Skip to content

AGT 111 Bismarckturm EarthCache

Hidden : 02/21/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bismarckturm Čedič & Basalt 111

Česky:

Vítejte, dnes Vás zavedu na hraniční čáru, podívat se na jeden zaniklý čedičový lom. Vítejte na dalším pokračování série AGT. Nadmořská výška 474 m. je nejvyšší částí okresu Neugersdorf, jejíž hřeben je z čediče. Tento čedič patří k Neugersdorf-Leutersdorferskému čedičovému stropu. Čedičový lom byl otevřen až do začátku padesátých let. Byly zde vidět dva překryté čedičové stropy, z nichž starší je podložen Basalttuffem (což jsou střepiny či štětiny vzniklé vulkanickým štěpením a fragmenty eroze hornin).

Není známo, kdy přesně se v lomu těžit začalo, ale předpokládá se, že se zde poprvé začal těžit bazalt v roce 1860. Stavba Bismarckovi věže, plánovaná na rok 1904 se kvůli lomu musela posunout o 4m směrem k Seifhennersdorfer Straße, kvůli potřebnému odpálení skály.

Přibližně Polovina jámy byla až do roku 1918 na rakouském, později českém území. Dnešní hranice s Českou republikou vede přes bývalý lom. V padesátých letech se však lom začal plnit popelem a lidé do něho také vyhazovali odpad z domovů, nebo z něj dokonce dělali černou skládku.

Převis Hutungsberg je součástí bazaltového stropu Neugersdorf-Leutersdorfer. V západní části je její síla dvanáct metrů, ve spodní části se skládá z čedičového tufu. V dnes zasypané části čedičového lomu na hranici jižně od Bismarktu byl čedič vytvořen přímým působením ze dvou po sobě jdoucích vulkanických erupcí, díky kterým se liší jen ve stavbě a tvaru viditelných bazaltových sloupců. V okolí lesního hradu se nacházely zbytky bývalých lomů a písečných jam na obou stranách hranice. V souvislosti s demolicí bývalé místní krčmy byly tyto zbytkové jámy částečně zasypány.

Jižně od Bismarckturms byly lomy otevřeny až do počátku padesátých let. Byly zde též dva překrývající se čedičové tufy.
Praskliny byly v těchto bazaltech už dříve, protože byly omývány břehy řeky, čímž byly opracovány tekoucí vodou. A později také stavbou domů a silničními pracemi.

Z ústních vyprávění je nám známo, že oblast distribuce čedičů ve východní části Horní Lužice zapříčinila speciální efekty v oblasti, tzv. Blue Stones. Například se také vypráví, že všechny vojenské konflikty v oblasti distribuce byly zastaveny. I dnes lidé tvrdí, že Blue stones chrání před silnými bouřemi.


 

Deutsch:

Der mit 474 m ü. NN höchst gelegene Teil des Ortsteils Neugersdorf wird in seiner Kuppe von Basalt gebildet. Dieser Basalt gehört der Neugersdorf–Leutersdorfer Basaltdecke an. Unmittelbar an dieser Stelle war bis etwa Anfang der Fünfziger Jahre der Basalt aufgeschlossen. Hier waren zwei übereinanderliegende Basaltdecken sichtbar, von denen die ältere von *Basalttuff unterlagert wird.

(*Tuff sind vulkanische Ablagerungen aus Aschebestandtellen und Bruchstücken von Ergußgesteinen)

Der Abbaubeginn im Steinbruch ist nicht belegt, es wird vermutet, dass erstmals um 1860 Stein gebrochen wurde. Der Standort des zu bauenden Bismarckturmes im Jahre 1904 musste um 4 m in Richtung Seifhennersdorfer Straße verlegt werden, wegen den notwendigen Sprengungen des Gesteins.

Ca. die Hälfte der Grube befand sich bis 1918 auf Österreichischem, später tschechischem Gebiet. Die heutige Grenze zu Tschechien führt über den ehemaligen Steinbruch. In den 1950er Jahren wurde begonnen den Steinbruch mit Hausmüll und Asche zu verfüllen.

Die Haube des Hutungsberges ist Teil der Neugersdorf-Leutersdorfer Basaltdecke. Im Westteil beträgt ihre Stärke zwölf Meter, im Liegenden besteht sie aus Basalttuff. In dem heute verfüllten Basaltsteinbruch an der Grenze südlich des Bismarcktumes war die direkte Überlagerung der Vulkanite aus zwei aufeinanderfolgenden Eruptionen, die sich lediglich in ihrer Säulenbildung unterschieden, sichtbar. In der Umgebung des Waldschlösschens befanden sich beiderseits der Grenze Reste früherer Steinbrüche und Sandgruben. Im Zusammenhang mit dem Abbruch der ehemaligen Wachtschenke wurden diese Restgruben teilweise damit verfüllt.

Südlich des Bismarckturms war bis etwa Anfang der 1950er Jahre der Basalt aufgeschlossen. Hier waren zwei übereinenderliegende Basalttuff unterlagert wird. (vulkanische Ablagerungen aus Aschebestandteilen) Die Basalte zeigten in diesem alten Steinbruch die besonders für Basalt typische Säulenbildung.

Die Basalte in diesen Brüchen wurden ehemals für Uferbefestigungen fließender Gewässer, für den Häuserbau und auch für Staßenbauarbeiten gebrochen.

Aus mündlichen Überlieferungen ist bekannt, dass der Volksmund dem Basaltverbreitungsgebiet in der östlichen Oberlausitz dem sogenannten Gebiet der „Blauen Steine“ besondere Wirkungen zusprach. In geschichtlicher Zeit sind z.B. alle kriegerischen Auseinandersetzungen in dem Verbreitungsggebiet eingestellt worden. Noch heute wird behauptet, dass die „blaun Steene“ vor schweren Gewitteschäden schützen.
 


