Skip to Content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 35: Bautastein på Kveøya

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:No: Piklisteinen på Kveøya.
En: The bauta "Piklisteinen" at Kveøya.
Kilde/Source: kveoy.no


En bautastein er betegnelse på en vanligvis innskrift- og bildeløs stein av varierende form og størrelse, der steinen er reist på høykant og fundamentert i jorda. Andre lignende steiner er steiner med runeinskripsjon, kalt runesteiner. Og nyere steiner reist i minne om en person eller begivenhet, kalt minnesteiner.

Ordet bauta kommer fra det norrøne bautaðr eller bautuðr, som knyttes til verbet for å slå eller drepe. I Norge er det registrert 1176 bautasteiner, og de fleste inngår som en del av et gravanlegg, gjerne reist på eller ved en grav. Allerede i Snorres kongesagaer ble det påpekt at det er en skikk å “brenne de døde og reise bautasteiner etter dem”. Og denne skikken ble opprettholdt i Norge i lang tid, der mange av bautasteinene i Norge stammer fra vikingtiden.

I førkristen tid var det vanlig å besøke bautasteinene for å dyrke slektens døde, og vikingene så på dette som et sted man kunne oppnå kommunikasjon med de døde. Det foregikk seremonier ved bautasteinene, som man antar innebar ofring, bloting og inntak av øl. Dette var for å hedre den døde, slik at minnet om ham ble holdt i hevd. De levende bad i gjengjeld om fruktbarhet og gode år, noe som de døde hadde makt til å gi.

Bautastein (menhir) is a type of stone monument. This type of stone monument is different from others, since it does not have any inscriptions or images on it. The stone is raised upright, and founded in the ground.

The word bautastein is put together by two words, bauta and stein (stone in english), The word bauta origines from the old norse word bautaðr eller bautuðr, and means to hit or kill. In Norway there are 1176 of these menhirs, and most are raised as a part of an burial site. Often on top of or next to a grave.

In Snorre’s King tales it was mentioned that it is custom to “burn the dead, and raise stone monuments after them”. This custom was maintained in Norway for many decades, where many of the menhirs originate from the Viking age.

In the pre-Christian times it was common to visit the menhir to honor the dead. They held ceremonies at the menhir, which involved sacrifice and consumption of beer. This was their way to honor the dead, so that the memory of them was maintained. In return they asked the dead for fertility and good harvest, which the dead had power to give.

Kilde/Source: Sør- Troms Museum


Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.