Skip to Content

<

Jarná výzva / Spring Challenge

A cache by branio Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/25/2019
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


JARNÁ
VÝZVA

SPRING
CHALLENGE


V skratke:


 • Medzi 21. marcom a 20. júnom mať každý deň aspoň jeden nález
 • Nálezy nemusia byť z jedného roka
 • Použite checker
 • Krabička je na zverejnených súradniciach
 • ?
 • Bavte sa!

TLDR:


 • Have at least one find each day between March 21st and June 20th
 • Finds don't have to be done in a single year
 • Use checker
 • Box is on published coordinates
 • ?
 • Have fun!

Pre tých, ktorým nevadí čítanie


Už ste isto videli mnohé, napríklad nájsť päťsto virtuálok, osemtisíc mysteriek v päťdesiatich krajinách, vyplniť celý kalendár nálezmi...
Ja som sa nedávno podujal na tú poslednú spomínanú. Makal som takto po celý rok, vypĺňal prázdne políčka a nevynechal ani jeden deň. Niekedy mi to už celkom liezlo na mozog, no podarilo sa.

A tak mi napadlo, že prečo by sme si nespravili 4 nové trochu jednoduchšie výzvy, na každé ročné obdobie jednu. Pre starých harcovníkov to samozrejme nebude nič ťažkého, však ich už dávno majú splnené. No mladší hráči aspoň budú mať príčinu vybehnúť si na nejaké nálezy.

For those, who like to read


You may have seen many of them, such as find five hundred virtuals, eight thousand mystery caches in fifty countries, fill the calendar with finds...
Just recently I have decided to finish the last mentioned. I worked hard for the whole year, filled all the empty fields and didn't miss a single one. Sometimes I felt a bit too stressed but I succeeded.

So I had an idea, why not to make 4 new challenges, slightly easier, one for each year season. They should not be a problem for the old chaps, as they already fulfill all of them, but what about the new players? Perhaps they will have a reason to go out and find some more caches.
Prinášam vám teda prvú zo série:
JARNÁ VÝZVA

Vašou úlohou je mať v každom dni v období medzi 21. marcom a 20. júnom (vrátane) zalogovaný aspoň jeden akýchkoľvek* nález. (*Lab kešky sa žiaľ nepočítajú.)
Tabuľka vašich štatistík by mala vyzerať aspoň takto:
So I'm bringing you a first one:
SPRING CHALLENGE

Your task is to have at least one find of any* cache type in each day in the interval between the March 21st and June 20th (both days including). (*Lab caches are excluded, sorry).
Your statistics table should look at least like this:
Samozrejme, nálezy môžu byť spravené počas viacerých rokov, nie je vyžadovaná šnúra v jednom roku, naozaj stačí, len aby ste mali súvisle vyplnené okienka v spomínanom intervale.

Na overenie splnenia podmienky môžete použiť challenge checker:
Of course, your finds may be done through any amount of years, they don't need to be done in a single year streak, it is really enough to have the calendar fields filled in mentioned interval.

To check whether you fulfill the challenge, please, use the checker below:
PGC Checker
Krabička sa nachádza na zverejnených súradniciach.

Prosím, pokiaľ pri odlove ešte nespĺňate podmienku tejto challenge, na webe si logujte len Write Note a až po neskoršom splnení si tento log zmente na Found It. Ak by ste práve týmto nálezom splnili požadovanú výzvu, tak si rovno zapíšte Found It log.
The box is on the published coordinates.

If you don't fulfill the challenge criteria at the date of your find, please log a Write Note and only after you fulfill them, change your log to Found It. If you manage to complete this challenge with this find, you're allowed to log Found It right on.
Hrajme sa a tešme sa z hry.


Ostatné výzvy zo série:
Jar Leto Jeseň Zima

Keška spĺňa kritériá pre Výzvy.
Owner spĺňa kritériá tejto výzvy.

Inšpirované sériou Cleveland, TN Challenge Series
Let's play and enjoy the game.


Other challenges from this series:
Spring Summer Autumn Winter

This geocache fulfills the criteria for Challenges.
Owner fulfills criteria of this challenge.

Inspired by Cleveland, TN Challenge Series

Additional Hints (Decrypt)

[SK] Nxb irpaé firgyb arpu xršxn fivrgv. Bgiáenw mbfcbqh.
[EN] Nf gur rgreany yvtug yrg gur pnpur fuvar. Bcra sebz gur obggbz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.