Skip to Content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 19: Tore Hund - Bautaen

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Minnebautaen, Foto: Alexander Solvold-Perander


Fra urpremiere på Bjarkøy av Sagaspillet om Tore Hund som var skrevet av Hermod Hansen fra Senja. Foto: Walter Eilertsen

Foto: Walter Eilertsen


Bjarkøy er stolt av sin arv etter Tore Hund. I 1980 ble det reist en minnebauta på Bjarkøy over Tore Hund og hans ætt. Det er et bronserelieff av kunstneren Svein Haavardsholm. Flere somre har også Sagaspillet om Tore Hund skrevet av Hermod Hansen blitt framført her.

Sagnet om Tore Hunds Skatt

hentet fra Westrheim og Jensvolds Den Sorte Hunden

Han Tore Hund ute på Bjarkøy var en av de aller største høvdingene her nord. Han drev mye handel med samene. Slik skaffet han seg stor rikdommer. I tillegg hadde samene gitt han 12 staselige reinskinnskofter som var innsatt med skikkelig sterk trollskap. Sverd og spyd bet ikke på koftene. De hadde mer styrke enn skjold og ringbrynje. Utstyrt med reinskinnskoftene og våpen, dro han Tore Hund og mennene hans sørover for å møte han Olav Haraldsson. Han Tore Hund hadde mye å hevne etter flere års konflikt med han Olav, og ikke minst spyddrapet på sin brorsønn, han Asbjørn Selsbane på Trondarnes. Dette spydet fikk navnet “Selshevneren”.

Han Olav hadde vært på flukt i Gardarike et års tid på grunn av manglende støtte i Norge. Nå var han Olav med følge på vei tilbake gjennom Sverige med retning Verdal - han ville ha tilbake kongemakta i Norge. På Stiklestad ble han møtt av han Tore Hund og bondehæren. De gikk til angrep på hverandre med spyd, øks og sverd. Han Tore Hund var uslåelig - en sky av reinshår sto rundt kofta hver gang han ble truffet. Han Olav Haraldsson ble alvorlig såret av han Kalv Arneson - og han Tore Hund ga han Olav banesåret ved å kjøre Selshevneren opp i han - rett under ringbrynja. Slaget på Stiklestad var over. Det sies at han Tore Hund la et klede over den døde Olav Haraldson.

Men ikke lenge etter begynte det å skje under med liket til kongen. Snart var han en hellig mann, Olav den Hellige. Tore Hund begynte å få fryktelig dårlig samvittighet. Han angra og bestemte seg for å reise til Jorsal for å sone syndene sine. Han tok det beste skipet sitt og bar ombord alle skattene og rikdommen sin. Da han var kommet utpå Vestfjorden ble han betenkt over å ta med alt av gods og gull. Skipet kunne forlise. Hva med alle kostbarhetene da?

Han bestemte seg for å gå i land på Skjervøy i Vestfjorden for å grave ned alt. Slik ville den en vakker dag komme folket til gode. Men enkelt skulle det ikke bli. For rikdommen var gravd dypt ned i haugen. I tillegg var den satt ned med ord.

Opp gjennom årene er det flere som har forsøkt å grave fram skatten, men forgjeves. En mann var i full sving med gravinga. Da oppdaget han at båten begynte å reke avgårde. En annen mann ble angrepet av illsinte okser. Det var like før de stanga han inn i fjellveggen mens de brølte og stampa. Så var det han som under gravinga kikka over skuldra si. Der sto ingen ringere enn styggemannen klar til å spidde han. Men en av de som forsøkte seg så ut til bli den heldige. Han fikk tak i de store handtakene på kjelen og dro til. “HaHa: No e eg en søkkrik mann”, ropte han med en glad latter i røsten. I det samme glapp taket og han hørte hvordan kjelen skramla ned gjennom jordholla.

Siden har ingen gjort forsøk på å grave fram skatten. Den e fortsatt ute på Skjervøy. Det fortelles at et blått lys blafrer over skatten på mørke høstkvelder.


The people of Bjarkøy is proud of their heritage from Thorir Hund. In 1980 a bauta was set up in memory of Thorir Hund and his clan. It is a relief made of bronze by the artist Svein Haavardsholm. The Thorir Hund saga play, written by Hermod Hansen from Senja, has also been performed several summers here at Bjarkøy.


The legend of Thorir Hund's Hoard

from Westrheim and Jensvolds Den Sorte Hunden

Thorir Hund of Bjarkøy was one of the very greatest chiefs here in the north. He did a lot of trading with the Sami, which is how he came by his great wealth. The Sami had also given him twelve magnificent reindeer leather coats, which were imbued with very strong magic. They could not be pierced by sword or spear. They were stronger than a shield and chain mail. Equipped with the leather coats and armed to the teeth, Tore Hund and his men headed south to meet Olav Haraldsson. Thorir Hund had much to avenge after several years of conflict with Olav - not least the slaying of his brother`s son, Asbjørn Selsbane, with a spear at Trondarnes. This spear was named “Selshevneren”, Sel`s Avenger.

Olav had been on the run in Gardarike for a year because of lack of support in Norway. Now Olav and his retinue were heading back through Sweden towards Verdal - he wanted to regain the Norwegian throne. He was met at Stiklestad by Thorir Hund and his peasant army. They attacked each other with spears, axes and sword. Thorir Hund was invincible - a cloud of reindeer hair surrounded his jacket whenever he was struck. Olav Haraldsson was seriously wounded by Kalv Arneson - and Thorir Hund dispatched Olav by driving Selshevneren up under his chain mail. The Battle of Stiklestad was over. It is said that Thorir Hund laid a cloth over the dead Olav Haraldsson.

But not long afterwards, miracles began to happen with the king`s body. He was soon a holy man, Saint Olav. Thorir Hund began to regret his actions. He repented and decided to travel to Jerusalem to atone for his sins. He embarked on his best ship, bringing all his treasure and wealth on board. When he got out into Vestfjorden, he began to have doubts about taking all his possessions and gold with him. There might be a shipwreck. What would happen to all his precious things then? He resolved to land on the island of Skjervøy in Vestfjorden to bury everything. Then, one day, it would benefit the people. But it would not be easy. Because the treasure was buried deep in the hill. Words were spoken over it too.

Down the years, several people have tried to dig the hoard up, but in vain. One man was in full swing with his excavations when he discovered that his boat was starting to drift away. Another man was attacked by mad bulls. That was just before they tossed him against the rock wall, bellowing and stamping. Then there was the man who looked over his shoulder while digging. There stood the Devil himself, ready to run him through. But one person who tried looked like he might succeed. He grasped the large handles on the pot and pulled. “Haha, I’m stinking rich”, he cackled. He instantly lost his grip and heard the pot clattering down through the hole in the ground.

No one has tried to dig the hoard up since then. It is still on Skjervøy, and a blue light is said to flicker above it on dark autumn evenings.Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour

For å komme deg til Bjarkøy, må du ta ferge fra Stornes til Bjørnerå. Det er Norled som drifter rute 177 (fergerute). Vi anbefaler at du planlegger turen godt, men om du skulle ønske å støtte opp om det lokale næringslivet så er det Nærbutikk på både Lundenes og Bjarkøy.Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

To get to Bjarkøy you need to take the ferry from Stornes to Bjørnerå. It is Norled that operates route 177 (schedule). We recommend that you plan your trip well, but if you want to support the local business, there is a Nærbutikk at both at Lundenes and Bjarkøy.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.