Skip to Content

<

AGT 126 Bila skala ve Zdarskych vrchach

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/28/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bílá skála / Na Skále Přírodní památka 126

Vítejte na další keši v sérii AGT. Pokud se vydáme z obce Křižánky po modré turistické značce na nejvyšší bod Žďárských vrchů - Devět skal - dostaneme se přibližně po 2 km chůze napřed po asfaltové silničce a kratším stoupáním po lesní cestě na rovinaté lesní návrší.

Po naší levici se nedaleko od nás korunami nejvyšších smrků nechává česat vrcholek ohromného - a na dálku tak trochu neskutečného skalního útesu, který by tady na rovinatém hřebeni nikdo nečekal! Vskutku impozantní skalisko dosahuje také impozantních rozměrů - je téměř 30 m vysoké a dlouhé 60 m, takže je to vlastně taková obrovská skalní hradba.


GEOLOGIE

Geologická charakteristika: Skalní útvar na centrálním hřbetu Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován z pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Izolovaný skalní blok se základnou v délce 60 m dosahuje výšky až 28 m. Kolem něj jsou na velmi mírně sv. ukloněném svahu vytvořeny balvanité sutě.Hornina je tvořena hlavně světlou složkou - leukosomem, který vytváří několik cm až m mocné polohy oddělené neprůběžnými pásky nebo čočkami tmavé složky - melanosomu o mocnosti maximálně několik dm. Leukosom je drobnozrnný až středně zrnitý. Struktura je granoblastická a přednostní orientace je nevýrazná nebo zcela chybí. Křemen vytváří xenomorfní, většinou izometrická zrna. Hypautomorfní plagioklasy převládají nad xenomorfními draselnými živci. Plagioklasy odpovídají albitu (An1–9). Draselné živce (Or92–86 Ab8–14) mají poikiloblastická zrna a uzavírají drobná oválná zrna křemene. Slídy jsou zastoupeny muskovitem a biotitem zhruba ve stejném poměru. Někdy se v leukosomu vyskytuje turmalín. Často tvoří automorfní až hypautomorfní poikiloblasty o délce až několik mm, která uzavírají drobná zrnka křemene a živců (plagioklasu a draselného živce). Nodule se skládají z hypautomorfního až xenomorfního turmalínu. Turmalín odpovídá hliníkem bohatému skorylu. Běžným akcesorickým minerálem je fluorapatit. Melanosom je tvořen hlavně tlustě tabulkovitým biotitem (až 50 mod.), který je přednostně orientován ve směru foliace. Biotit uzavírá rudní minerály, rutil, apatit a zirkon. Křemen zde tvoří xenomorfní převážně izometrická zrna. Hypautomorfní plagioklas je polysynteticky lamelovaný a bývá postižen sericitizací.
 

MRAZOVÉ ZVĚTRÁVÁNÍ

Mrazové zvětrávání vzniká tlakem mrznoucí vody v mikroskopických trhlinkách hornin. Mrznoucí voda zvětšuje svůj objem, až se postupně začne trhlina prostřednictvím krystalizační síly zvětšovat. Mrazové zvětrávání probíhá nejintenzivněji v oblastech, kde teplota mezi dnem a nocí přechází přes 0 °C. Ke kongelifrakci tedy dochází v horských, subpolárních a periglaciálních oblastech. Mrazovým zvětráváním dochází např. k rozpadu ruly na kvádry. Kolem skály jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy s kyselou půdní reakcí.
 


Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum

Stratigrafie: proterozoikum

Témata: geomorfologie, petrologie

Jevy: skála, kamenné moře

Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)

Hornina: rula

Její název "Bílá skála" není úplně nejpřesnější, skála má do bělosti např. vápencových útesů hodně daleko, ale nejznámější Skály Žďárských vrchů jsou tvořeny nejstaršími přeměněnými horninami - rulami, svory apod. a tyto horniny oslnivě bílé barvy nikdy nedosahují. I tak je tato Bílá skála, tvořená migmatickými rulami, rozhodně světlejší, než například skalní útvary nedalekých Devíti skal.

Devět skal (836 m) je nejvyšší vrchol geomorfologického podcelku Žďárských vrchů a druhým nejvyšším vrcholem celé geomorfologické oblasti Českomoravské vrchoviny (po Javořici). Nalézá se na katastrálním území Moravské Křižánky 3 km jihozápadně od obce Křižánky a 4.5 km jižně od města Svratka v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina.

Bílá skála se dá vcelku pohodlně obejít kol dokola a při její podrobné prohlídce s notně zakloněnou hlavou nás zcela jistě překvapí to, jak jsou její dvě nejdelší stěny strmé, až převislé. Zvláště horolezci mají z převisů velkou radost, ale jejich přístup na tuto skálu je omezen. V době od března do konce června tu totiž hnízdí krkavec velký, z dravců si zde našel domov sokol stěhovavý a ze sov bychom tu mohli zahlédnout sýce rousného - a právě v této době je horolezcům vstup na stěny Bílé skály zakázán... Při krátké okružní procházce okolo skalní hradby si určitě všimneme menších skalních věží a bloků, vykukujících už z klesajícího lesního svahu opodál. Však se také tyto menší skalní útvary právem nazývají "Schovanky." Všechny jsou obklopeny balvany, porostlé mechy a lišejníky a nejbližší okolí tvoří ostrůvky původního lesa, což vše spolu dohromady tvoří velmi romantické přírodní zákoutí.

Na závěr bych chtěl dodat, že Její Veličenstvo - "Bílá skála" s okolními drobnějšími poddanými, je jakýmsi ukončením nesouvislého skalnatého pásu, táhnoucím se v délce asi 1 a čtvrt kilometru ve svahu od hlavního vrcholu Devět skal, a že je toto místo chráněno jako PP - přírodní památka.


Otázky a úkoly:

Pro uznání logu zašlete správné odpovědi na tyto otázky. Dle pravidel pro earth-cache je povinnost splnit úkoly na místě za pomoci informaci na místě a listingu. Jakékoliv zjišťování informací z internetu či fotografií je zakázáno.

1) Jakou horninou je skalní útvar tvořen?

2) Co je to mrazové zvětrávání a při jakých podmínkách probíhá?

3) Skalní útvar je na první pohled zajímavý množstvím převisů. Najdete ten největší a určete, o kolik převyšuje patu skály pod sebou.

4) Na informační ceduli naleznete spoustu dalším zajímavých informací. Vpravo dole pak odstavec "Víte, že...". Co se v tomto odstavci dozvíte?

5) Určete výšku skalního útvaru.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

A ještě jednou připomínám: Žádná z otázek série AGT se nemusí Googlit. Vše je zjistitelné na místě, v listingu a nebo jsou to základní znalosti. Odpovědi zjištěné z internetu jsou považované za podvod a logy budou odstraněny.

 

Zdroje:

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Infocedule v místě
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

28 Logged Visits

Found it 27     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.