Skip to content

<

Přívěšek na korálcích 4 - voda

A cache by mašla Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Voda

je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.
Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech c skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

Vlastnosti:

Hustota

Největší hustotu dosahuje voda při 3,98 b ° C. Při dalším ochlazování až k bodu mrazu tuhnutí zvětšuje objem, proto se v zimě tvoří vrstvy různě teplé vody v nádržích. Což umožňuje život ve vodě pod ledem rybám i jiným vodním živočichům, ale i rostlinám.

Teplota

V létě teplota povrchové vody stoupá, kdežto spodní vrstvy vody jsou chladnější, v zimě naopak; v hloubkách se hromadí voda teplá kolem +4°C, horní vrstvy mají teplotu nižší a povrch zamrzá.

Obsah kyslíku

Kyslík rozpuštěný ve vodě Je důležitý pro život ryb a vodních živočichů, je do značné míry závislý na teplotě vody; při vyšší teplotě kyslíku ubývá, takže za horkého počasí ryby často plavou u hladiny a lapají po vzduchu nebo hynou. Nejvíce je obsah kyslíku závislý na intenzitě fotosyntézy vodních rostlin a zelených řas; v zimě je v podstatě nižší.

Chemická reakce (hodnota pH)

Je značně ovlivňována kolísáním obsahu rozpuštěného CO2 a. Reakci vody ovlivňuje kromě množství CO2 obsah bikarbonátů a humnových kyselin, někdy i různých hnojiv (rybníky). Může být neutrální, kyselá nebo zásaditá. U přírodních vod je reakce většinou buď zásaditá, nebo kyselá, neboť tyto vody obsahují množství chemických příměsí, jež mění koncentraci vodíkových iontů (hodnotu pH), která kolísá v mírném zeměpisném pásu mezi hodnotami pH 3 d až 10, nejčastěji mezi pH 6 f až 9 e. V přírodě je trvalá závislost mezi obsahem kyslíku, CO2 a hodnotou pH vody. Stále probíhá denní i noční rytmus mezi poměrem obsahu CO2, O2 a CaCo3 ve vodě. Během dne přibývá rozpuštěného kyslíku a hodnota pH klesá, kdežto v noci kyslíku ubývá a hodnota pH stoupá. Při fotosyntéze zelených rostlin dochází ke spotřebě CO2 a vodní rostliny vlastně odvápňují, neboť ve vodě rozpuštěný kyselý uhličitan výpenatý – Ca (HCO3)2 se postupně mění nejen v nerozpustný uhličitan vápenatý CaCO3, ale také zčásti v oxid vápenatý CaO. Přitom se hodnoty pH zvyšují až na pH 9 až 10. Vylučované soli vápníku se často usazují na rostlinách (inkrustace) a tvoří bělavé povlaky na listech a stoncích.

Tvrdost vody

Je dána obsahem v ní rozpuštěných vápenatých a hořečnatých solí (ionty Ca a Mg) a má také vliv na růst rostlin. Může být dočasná nebo trvalá. Měkká voda je voda dešťová, která také nejlépe vyhovuje většině rostlin. Dnes dochází stále ke splachování živin z průmyslových hnojiv ze zemědělsky obhospodařovaných ploch do vody. To se projevuje v praxi především nadměrným růstem zelených řas a sinic a také masivním výskytem některých druhů vodních rostlin, které dovedou v krátkém čase zamořit celé vodní plochy. Nejhorší vliv na vodní vegetaci mají škodlivé znečišťující látky (herbicidy, fenoly, saponáty, odpadní sulfitové louhy a jiné chemikálie).

Zdroj: https://www.vodnirostliny.com/voda-jako-zivotni-prostredi-rostlin/vlastnosti-vody-dulezite-pro-zivot-vodnich-rostlin/

Ke keši: N 49° 34. ABC E 017° 08. DEF

Additional Hints (Decrypt)

h orgbah

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.