Skip to content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 03: Runepinnen

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Bilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_Runes_of_the_Elder_Futhark_painted_on_little_stones_-_Runen_des_älteren_Futhark_auf_kleine_Steine_gemalt.jpgUnder utgravninger på Trondenes ble det funnet en runepinne fra 1200-1300- tallet. Runetegnene er risset inn med en knivspiss og lyder: FUTHARKHNIASTBMLR. Formen på tegnene viser at de er fra middelalderen, og gjør dette til første funn av middelalderruner i Nord-Norge. En kjenner fra før bare tre runeinnskrifter her nordfra, alle eldre enn denne.

Runeinnskrift er brukt i Nord- og Mellom-Europa så langt tilbake som i år 300 e. Kr. Bokstavene er påvirket både av gresk og latinsk skrift. Bokstavformen er spesielt tilpasset til å skjæres i tre. Mange kjente runetekster i Norden er av magisk eller rituell karakter. Det gammelnorske ordet «runa» betyr hemmelig viten, mysterier eller som verb: «å drive på med trolldomskunster».

Fra utgravingene ved Bryggen i Bergen (Tyskebrygga/ Hansabrygga) har Norge fått en tilvekst i sitt runemateriale på nær 500 innskrifter. Her får en innblikk i en annen side ved runenes funksjon. Brev, ordrer, notater og liknende forteller om bruk av runer i dagliglivet, og viser at skrivekyndigheten på denne tid var mye større enn tidligere antatt.


During excavations on Trondenes, a rune stick was found that is dated to be from the 13th-14th century. The rune signs are plotted with a knife tip and read: FUTHARKHNIASTBMLR. The shape of the signs shows that they are from the Middle Ages, and with that these are the first discovery of medieval runes in Northern Norway. One knows only of three rune inscriptions in the north, all older than this one.

Rune inscriptions are used in Northern and Central Europe as far back as 300 AD. The letters are influenced by both Greek and Latin. The letter form is specially adapted to be cut into wood. Many well-known runic texts in the Nordic countries are magical or ritual. The Old Norse word "runa" means secret knowledge, mysteries or as verbs: "to pursue witchcraft".

From the excavations of Bryggen in Bergen (the Old Wharf), Norway has gained an increase in its rune material of almost 500 inscriptions. This gives an insight into another side of the rune's function: letters, orders, notes and the like tell us about the use of runes in daily life, and show that literacy at this time was much larger than previously thought.

Runepinnen utstilt på Trondenes Historiske Senter, Foto: Sør- Troms Museum


Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqr gvy uratryåf: 793
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx: 793

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.