Skip to content

Labutie jazero Traditional Geocache

Hidden : 10/18/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Labutie jazero

Kto by nepoznal slávny balet ešte slávnejšieho skladatela Piotra Iljiča  Čajkovského. Premiéra Labutieho jazera prebehla vo Veľkom baletnom divadle 4. marca 1877 v Moskve. Aj keď existuje veľa variácií Labutieho jazera, väčšina baletných súborov vychádza svojou hudbou a choreografiou z oživenej adaptácie baletného majstra Mariusa Petipa, ktorá bola prvýkrát zinscenovaná v roku 1895 v Petrohrade.


No a čo má spoločné tento slávny balet nemenej slávneho skladateľa s vodnou nádržou pri obci Prejta?No predsa tie labute.


Myslím,že celkom dobrá scenéria,vhodná na prezentáciu tohto baletného diela sa nachádza na vodnej nádrži Prejta v blízkosti rieky Váh..

Vodná nádrž Prejta.

Nachádza sa tesne vedľa Vážského kanála v katastrálnom území obce Prejta,ktorá je miestnou časťou Dubnice nad Váhom.Vodnú nádrž Prejta tvoria dve prepojené nádrže, to horná nádrž o rozlohe 8,5 ha,a dolná nádrž s rozlohou 18 ha.Obe nádrže sú spolu prepojené spojovacím kanálom pod cestou,ktorá tieto nádrže pretína.Obe nádrže sú reliktným pozostatkom vnútrozemskej delty rieky Váh,ktorú ešte v 19. storočí vytvárala táto rieka.Svoju definitívnu podobu nadobudli ťažbou štrku počas výstavby Nosického kanála  30-tych rokoch minulého storočia.Ťažba materiálu z biotopu bola zámerne orientovaná tak,aby po ich dokončení slúžili nádrže ako akumulačné nádrže pre hydrocentrálu v Dubnici nad Váhom.Z návodnej strany v smere ku železničnej trati je dolná nádrž vyložená od spodnej časti tesniacimi betónovými panelmi do vzdialenosti 30 metrov nad ústim Prejtského potoka.Ostatné brehy oboch nádrží sú prirodzené,štrkového charekteru.Pobrežie v minulosti lemovali viac ako 70 -ročné topole,v súčastnosti už zväčša vyrezané.Pri dolnej nádrži má MsO SRZ Dubnica nad Váhom umiestnenú rybársku chatku.Okrem Prejtského potoka hladinu vody v nádržiach udržiava i prepojenie rúrami s Nosickým kanálom v hornej časti hornej nádrže.Plocha nádrží slúži aj rybárom na športový(chyť a pusť-horná nádrž) a komerčný(dolná nádrž) rybolov.Najviac lovenou rybou je tu kapor,z dravých rýb zubáč,šťuka a sumec.Občas sa tu podarí uloviť oba druhy pstruhov-potočný aj dúhový a boleň.Zo sprievodných druhov rýb je najviac zastúpený pleskáč,jalec,plotica a iné.Raritne sa tu vyskytuje aj rak riečny.Počas rybárskej sezóny sa na brehoch nádrže vždy nájde niekoľko rybárov,ktorí by radi ulovili zopár nielen kapitálnych,ale aj menších zástupcov ríše rýb.

Ku cache:Je to niečo na pomedzí medzi malá a regular.Pri odlove budte opatrní,rybári sú od prírody všímaví ľudia.Cache zatiaľ neobsahuje pero,to si prineste so sebou.

Prístup ku cache:.Najpohodovejší prístup ku cache je :Na začiatku Dubnice nad Váhom,oproti Ústavu na výkon trestu-ľudovo base je pri prístupe od Ilavy odbočka vpravo.Po tejto ceste,sa dostanete k Vážskému kanálu,pri kanáli odbočíte vpravo,ale nepôjdete až k mostu cez kanál,ale ešte predtým odbočíte opäť doprava,a približujete sa k železnici.Pri železnici zabočíte doľava a po asfaltovej ceste s kvalitným povrchom sa dostanete až ku cache.Celá trasa je dostupná aj osobným automobilom.Myslím,že pri pohľade na mapu to je každému jasné.

labu

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

cbq zbfgbz aruynqnw

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)