Skip to Content

<

Stromy v nasem okoli #2 /Trees in our neighborhood

A cache by ElisHer Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souřadnicích kešku nehledejte!!

POZOR!!! ZMĚNA SOUŘADNIC!!!!! Krabička opět přemístěna dne 13.9.2019 a upraven vzorec pro výpočet!

Tato keška je volným pokračováním keše GC852XW Stromy v nasem okoli #1 /Trees in our neighborhood a navazuje na ni keš GC862Y5 Stromy v nasem okoli #3 /Trees in our neighborhood

Oproti #1 je tato trasa delší a má více zastávek, budete ale méně sčítat a odčítat. Délka trasy je cca 2,2km. Trasa vede kousek přes Park Přátelství a dále pak po sídlišti. Cestu zvládne i vozíčkář, doporučuji si s sebou však vzít doprovod, neboť k finálce se pravděpodobně vozíčkář nedostane..

Finálka je umístěna na sídlišti, takže počítejte se zvýšeným výskytem lidí. Buďte opatrní!!!

Přestože se tomuto oboru již řadu let nevěnuji (mám vystudovanou zahradnickou školu), chci Vám ukázat pro mě věc velice blízkou. A to jsou dřeviny.

Stromy jsou základní kámen života na zemi. Víte, jaký vliv mají stromy na náš život a co všechno dělají? Někdo si vybaví produkci kyslíku a někdo si vybaví těžbu dřeva ať už na stavební materiál, nebo na topení či pro další zpracování. Věděli jste, že vzrostlý strom může zásobovat až 10 lidí kyslíkem, nebo že na sebe strom dokáže navázat prach a spotřebovává oxid uhličitý z ovzduší? Stromy mají na náš život a na naše okolí velký vliv i v mnoha dalších směrech. Pojďme se tedy zaměřit na stromy v našem okolí a poznat jednotlivé druhy.

Stage 1 - Start - Platan:

Start je na souřadnicích N 50° 07.168' E 14° 29.900'. Stojíte před jistým nákupním střediskem. Postavte se tak, že po levé ruce budete mít silnici, po pravé onen obchodní dům.

Toto prostranství je lemováno z každé řady stromořadím, jedná se o platany. Vašim úkolem je zjistit počet platanů ve stromořadí na levé straně = A a počet platanů na straně pravé = B. A protože má hodně kačerů s platany problém, dám ještě nápovědu, že B=A+1.

Platany (lat. Platanus) jsou jednodomé opadavé (výjimečně neopadavé) mohutné stromy. Dorůstá výšky 30 až 50m. Platany jsou typycké svojí borkou (lidově kůrou). Ta se v dolní části kmene odlupuje v pestrobarevných plátech. Listy jsou jednoduché, střídavé, většinou mají 3-5 laloků a mají dlouhý řapík. Listy bývají veliké. Květy jsou jednopohlavné, v hustých kulovitých hlávkách. Opylovány jsou větrem. Plodenství je složeno z jednosemenných protáhlých nažek. Ty jsou šířeny větrem i do velkých vzdáleností. Platany jsou rychle rostoucí stromy, používají se jako soliterní stromy a pro svou odolnost vůči zplodinám i do pouličních stromořadí. U nás se hojně vyskytují druhy platan východní (P. orientalis), platan západní (P. occidentalis) a platan javorolistý (P. x acerifolia), který je pravděpodobně křížencem předchozích dvou platanů.

Další stage je na souřadnicích N 50° 7.247' E 14° 29.843'

Stage 2 - Jírovec:

Stojíme u skupinky jírovců, lidově kaštanů. Počet kměnů u jírovce, který je nejblíže k Vám a zároveň má v této skupině nejvíce kmenů je C.

C= počet kmenů

Jírovec (lat. Aescules) je rod stromů, vyjímečně i keřů. Zahrnuje asi 25 druhů, které jsou rozšířeny na severní polokouli. V Evropě /konkrétně na Balkáně) je domácí pouze jeden druh a to Jírovec maďál (A. hippocastanum). V parkových úpravách se ale můžeme setkat i s jírovcem pleťovým (A. x carnea) , jírovcem žlutým (A. flava), jírovcem pávie (A.pavia) nebo třeba s jírovcem drobnokvětým (A. parviflora) ve formě keřové.

