Skip to content

AGT 117 Radousova skalka EarthCache

Hidden : 02/23/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Radoušova skalka Silicity svrchního proterozoika 117


Vítejte na dalším pokračování série AGT, tentokrát ze Starého Plzence. Na úpatí rozsáhlého vrchu Radyně se mezi rodinnými domky (Kollárova ulice) nachází ve Starém Plzenci skalní útvar nazývaný Radoušova skalka.


GEOLOGIE

Skalka je tvořena silicitem (lidový název - buližník), stejně jako celý vrch Radyně, který vznikl v období svrchního proterozoika (starohory - před více než 600 mil.lety) na dně mělkého moře, kdy části budoucího českého masívu se nacházely hluboko na jižní polokouli Země.

Proterozoikum (jinak také algonkium, starohory) označuje eon, který datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. V tomto období vznikly první mnohobuněčné organismy, řasy. Také se objevuje první známý superkontinent Rodinie. Pokračuje vrásnění (např. Grenvillské vrásnění) a vznikají štíty, středy dnešních kontinentů, a nezvrásněné okraje – tabule.

Proterozoikum se dělí na paleoproterozoikum (starší starohory před 2,5 až 1,6 miliardy let), mezoproterozoikum (střední starohory před 1,6 až 1 miliardou let) a neoproterozoikum (mladší starohory před 1 miliardou až 542 milióny let).

Proterozoiku předcházelo archaikum (prahory, někdy označovány jako azoikum). Po proterozoiku následoval eon fanerozoikum, éra paleozoikum (prvohory) a perioda kambrium.

 

Silicity

Tyto silicity jsou součástí širokého pruhu proterozoických usazenim mezi Šumavou a středními Čechami, které jsou převážně tvořeny břidlicemi a drobami.
 


Tyto horniny jsou proti silicitu velmi měkké a proto snadno erodují a tvrdé odolné silicity vystupují jako výrazné hřbety nebo skalní útvary v krajině (vrch Radyně, skály Andrejšky, Ostrá hůrka u Starého Plzence a mnoho dalších).

Silicity se vyznačují šedou až černošedou barvou, přecházející v některých partiích do fialově šedých až rezavých odstínů. Jsou většinou masivní, zčásti i usměrněné. Silicity bývají protkány četnými žilkami druhotného bělavě zbarveného křemene (druhotné hydrotermální vyhojení trhlin). Silicity jsou složeny z křemene (SiO2 – oxid křemičitý). Ve stopovém množství je přítomen uhlíkatý či hematitový pigment a jemný muskovit, proto zbarvení do šeda až černa, případně do rezava. V minulosti byl silicit těžen na štěrk a proto Radoušova skalka je podstatně menší než v minulosti.

Přes převládající názory, spojují geologové genezi (vznik) silicitů s hydrotermálními roztoky srážením gelu kyseliny křemičité z horkých pramenů na mořském dně (chemogenní původ), avšak jejich vznik není doposud jednoznačně vysvětlen. Podle některých představ mohly také vzniknout za přispění živých organismů s křemičitými schránkami (organogenní původ).


 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) V jakém geologickém období skalní útvar vznikl?

2) Při bližším prohlédnutí skály můžete pozorovat různá (přírodou vytvořená) zbarvení. O jakou barvu se jedná a co jí způsobilo?

3) Na skalním útvaru dochází k biologické erozi. Jaké stromy jí způsobují a kolik jich je?

4) Odhadněte výšku skály.

5) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Mistopis.eu
Web: Rozhlas.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)