Česky:

Čedič

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Termín čedič (bazalt) se používá k označení jemně zrnitých extruzivních, případně mělce uložených intruzivních hornin, hrubě zrnité hlubinné horniny daného složení se označují názvy dolerit a gabro. Termín bazalt, předtím používaný už ve starém Řecku a Egyptě, zavedl v současném pojetí v roce 1546 Georgius Agricola. Starověké použití termínu je připisováno římskému přírodovědci Pliniovi staršímu.

Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Ve své stavbě obsahuje často velké krystaly minerálů či vesikule, drobné bublinky vyplněné plynem či druhotnou mineralizací, a nebo se vyskytuje ve formě strusky. Odlučnost čediče je obvykle sloupcovitá. Při chladnutí magmatu a pozdějším zvětrávání se tvoří pěti, šesti či sedmiúhelníkové bloky. Textura bývá proudovitá nebo všesměrná. Dle oficiální definice vycházející z pozice čediče v diagramu QAPF je tato hornina jemnozrnná vyvřelá hornina, která má méně než 20 objemových procent křemene a méně než 10 % foidů a minimálně 65 % živců ve formě plagioklasu.


Hexagonální odlučnost čediče v oblasti Sheepeater Cliff, Yellowstonský národní park, USA
Na Zemi vzniká většina čedičových magmat dekompresním tavením pláště. Mimo Země jsou čediče známé taktéž z Měsíce, Marsu, Venuše a dokonce i z asteroidu Vesta. Předpokládá se, že zdrojovými horninami pro částečné tavení jsou jak peridotity tak i pyroxenity.[6]. Čediče tvoří ve velké míře oceánskou kůru, která vzniká na středooceánských hřbetech výstupem (upwelling) plášťového materiálu z hlavní části tvoří.


Deutsch:

Basalt

Basalt ist ein basisches (SiO2-armes) Ergussgestein. Es besteht vor allem aus einer Mischung von Calcium-Eisen-Magnesium-Silikaten (Pyroxene) und calcium- und natriumreichem Feldspat (Plagioklas) sowie meist auch mit Olivin. Basalt ist das vulkanische Äquivalent zum Gabbro (Plutonit), der die gleiche chemische Zusammensetzung hat.

Die um 1800 geführte Auseinandersetzung über die Herkunft der Basalte, auch Basaltstreit genannt, entwickelte sich zu einem weltanschaulichen Grundsatzdisput zwischen Neptunismus und Plutonismus.


 


Das Wort Basalt ist von Plinius überliefert und wurde von Georgius Agricola mit seinem Werk De Natura Fossilium 1546 erneut verwendet, jedoch als „Fossil“. Abraham Gottlob Werner nutzt diesen Begriff 1787 als Gesteinsbezeichnung in seiner Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten, ohne damit eine genaue Definition über dessen mineralische Zusammensetzung vorzunehmen. Louis Cordier schränkt 1816 den Namen auf eine Zusammensetzung von Augit und Labradorit mit wechselnden Anteilen von Olivin ein. Karl Heinrich Rosenbusch formuliert 1887 eine Neudefinition.

Das Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache vermerkt, dass Basalt seit dem 18. Jahrhundert im Deutschen nachweisbar sei und aus dem lateinischen basaltēs entlehnt wurde, das wiederum eine Verschreibung des griechischen βασανίτης [λίθος] basanítēs [líthos] (Probierstein, sehr harter Stein), „Prüfstein“, bzw. βάσανος básanos, „Grabstichel-Stein“, ist. Das Wort hat seinen Ursprung möglicherweise im Ägyptischen.[3] Der Petrograph Franz Loewinson-Lessing führt an, dass Basalt „eine der ältesten petrographischen Bezeichnungen ist“ und aus dem Äthiopischen stammt. Demnach soll bselt oder bsalt den Zustand gekocht bezeichnen. Ferner teilt er mit, dass nach Plinius dem Älteren die ersten genutzten Basalte aus Äthiopien kamen.

Als Diabas und Melaphyr werden geologisch alte Basalte bezeichnet, die außerdem eine leichte Veränderung ihres Gefüges und ihrer Mineralzusammensetzung durch Metamorphose erfahren haben.

 

 


Otázky a úkoly / Fragen und Aufgaben:
 

ČESKY
1) Jak vzniká sloupcová odlučnost?
2) Kolik sloupců varhanové odlučnosti se nachází na souřadnicích cache?
3) Sloupcová odlučnost zde vznikala ve dvou obdobích? Jak se to projevuje?
4) Která část Bismarkovy věže je vystavěna z čediče?
5) Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.


 

DEUTSCH:
1) Wie erfolgt die Säulentrennung?
2) Wie viele Spalten der Organtrennung gibt es im Cache?
3) Säulentrennung trat hier in zwei Perioden auf? Wie manifestiert sich das?
4) Which part of the Bismarck Tower is built of basalt?
5) Machen Sie ein Foto von sich am Ort der Startkoordinaten, damit Sie Sie oder Ihr GPS mit einem lesbaren Einschnitt eindeutig identifizieren können, und befestigen Sie dieses Foto an Ihrem Logo. Ihr Foto wird meinen Cache schmücken.

Sie können Ihre Antworten per Profil senden, aber ich würde lieber das folgende Formular verwenden:

ON-LINE FORMULAR

 Wenn Ihre Antworten falsch sind, werde ich Sie kontaktieren. Wenn Sie keine Antworten senden oder Ihr Protokoll die angegebenen Fotos nicht enthält, wird das Protokoll nicht erkannt und gelöscht.

Informationsquelle:

Web: Wikipedia
Hinweisschild an Ort und Stelle

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)