Skip to content

KIRKJUFELLSFOSS EarthCache

Hidden : 12/29/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Icelandic description below!

English description

This earthcache guides you to the waterfall Kirkjufellsfoss at the foot of Mount Kirkjufell.
After parking at the parking area (waypoint) follow the path the Kirkjufellsfoss at the right side of the fall, then you can go over the fall (brigde (trailhead)) to the left side of the fall (reference point 1) to see it from almost in front.


A waterfall is a place in a stream or river where water flows over a vertical drop or a series of steep drops.
Some typical caracteristics of a fall are:
- downward slope of at least 100% (45°, vertical greater than horizontal)
- dissolution of the water body into drops and partly separation from the underground
- splash and white water (colour effects through light reflection)
- characteristic noise emission

Examining a waterfall there are several typical sections of the fall.
1.) beginning of the waterfall: possible transient region to the actual fall (e.g. rapids)
2.) head zone: area above the dropping zone, where the water goes from flowing over shooting to dropping
3.) falling rigde: clearly visible place in the head zone, where the the water goes from flowing directly into dropping
4.) dropping zone: area of the waterfall between head and crashing zone whre the fall falls free, in cascades or gliding
5.) crashing zone: area below the dropping zone where the drop hits the collection water stream
6.) plunge pool: basin below the waterfall develope through erosion
7.) end of the waterfall: with transient region to a normal flow.

Depending on the size, steps, amount of water, season... there are different types of waterfalls (for example curtain waterfall, punchbowl, cascade, staircase, cataract..., for details visit https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waterfalls_by_type

Formation of a waterfall:
Generally streaming water tends to smooth slopes through backward erosion. This tendency is opposed to the formation of waterfalls, so that fall steps form and maintain only in special circumstances.

There are two different kinds of fall steps:
1.) Fall steps that are already given without significant intervention of the water stream
(for example waterfalls falling over terrain levels of active faulting or falls plunging over a cliff into the sea)
2.) Fall steps which are due to the flow dynamics of the water body itself
a) destructive: formed by erosion:
Waterfalls are especially often formed where easily removable material follows resistant rock. On passing the water into the area where the softer rock sweeps out, from an initial outcropping, a step with gum and finally the submergence of the harder rock arises. The rock breaks over this hollow with time. As a result, the position of the waterfall shifts upstream over time.
Below the waterfall often plunges are formed when the falling water and some gravels or sediments darwn by the water eroded and widenend the bassin.
b) constructive: formed by deposition of minerals:
for example deposition of carbonate, travertine

Kirkjufellsfoss are called the two lowermost waterfalls of the river Kirkjufellsá which has its source in the east part of the mountain ridge Helgrindur 630m above sea level. The river flows through a canyon past cliffs called Pröskuldar.
Kirkjufellsfoss falls in two broad steps 16m in total as its stream makes the final plunge into a lagoon before reaching the ocean.
The two steps of the fall are seperated by about 45m. Depending on the amount of water in the stream the upper fall falls 9m in two to five side-by-side plunges, while the lower splits into two channels: the one side is cascading and then plunging, the other side is plunging 8m.
Despite the near of mount Kirkjufell which consists partly of quaternary lava, the bedrock of the this area is quite older and belongs to the Tertiary Basalt Formation. It consists of basic and intermediate extrusive rocks with intercalated sediments older than 3,1 million years, predominantly of basaltic lava flows erupted in volcanic systems when Snaefelsnes peninsula was on a rift zone.

We chose the Kirkjufellsfoss for this EC because the trail leds you to both sides and on top and almost in front of the fall (reference point 1) so that you have a clear view to all sections of the fall.
The path is prepared with stones and staircases, ropes are attached to both sides. Do not climb over the ropes to protect Icelands landscapes.

To log this cache a a found please e-mail me the answers to the given tasks via my GC-profile:
1.) Look at the crashing zone and plunge pool of the upper waterfall and the rocks behind. Do you think the pools are deep? Can you see different kind of rocks behind the fall/ground. According to your observation explain why the pools are so deep or flat respectively.
2.) With the given information: identify the head zone of the upper fall. Describe it (length, estimated depth, occuring stones, ...)
3.) Describe the falling ridge of the upper waterfall. Is it a straight line?
4.) This two falls aren't the only one og Kirkjufell river. Standing on the old bridge looking direction its origin you can see more falls. How many?

5.) Edit 2.8.2021: Foto of you, part of you or GPSr is required in your online(re-allowed by GC since June 2019)
You can log online immediately after sending the answers.
Fell free to upload some nice pictures. Extra bonus if you upload some with polar lights!
Enjoy!

This Icelandic description was made with https://en.eprevodilac.com/prevodilac-engleski-islandski.
If you ca do it better please feel free to contact me!

Þetta earthcache fylgja þér að fossinum Kirkjufellsfoss við rætur Mount Kirkjufell.


Foss er staður í straum eða ána þar sem vatn flæðir yfir lóðrétt falla eða röð bratt dropar.
Nokkrar dæmigerðar caracteristics fall eru:
- niður halla að minnsta kosti 100% (45 °, lóðrétt meiri en lárétt)
- slit á vatn líkamanum í dropa á og að hluta til aðskilnaður frá jaðrinum
- Splash og hvítt vatn (lit áhrif stigið er létt spegilmynd)
- einkennandi fyrir hávaða

Rannsóknardeild fossi eru nokkrir dæmigerð hlutum haustið .
1.) upphaf fossinn: hægt skammvinn svæði við raunverulegt haust (td flúðum)
2.) höfuð svæði: svæði fyrir ofan sleppa svæði, þar sem vatn liggur frá flæða yfir tökur á niðurleið
3.) falla rigde: greinilega staðurinn í höfuð svæði, þar sem vatn fer streymi beint í því að sleppa
4.) því að sleppa svæði: svæði á fossinum á milli hugar og hrun svæði whre fall fellur frjáls, í cascades eða gliding
5.) hrun svæði: svæði undir sleppa svæði þar sem falla hits safn vatn straum
6.) sökkva laug: vaskur neðan foss þróa með rof
7.) endi fossins: sem tímabundið tekur til svæðinu til að venjulegt rennsli.

