Skip to content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 09: Viking

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Cachen er ikke på de oppgitte koordinater, løs oppgaven under for å få finalekoordinatene.

Vikingene [viking], av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kysten og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet.

I samtiden var ordet viking reservert for personer som dro på oversjøisk hærferd. I nasjonalromantikken ble betydningen av ordet utvidet til å omhandle nærmest alle skandinaver som levde i perioden som ble døpt «vikingtiden» på 1800-tallet. På grunn av behovet i de skandinaviske landene for et nasjonalt symbol å føle identifikasjon og stolthet over, ble vikingene gjort til gjenstand for hemningsløs beundring, særlig fra 1840-tallet til 1940-tallet. Selv om datidens nasjonalistisk pregede fremstilling av vikingene er kraftig nedtonet i etterkrigstiden, er vikingene fortsatt et av de mest kjente etniske symboler i de nordiske land. Dessuten er de det mest kjente symbol for Norden i verden utenfor Skandinavia. Vikingtiden fant sted i yngre jernalder.

På norrønt var ordet for personen "víkingr" (hankjønn), på gammelfrisisk "wīking/wītsing" og på gammelengelsk "wīċing", mens det abstrakte "víking" var et hunkjønnsord som betegnet en handling (hærferd til sjøs). Betydningen av ordet «viking» er uviss og har vært diskutert siden 1700-tallet. Det er særlig tolkningen av den historiske konteksten som gjør at ordets etymologi ikke er entydig fastlagt. Flere teorier er lansert for å forklare ordets opphav. En teori går ut på at uttrykket å reise ut i viking, kommer av at de seilte ut fra en vík (bukt) mens andre vil knytte det til landskapsnavnet Viken som var det gamle navnet på kysten ved Oslofjorden.

Ifølge den danske historikeren Else Roesdahl er det derimot et vestnordisk ord som betyr noe i retning av «en som kjemper til sjøs», «sjørøver», «hærferd til sjøs» eller «herjing». Denne forklaringen bygger på det norrøne ordet "víg" som betydde kamp, strid eller drap. Blant andre Hødnebø har argumentert mot denne tolkningen med at en slik overgang fra g til k ikke er kjent i de nordiske språkene. I diktet "Widsith", som er den eldste kjente forekomsten av ordet, omtales å være av vikingætt, ifølge Bjorvand brukes ordet da om et folkeslag og ikke i den yngre gammelengelske og norrøne betydningen «en som farer til sjøs, slåss på sjøen». Ifølge Hødnebø er det ikke unaturlig at ordet har endret betydning fra å betegne et folkeslag eller person fra et område til å betegne den virksomheten disse ble assosiert med. Hødnebø viser til betydningsendringen for ord som vandal, barbar og slave.

En forklaring legger til grunn at ordet viking er et låneord og skriver seg fra gammelengelsk "wīċing" som i sin tur kan være dannet fra verbet "wīcian" som betyr «å slå leir, å slå seg til midlertidig» eller "wīc" i betydningen «leirplass». Tre hypoteser basert på norrønt har fått lite støtte i forskningen: at hankjønnsordet "víkingr" skriver seg fra verbet "vika" i betydningen «trekke seg unna, reise»; at hokjønnsordet "víking" kan skrive seg fra "vik" og verbet "vik(j)a" i betydningen «omvei»; at ordet skriver seg fra verbet "víkja" i betydningen «å reise, å dra» slik at hankjønnsordet "víkingr" betegner «en mann som reiser (utenlands)». Eldar Heide legger frem en annen forklaring som baserer seg på "vika" i betydningen «å avløse hverandre (ved årene)». I norrønt var "vika sjóvar" trolig et nautisk avstandsmål og tilsvarte avstand som ble tilbakelagt før roerne fikk avløsning. Til støtte for denne forklaringen legger Heide til grunn at ordet "viking" oppsto før seilet ble innført i Nord-Europa. Heide argumenterer også for at "rus", betegnelsen på de skandinaviske herskerne i den første russiske statsdannelsen, har oppstått på lignende måte fra gammelsvensk "rōþs" med betydningen «å ro» eller «roing».

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Viking


Oppgaven:
Hva het kongen fra England som beseiret og drepte Kong Harald Hardråde i 1066?

(Følg linken under og skriv inn rett svar, så får du opp hvor boksen er, samt koden til hengelåsen.)


You can validate your puzzle solution with certitude.


The geocache is not at the given coordinates. Solve the task further down in the description to get the final coordinates of the geocache.

Vikings (in Old English: "wicing"—"pirate", in Danish and Bokmål: "vikinger"; in Swedish and Nynorsk: "vikingar"; in Icelandic: "víkingar", from Old Norse) were Norse seafarers, mainly speaking the Old Norse language, who during the late 8th to late 11th centuries, raided and traded from their Northern European homelands across wide areas of Europe, and explored westwards to Iceland, Greenland, and Vinland. The term is also commonly extended in modern English and other vernaculars to the inhabitants of Norse home communities during what has become known as the Viking Age. This period of Nordic military, mercantile and demographic expansion constitutes an important element in the early medieval history of Scandinavia, Estonia, the British Isles, France, Kievan Rus' and Sicily.

Facilitated by advanced sailing and navigational skills, and characterised by the longship, Viking activities at times also extended into the Mediterranean littoral, North Africa, the Middle East and Central Asia. Following extended phases of (primarily sea- or river-borne) exploration, expansion and settlement, Viking (Norse) communities and governments were established in diverse areas of north-western Europe, Belarus, Ukraine and European Russia, the North Atlantic islands and as far as the north-eastern coast of North America. This period of expansion witnessed the wider dissemination of Norse culture, while simultaneously introducing strong foreign cultural influences into Scandinavia itself, with profound developmental implications in both directions.

Popular, modern conceptions of the Vikings—the term frequently applied casually to their modern descendants and the inhabitants of modern Scandinavia—often strongly differ from the complex picture that emerges from archaeology and historical sources. A romanticised picture of Vikings as noble savages began to emerge in the 18th century; this developed and became widely propagated during the 19th-century Viking revival. Perceived views of the Vikings as alternatively violent, piratical heathens or as intrepid adventurers owe much to conflicting varieties of the modern Viking myth that had taken shape by the early 20th century. Current popular representations of the Vikings are typically based on cultural clichés and stereotypes, complicating modern appreciation of the Viking legacy. These representations are not always accurate — for example, there is no evidence that they wore horned helmets.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Vikings


Task:
Name the king from England who defeated and killed King Harald Hardrada in 1066?

(Click on the Certitudes-link below, and enter the answer. Correct answer will show you the coordinates where the cache is, and the code to the padlock.)You can validate your puzzle solution with certitude.
Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqr gvy uratryåf v fwrxxrera
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx va gur purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.