Skip to content

Tvrz Mnichovice Traditional Cache

Hidden : 03/17/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Je mým zvykem zakládat keše na hezkých a zajímavých místech. Toto místo je sice zajímavé, ale moc hezké není. Doporučený přístup ke keši je od koupaliště a nikoliv od rybníka nebo z centra obce. Koupaliště je doporučené parkoviště severně od obce.

Když se podíváme na leteckou mapu Mnichovic, zaujme nás kruhové uspořádání domů poblíž rybníka. Znatelné jsou i jakési valy či příkop kolem. Vysvětlení je jasné. Bývala zde dřevěná tvrz, dnes „Vala“ řečená, založená za velmi staré doby.

Tvrz Mnichovice i celé Zboží bývalo majetkem biskupství pražského. Ke konci 14. st. seděli na tvrzi nápravníci Havel a Boten. Nápravníci byli ti, komu král, šlechta či duchovenstvo propůjčili část svého majetku (léno) nižší šlechtici i nešlechtici za smluvenou službu, nejčastěji zbrojnou. V 15. st. drželi Mnichovice Trčkově Z Lípy. V 16. st. připojeny ku panství Královickému, s nímž sdílely stejné osudy.

Tvrz (cituji z publikace Jana Valcháře Dolnokralovicko vydané roku 1912)
Bylo to stavení jednoduché na způsob věže ohražené a hlubokým příkopem, vodou naplněným, neustále proti nepříteli hájené. Z celé tvrze dosud zachovalá jest stará studně do okrouhla roubená. V roce 1893 vykopány tu byly 2 cenné šípy a prodány museu království českého v Praze. Kdy a jakým způsobem tvrz ta zanikla nemožno přesně stanoviti, však možno zničení její odhadovati do doby válek husitských, již v roce 1550 se uvádí co pustá, pouze místo na konci vsi terainu vynikající a ostroh do rybníka tvořící, opatřen jest kolem hlubokým příkopem a náspí. Zbyla zde pouze studna.
Tvrz založena na východním konci vesnice na mírném svahu ku rybníku se sklánějícím. Má kruhovou formu, která se prodlením let na jih a východ rozvezenim valů a zasypáním příkopu Změnila jaksi v podobu hruškovitou. Dnes poseta jest chalupami (staveními) a zahradami, jak v příkopě, tak na valu. Průměr kruhu vnitřního jest místy 80 m, na němž dnes chalupy stojí. Šířka příkopů 20-24 m od koruny ke koruně a šířka dna příkopu 8-12 m. Na straně severovýchodní prorván byl násep, nejspíš příjezdem do tvrziště, neb bránou. Od této obíhá druhý příkop 19-22 m široký, v louku proměněný, kolem prvého do půlkruhu na straně na západ běží a přepásává ve vzdálenosti co 300 m opyš. Vnitřní kruh tvrziště má průměr 40 m. Na valu východním, k rybníku obráceném, stojí cihelna, kde se z valů hlína ku vyrábění cihel béře. Nebude dlouho trvati a zmizí důležitá tato památka zemního opevnění nadobro.


A opravdu zmizela. Studna je zasypaná, příkop z jižní strany zastavěný. Jen na severní straně najdeme důkladný příkop. Hospodaří v něm slepice. Ale při troše představivosti si můžete stále udělat představu jak tvrziště vypadalo.


Additional Hints (Decrypt)

Mnirfran an fgnerz uybuh - gb wr fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)