meteoritu.

8) Při vstupu do vnitřní části expozice vstupujeme do prostoru, kde je důkladně popsán vznik nerostů. Dozvíme se zde, že horniny se dělí do třech skupin podle vzniku. Do jakých?

9) Ve vnitřní části expozice Vás možná zaujme tento nerost:

Otázka je velmi jednoduchá: Co to je a odkud to pochází?

10) Na panelu vyvřelých hornin krásně vidíte, které horniny vznikají v jaké části vulkánu při erupci. Vyjmenujte 3 hlubinné horniny.

11) Na panelu hydrotermální ložiska a jejich nerosty se můžete dočíst, co jsou vhodné partie pro vznik rud. Vyjmenujte tyto partie.

12) Popište tvar SÁDROVCOVÉ KONKRECE nalezeného v Brně - Černovicích.
 


13) Jaký je rozměr největšího vystaveného exponátu černého uhlí? Najdete na konci této části expozice u dveří.

14) Nyní navštívíte poslední část expozice s drahými kameny. Na jednom z panelů je vysvětleno, co to jsou tektity, jak vznikají, jaké jsou jejich vlastnosti. Napište mi vlastními slovy, jak vznikají a jaké tři jsou zde uvedeny.

15) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v expozici muzea tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Mzm.cz
Infoírmační cedule v místě

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)