Skip to content

Fauskemarmor @ Gardermoen - D_Leslie_A #148 EarthCache

Hidden : 12/14/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Læremomentet med denne earthcachen er å bli bedre kjent med marmor, og spesielt Fauskemarmoren.

 

 

Fauskemarmoren ble avsatt i et marint miljø i det havet som i sen urtid og tidlig oldtid lå mellom Baltika og Laurentia. Kalksteinene i Fauske-området ble avsatt i et langt tidsrom fra sen urtid og frem til silur fra (650-444millioner år), men selve omdanningen til marmor skjedde i silurtiden (444-416 millioner år).

Marmor er en vanlig bergart her i landet, og spesielt i Nordland er det mange kjente forekomster. Folk flest forbinder gjerne marmor med huler og grotter, og etter krangelen rundt fasadesteinen på det nye operabygget vet vi også at bl.a. italiensk marmor er en populær bygningstein over hele verden. Marmor er råstoff for et fint pulver som benyttes som fyllstoff i papirmasse, og både kalkstein og marmor benyttes til å fremstille sement.

Marmor er en naturstein som brukes i fasader, vegger, gulv, bordplater, ovnsplater, gulv- og veggflis. Knust fauskemarmor brukes som jordforbedringsmiddel i hager og parker.

 

Fauskemarmor

 

Fauskemarmor er marmor som fins i Fauske-distriktet i Nordland som er en omdannet kalkstein. Den er en metamorf bergart som er blitt omdannet og som er blitt til dypt under jordoverflaten ved omdanning av opprinnelig kalkstein.

Marmor er gjerne sukkeraktig kornet og kan vise et strålende glitter når sollyset kastes tilbake fra de mange små krystallflatene i steinoverflaten. Marmor kan risses med kniv, og den bruser heftig når den utsettes for syre.

I Fauske-distriktet fins hvit, finkornet dolomittmarmor, grønn kalkspatmarmor  (Verdåtre) farget av kromglimmer, grå- og hvitspettet marmor (Antique) og sitrongul marmor. Aller gjevest er de båndete eller flekkete hvit- og rosa marmortypene (Breche Rose, Norwegian Rose).

 

Varianter av marmor: Norwegian Rose (A),
Verdatré (B), Antique Foncé (C) og
Furuli hvit dolomitt (D)

 

Noen steder ser man at marmoren består av utklemte steiner og blokker, og egentlig er utklemt konglomerat- og breksje.

 

Sammensetning

I kalkspatmarmor utgjør mineralet kalkspat, (CaCO3) mer enn 90 prosent av bergarten. I dolomittmarmor er det mineralet dolomitt (CaMg(CO3)2 som dominerer i bergarten.

I marmor kan kan det også opptre silikatmineraler som tremolitt, diopsid m.m., og da kan man snakke om tremolittmarmor, diopsidmarmor osv.

 

Forekomst

Fauskemarmoren ligger i et drag med kaledonsk deformerte bergarter og hører følgelig til den kaledonske fjellkjeden. Marmor fins over hele landet, men Nordland er marmorfylket over alle.

 

Dannelse

Fauskemarmoren er dannet ved deformasjon og omkrystallisering av opprinnelig kalkstein og konglomerat, avsatt på en grunn karbonatplattform utenfor en kyst. Vannet var varmt den gang, for Norge må ha ligget i et tropisk område.

Eldre kalkavleiringer og deres erosjonsprodukter kan ha rast ut på dypere vann, der de er blitt avleiret på nytt. Senere er alle kalkbergartene blitt presset ned på stort dyp i jordskorpen, foldet og knadd under den kaledonske fjellkjedefoldningen.

 

Alder

Fauskemarmoren har ingen fossiler som kan bidra til å få bestemt når den ble dannet opprinnelig, men isotopstudier tyder på at den kan ha blitt til fra et kalkrev i havet for rundt 520 millioner år siden. Da lå Norge på langt sørligere breddegrader.

 

 


 

Logging av cachen.

 

For å kunne logge cachen må du ha vært innom koordinatene, og svart på spørsmålene som er knyttet til earthcachen.

Når svarene er samlet inn, sendes dem til CO for verifisering.

 

Du kan logge cachen straks du har sendt svarene på email. CO vil kontakte deg om det er spørsmål til svarene.

Logger uten svar mottatt på mail/message senter eller uten svar på eventuelle oppfølgerspørsmål fra CO vil bli slettet uten varsel eller videre oppfølging.

Vennligst ikke legg svarene på oppgavene eller bilder som besvarer oppgavene i loggen.

 


 

Oppgaver / Questions:

 

1. Svar på spørsmålene under ved å besøke avgangshallen. / Answer the questions under by visiting the departures area.

 

A. Observer og studer marmoren og fortell hva egenskaper nevnt over som kan observeres? / Observe and study the marble and tell what characteristics that is mentioned above that can be observed?

 

B. Legg merke til marmoren sin farge og fargespill, hva mineral skyldes dette. Har vi jernoksid i steinen, og hva skyldes dette, og farge representerer det? / Notice the marble's color and color play, whatever mineral is due to this. Do we have iron oxide in the stone, and what is the reason for this, and what color does it represent?

 

C. Hvilken type marmor er det som er brukt her? (Se bilder i teksten) / What type of marble is used here? (See pictures in the text)

 

D. Hva miljø er Fauskemarmoren avsatt fra? / What environment does the Fauskemarmoren come from?

 

E. WP: Studer steinen som er utenfor (fortauskansteinen feks) avgangshallen. Sammenlign denne mot marmoren som er inne. Er krystallene likt synlig her som inne, og kommer de fra samme bergartsopphav? (Magmatisk-Sedimentær-Metamorfe) Beskriv! / WP: Study the stone that is outside (sidewalkstone for example) the departure hall. Compare this to the marble that is inside. Are the crystals equally visible here as inside, and do they come from the same rock origin? (Magmatic-Sedimentary-Metamorphic) Describe!

2. Ta et bilde av deg, dere eller av din GPS og legg ved I loggen. Uten å avsløre noen av svarene! / Take a photo of you, the group or the GPS from the location without revealing any of the answers.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Abe: Haqre sbgra qva / Rat: Haqre lbhe sbbg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)