Skip to content

AGT 104: Prameny Zeme EarthCache

Hidden : 10/10/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Prameny Země Geologické expozice botanické zahrady 104

Druhé brněnské zastavení geologické série AGT Vás přivede do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zde se nachází umělécko-geologická expozice Prameny Země od sochaře Jana Šimka, která zde byla instalována v roce 1997. Vítejte na sto čtvrtém pokračování Alkeho geoearthcache tour.
 

Co o expozici říká autor:

Poselství živlů, tak se dají nazvat siluety a struktury kamenů začleněné v botanické zahradě, které vytržené z hloubek země a dnes obnažené symbolicky konfrontují náš současný běh života, naše žití s prapůvodními elementárními silami Země. Budeme ještě schopni vést dialog s těmito zdánlivě němými svědky?

Když budeme pozorně naslouchat, pocítíme, že tyto živly vyzařují pulzující tep, tajemnou rezonanci svých vlastností, krásu barev. Struktura svébytných tvarů vytváří ve vzájemném kontrastu i souladu dramatickou symfonii země. Různé druhy hornin, vápenec, břidlice, pískovec a žula, jsou rozmístěny do meditativních uskupení a labyrintů jako výzvy a svědecké výpovědi, které promlouvají svým archaickým a mýtickým zjevem, aby v lidech probouzely, možná až z hlubin nevědomí, archetypální ozvěny, jež jemně spojují naše myšlení s dávnou tajemnou minulostí. Pro účely naší cache jsem je označil jako waypointy 1 - 4.

Pulzujícími prameny vody jsou vystiženy jejich rozličné charaktery a energie, které vzájemně vytvářejí monumentální celek. Ten by měl vést k zamyšlení nad smyslem lidského bytí v rámci přírody.

Pojďme se podívat na jednotlivá zastavení...
 

WP 1: Kruh mlčení (žula)

Vyvřelé pratvary z žuly povýšené do symbolů a sochařsky dotvořené do mlčenlivého, tajemného kruhu věčnosti, v jehož středu kontrastuje stále proměnlivý a hučící živel vody. Vyryté obrazce připomínají emotivní první lidské stopy a dotyky v přírodě.
 

Žula z lokality Žulová v podhůří Rychlebských hor. Tato světlá slezská Žula, stará zhruba 300 milionů let, je vyvřelá hornina ztuhlá v hlubokých částech zemské kůry. Petrograficky jde o biotitickou žulu (granit).

Nejvýznamnějším rostlinným druhem této skupiny je hvozdík moravský (Dianthus moravicus), endemit rostoucí jen na několika lokalitách jihozápadní Moravy, v údolích řek Jihlavy, Rokytné a Dyje. Je zde vysázena také kostřava (Festuca) typická pro humózní, vysýchavé zásadité půdy. Nízká a k substrátu přitisklá bylina se žlutými květy je jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella). Na doplnění je zde ještě kontryhel (Alchemilla) s kapkami živé vody na okrajích listů.

Otázka č. 1: Otázka z oblasti Petrografie - čím je tato žula tvořena?
 

WP 2: Dávné znění (pískovec)

Tvarová skladba z pískovce, který ve své poetické barevnosti se zvláštním oblým tvarováním působí klidným dojmem lyrické výpovědi. Ta dosvědčuje, že i v dramatu země může být něha a pokora.
 


Pískovec z lokality Rudka u Kunštátu. Ukládal se v mělkém prostředí pláže křídového moře, které na území Čech a Moravy spojovalo oblast severozápadní Evropy se sedimentační oblastí Západních Karpat. Petrograficky se jedná o křemenný zvrstvený hrubozrnný pískovec žlutohnědě zbarvený oxidy železa.

Podloží s vysokým obsahem písku je typické svou propustností pro vodu a malým podílem humusu v substrátu. Na ukázku jsme vybrali některé nižší druhy - kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a zběhovec plazivý (Ajuga reptans). Vyšším druhem je kakost krvavý (Geranium sanguineum), který roste jak na písčitých, tak i na vápnitých podkladech, tzn. i na pískovcích s vápnitým tmelem jako je tento. Přízemní listovou růžici tvoří máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), bylina podobná pampelišce. Na jaře rozkvétá modrý kosatec sibiřský (Iris sibirica) a žlutý keř kručinka (Genista).

Otázka č. 2: Jak jistě víte, pískovec je sedimentární hornina. Vysvětlete vlastními slovy, co tento pojem znamená, a doplňte informaci, kdy vznikl právě tento pískovec.
 

WP 3: Portály živlu (břidlice)

Břidlice - její expresivní a dramatické tvary vrstvených ker vzájemně se křižující a tmavé jako hlubiny země vytvářejí fantazijní vzpínající se labyrint síly a dynamiky.
 

Hornina se ukládala během spodního karbonu, přibližně před 320 miliony let, v relativně hlubokém prostředí mořské pánve a odráží horotvorné pochody vytvářející převážnou část Českého masivu (variscidy). Petrograficky se jedná o rytmické střídání černošedé jílovité břidlice a prachovce.

Kyselou horninu zde doplňují kostřava ovčí (Festuca ovina), bíle kvetoucí silenka nici (Silene nutans) a dobromysl obecná (Origanum vulgare). V místech, kde není půda příliš hluboká a převažuje štěrk, najdeme domácí sukulentní rozchodníky ostrý (Sedum acre) a šestiřadý (S. sexangulare) a kavkazský rozchodník pochybný (S. spurium) v červenolistém kultivaru 'Purpurteppich'.

Otázka č. 3: Z jaké lokality pochází tato břidlice?
 

WP 4: Svědkové věků (vápenec)

Sevřená kompozice z vertikálních hmot vápencových kamenů, jejichž obrysy svírají a umocňují tajemnost skrytého pramene. Vertikály jako kruh kamenných svědků jsou v jeho pootevřené části konfrontovány s nízkým kamenem jako symbolickou stolicí věků.
 


Vápenec z lokality Čebín u Brna. Hornina se usazovala během svrchního devonu, zhruba před 365 miliony let, v mělkém prostředí tropického moře mezi útesy tvořenými korály a podobnými organismy. Petrograficky se jedná o světle šedý masivní velmi čistý vápenec.

Hornina je doplněna rostlinami charakteristickými pro vápencová podloží, tzv. kalcifyty. Nejkrásnějším druhem je kosatec nízký (Iris pumila), který u nás roste jen na několika lokalitách, z nichž nejznámější jsou Pavlovské vrchy. Dalším druhem je pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), která má oblibu k vápenci již ve svém jméně. Následující tři druhy mají šedé zbarvení, které je typické pro rostliny rostoucí na výslunných a suchých místech, jakými právě vápencové lokality často jsou. Je to alpská sivolistá kostřava (Festuca cinerea), tráva s listy tuhými jako drátky, svízel sivý (Galium glaucum) a jihoevropská tařice zední (Alyssum murale), která kvete na jaře žlutými květy uspořádanými v plochém okolíku. Vzácný je nízký lýkovec vonný (Daphne cneorum), keřík kvetoucí růžovými, silně vonnými květy.

Otázka č. 4: Jaká je výška největšího vápence?

Vstup k instalaci je zdarma a botanická zahrada má otevřeno:
V zimním období, říjen - březen, je otevřeno denně od 9 do 15 hodin.
V letním období, duben - září, je otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Úkol: Vytvořte fotografii sebe na některé ze čtyřech stage (nikoliv na výchozích souřadnicích) tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infoírmační cedule v místě

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)