Skip to content

AGT 115 Muzeum naftoveho dobyvani - Ewing oil EarthCache

Hidden : 02/23/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Muzeum naftového dobývání a geologie ... rychlokurz J. R. Ewinga 115

Vítejte na 115tém pokračování série AGT. Tolik dílů, jako seriál Dallas tato série zatím ještě nemá, ale mílovými kroky se k tomu blížíme.... a dnes nejen počtem dílů, ale i obsahem. Vítejte na rychlokurzu J. R. Ewinga.


O muzeu

Ojedinělé muzeum o těžbě nafty a vše kolem ní najdete v budově bývalých kasáren. Interiérová i exteriérová expozice pojednává o 100-leté historii těžby nafty na Slovácku.

V expozici je možno k vidění malé nástroje i modely vrtných věží. Muzeum není jediným prostorem, kde můžete spatřit historické naftařské památky. Nejbližším okolí Hodonína narazíte na naftařské památky. Neznámější je prapůvodní ložisko Nesyt, které poznáte podle památníku s replikou těžební trojnožky. Kompletní mapu těchto památek najdete právě v muzeu. Zde se dozvíte nejen o historii a způsobech těžby, ale také jak ropa vzniká. Během roku muzeum nabízí spousty výstav a doprovodných akcí.

Vstupné:
Cena: 40 Kč
Snížená cena: 25 Kč

Otevírací doba:
Duben - Říjen
pondělí - pátek 09:00 - 15:00
sobota - neděle 13:00 - 15:00
Prohlídky mimo sezónu nutno objednat

 

ROPA

Ropa je přírodní hořlavá kapalina tvořená směsí fosiliních těkavých a rozpustných tuhých uhlovodíků, především alkanů. Obsahuje i neuhlovodíkové organické sloučeniny a minerální příměsi (vodu, sůl, písek). Ropa je světle žlutá až temnočerná, zeleno-modře fluoreskující, se žlutou luminiscencí, různě viskózní kapalina. Obsahuje 80 až 85% uhlíku, 10 až 15 % vodíku, 4 až 7% síry a něco málo dusíku.

Podle specifické hmotnosti se rozlišuje:
ropa lehká (pod 0,83 g/cm3)
ropa středně těžká (0,83 až 0,93 g/cm3)
ropa těžká ( nad 0,93 g/cm3)

Podle chemického složení (převládajících uhlovodíků) se rozeznávají ropy alkanické (parafinické), naftenické, aromatické a asfaltické. Některé parafinické ropy mohou při nízké teplotě tuhnout, jiné zůstávají v tekutém stavu i při velmi nízkých teplotách.


Ropa v České republice

Ropné zásoby České republiky se nacházejí především v Jihomoravském kraji. Jedná se o relativně malé ropné naleziště, v roce 2005 bylo extrahováno 340 600 m³ surové ropy a 98,75 milionu m³ zemního plynu. Počátek získávání této ropy se datuje na počátek 20. století, první získávání pro komerční využití začalo v roce 1919.

Produkce ropy na Moravě pokrývá pouze malé procento celkové poptávky České republiky, např. v roce 1999 bylo vytěženo 176 kilotun surové ropy oproti 5997 kilotunám ropy dovezené.

Malé zásoby ropy se nacházejí také u východního a jihovýchodního okraje české části hornoslezské uhelné pánve, tj. v oblasti Moravskoslezských Beskyd.

První experimentální vrt byl otevřen 27. března 1900 poblíž Bohuslavic v dnešním okrese Hodonín), druhý byl otevřen ještě téhož roku. Jelikož bylo však získávání ropy velmi nákladné, do roku 1917 byly vrty opuštěny. V roce 1919 zde otevřela Moravská těžařská společnost svůj první vrt, v roce 1925 vlastnila v okolí již 25 vrtů.

Během druhé světové války se oblast stala strategicky významnou pro nacistické Německo, největší německá společnost v tomto oboru, Deutsche Erdöl A. G., měla v té době v okolí Hodonína přes 1200 vrtů. Tehdejší ropné rafinérie byly později spojenci bombardovány, včetně rafinérií v Litvínově, Bratislavě (rafinérie Apollo), slovenské obci Dubová, Kralupech nad Vltavou, Kolíně, a Pardubicích (společnost Fanto Werke).

1. ledna 1946 byly všechny existující ropné rafinérie a vrty na území tehdejší české části Československa sjednoceny pod Československé naftové závody (ČNZ). V roce 1948 měla ČNZ 1858 zaměstnanců. V roce 1958 byla ČNZ sloučena s podobnou společností působící na Slovensku do nového závodu Moravské naftové doly. V roce 1990 se slovenská část opět osamostatnila.

V současné době operuje s vrty společnost MND a. s.. V roce 2005 měla 618 zaměstnanců. V roce 2017 našla MND a.s. obří ložisko s obsahem 3 miliony barelů ropy a 100 milionů kubických metrů plynu.

 


VZNIK ROPY

Ropa vznikla z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, rozkladem nekromasy sapropelu. Vlivem tepla a tlaku se přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice, a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty poté migrovaly v porézních horninách k povrchu. Pokud byly zachyceny v ložiskových pastech, vznikla jejich současná naleziště.

Přírodní asfalt je tuhá až plastická (mazlavá) hmota nejčastěji černé, méně často hnědé barvy; vzniká oxidací ropy po úniku těkavých uhlovodíků. Produktem oxidace parafinické ropy může být ozokerit nebo-li zemní vosk, jenž se skutečně neobyčejně podobá vosku zpravidla žluté, hnědé až černé barvy, může však být i bezbarvý nebo šedobílý.

Kerogeny jsou polymerní organické látky, které se nacházejí v usazených horninách, například v ropných břidlicích. Jsou nerozpustné v běžných organických rozpouštědlech, díky své vysoké molekulové hmotnosti. Každá molekula kerogenu je jedinečná, protože se skládá z náhodné kombinace různých monomerů.

Živice neboli bitumen je souhrnné označení zejména pro organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, tmavé barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku. Podle organické teorie vzniku ropy se zbytky rostlin a mořských živo- čichů vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na ke- rogen, ten pak na živice a ty nakonec na ropu a zemní plyn.


Ropa se původně v češtině označovala jako "nafta" (z perského slova "nafata"), což znamená "prosakující kapalina". V češtině se však vžil výraz "nafta" pro pohon- nou hmotu, která se z ropy vyrábí. Proto byl zvolen název používaný v polštině a na východ- ním Slovensku "ropa". Název "ropa" v překladu z polštiny znamená "hnis", jde o původní staré označení tamních solných pramenů.

Pokud Vás téma ropy zajímá více - doporučuji tento dokument.
Má to sice hodně dílů, ale stojí to za to.

 


Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jak vzniká ropa?

2) V jaké hloubce na Hodonínsku ropa nachází / z jaké hloubky se těžila?

3) Na jaké tři druhy ropu rozlišujeme?

4) A nyní se přesuneme do geologické expozice. Ve vytríně označující prvohorní fosílie najdeme trilobity několika druhů. Vyjmenujte mi všechny tyto druhy, které se zde nachází.

5) Jak se jmenoval mladší bratr J. R. Ewinga? Tento úkol je dobrovolný, ale věřím, že nezklamete.

6) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v prostorách vnitřní expozice tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

 

Zdroje:

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Infocedule v místě
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)