Það fer eftir stærð, skref, magn af vatni, árstíð ... það eru mismunandi gerðir af fossum (fyrir dæmi fortjald fossi, punchbowl, cascade, stiga, drer ... fyrir upplýsingar heimsókn https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waterfalls_by_type

Myndun foss:
Almennt streymi vatn tilhneigingu til að slétta brekkur í gegnum afturábak rof. Þessi tilhneiging er öfugt við myndun fossa, svo að falla skref form og halda aðeins í sérstökum tilvikum.
Það eru tvær mismunandi tegundir af haust skrefum:
1.) Foss skref sem þegar eru gefin án verulegra afskipta vatnsbunu
(td fossa falla yfir landsvæði þéttni virka Faulting eða fellur plunging yfir í bergið í sjó)
2.)Fossskref sem eru vegna þess að rennsli gangverki vatnshlotinu sjálft
a) eyðileggjandi: myndast við sjávarrof:
Fossar eru sérstaklega oft myndast þar auðveldlega færanlegur efni fylgir þola rokk. Á brottför vatnið inn á svæðið þar sem mýkri rokk getraun út, frá upphafi outcropping, skref með tyggjó og loks flæða yfir erfiðara bergi kemur. The Rock hlé á þessum holur með tímanum. Þess vegna er staða fossinn vaktir andstreymis með tímanum. Hér fyrir neðan fossinn oft plunges myndast þegar falla vatn og sumir gravels eða seti darwn af vatni veðra og widenend í Bassin.
b) uppbyggileg: myndað með útfellingu steinefna:
til dæmis útfellingu karbónat, travertín

Kirkjufellsfoss eru kölluð tvær neðstu fossa í ánni Kirkjufellsá sem hefur upptök sín í austur hluta fjallgarðinn Helgrindur 630M yfir sjávarmáli. Áin rennur í gegnum gljúfrið síðasta klettum heitir Pröskuldar.
Kirkjufellsfoss fellur í tveimur breiðum þrepum 16m samtals sem streyma hennar gerir endanlega sökkva í lónið áður ná yfir hafið. Þessar tvær skref í haust eru aðskilin með um 45m. Það fer eftir magn af vatni í straumnum niður á við efri falla fellur 9 milljónir í sér tvær til fimm hlið-við-hlið plunges, en neðri skiptist í tvo rásum: ein hlið er stölluð og síðan plunging, hinum megin er plunging 8m.
Þrátt fyrir nálægt Mount Kirkjufell sem samanstendur ma af fjórgildum hrauninu, bjarg á þessu svæði er alveg eldri og tilheyrir háskólastigi blágrýtismyndunin. Það samanstendur af undirstöðu og millistig extrusive steinum með voru settar seti eldri en 3,1 milljón ára, aðallega basalt hraunum gosið í eldstöðvakerfi þegar Snaefelsnes Skaginn var á Rift svæði.

Við valdi Kirkjufellsfoss fyrir þessa EB vegna þess að slóð þér til beggja og ofan og næstum framan haust (viðmiðunarpunkt 1) þannig að þú ert með skýra sýn til allra hluta í haust.
Slóðin er útbúið með steinum og stiga, eru reipi fest við báðum hliðum. Ekki klifra yfir reipi til að vernda Íslendinga landslag.

Til að skrá þig á þessa skyndiminnið AA finnast vinsamlegast senda mér netpóst svör við gefin verkefnum í gegnum mitt GC-prófíl:
1.) Horfðu á hrun svæði og sökkva laug af efri fossinn og steina á bak. Finnst þér sundlaugar eru djúpt? Getur þú séð annars konar steina bak haust / jörðu. Samkvæmt athugun útskýra hvers vegna sundlaugar eru svo djúpt eða íbúð sig.
2.) Með gefið upplýsingar: að bera kennsl á höfuð svæði á efri haust. Lýsa því (lengd, Áætlað dýpi, sem koma steinar, ...)
3.) Lýsið falla hálsinn á efri fossinn. Er það bein lína?
4.) Þessi tvö Falls eru ekki sú eina and Kirkjufell ána. Standa á gömlu brúnni leita átt uppruna sinn er hægt að sjá fleiri falli. Hversu margir?
5.) Mynd af þér, hluta af þér eða GPSr er krafist í netskránni (leyft aftur af GC síðan í júní 2019)


Þú getur skráð þig á netinu strax eftir sendingu svör.
Féll frjálst að senda inn nokkrar flottum myndum. Extra bónus ef þú hleður einhver með skautuðum ljósum!
Njóttu!

Flag Counter

Sources: -https://www.worldwaterfalldatabase.com/waterfall/Kirkjufellsfoss-14551
-https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfall
-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waterfalls_by_type
-http://en.ni.is/media/midlunogthjonusta/utgafa/utgafa_kort/ni600r_Berggrunnskort_2014_2.utg_1500x1040.jpg
-Chapman_Outline_of_geology_of_Iceland.pdf
-33 IGC Excursion Guide Template 2008, pdf

Additional Hints (Decrypt)

Guvf vf na RP, ab obk!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)