Jírovec maďál nebo také kaštan koňský je statný listnatý opadavý strom s mohutnou korunou. Dorůstá do výšky 30m. Květe v květnu až červnu, květy jsou uspořátány ve zpřímených latách. Listy jsou vstřícné, dlanitě složené. Plodem je ostnitá tobolka s 1-3 hnědými semeny, zvanými kaštany.

Další stage je na souřadnicích N 50° 7.280' E 14° 29.773'

Stage 3 - Ořešák:

Toto je poslední parková zastávka. Stojíme proto v samém srdci parku na jedné z křižovatek cest. Vedle této křižovatky roste ořešák. Po kolika cestách se můžete z této křižovatky vydat? To je hodnota D.

D=počet cest

Ořešák (lat. Juglans) je většinou opadavý jednodomý strom, vyjímečně keř. Dorůstá výšky 30-50m. Má střídavé, lichospeřené listy, složené z 5 až 31 lístků. Květy jsou jednopohlavné jehnědy, samčí rostou na dvouletých postranních větévkách, samičí na koncích letorostů. Plodem ořešáku je pseudopeckovice s dužnatou slupkou, uvnitř je oříšek. Z opadaných listů a plodů a také z kořenů ořešáků se uvolňuje hnědě zbarvená látka zvaná juglon, která potlačuje rozvoj vegetace v okolí stromu.

Ořešáky mají kvalitní, dekorativní a velmi ceněné dřevo. Některé druhy jsou zdrojem oleje nebo se používají k barvení. Význam mají i v medicíně. Hospodářsky nejvýznamnějším druhem je ořešák královský (J. regia), který se pěstuje především pro vlašské ořechy. Dalším zástupcem, který má jedlé oříšky je ořešák černý (J. nigra). U nás se ještě můžete setkat s ořešákem popelavým (J. cinerea).

Další stage si tentokrát vypočteme:

N 50° 07. D (B-D) (A+D-1)' E 14° 29. B (C-D) (B+A-10)'

Stage 4 - Modřín:

Už se nacházíme mimo park, i když stále v jeho těsné blízkosti. Ve čtvercovém parteru před Vámi je jediný strom a tím je modřín opadavý. Úkolem na tomto stanovišti je zjisti počet kovových sloupků, které jsou za vámi na okraji chodníku. Počítejte jen z kraje (z leva) k prvnímu sloupu veřejného osvětlení. Vyjde vám dvouciferné sudé číslo, jehož hodnota je EF, ta je menší než 20.

EF = počet slouků od kraje k prvnímu sloupu veřejného osvětlení.

Modřín opadavý (Larix decidua) je v ČR stromem domácím. Jedná se o statný jehličnatý strom a pozor - opadavý! Může dorůst do výšky 20-50m. Jehlice jsou měkké, světle zelené a vyrůstají ve svazečcích na krátkých větévkách (tzn. brachyblastech). Jehlice na zimu opadávají. Kvete od dubna do června. Samčí šištice jsou kulovité a sýrově žluté, samičí karmínově červené. Šiška je drobná a vejčitěkulovitá.

Starší český název modřínu je břem nebo verpán. Jeho dřevo je značně ceněno, používá se k výrobě nábytku, obkladům stěn či na stavby. Vysoce ceněna je i pryskyřice modřínu, nazývaná benátský terpentýn.

Mimo modřín opadavý se můžete setkat i s modřínem japonským (L. kaempferi). Jeho zakrslé kultivary se pěstují převážně v zahradách.

Další stage si opět vypočteme:

N 50° 07. C E B' E 14° 29. A (F+D) (D-E)'

Stage 5 - Javor:

Stojíme (pravděpodobně) ve stínu vysokého paneláku na dlážděném prostranství, na kterém jsou ve čtvercových parterech vysázeny stromky javorů. Jedná se o kultivar, který má tvarovanou deštníkovitou či kulovitou korunu a je hojně využíván do městských stromořadí. Vašim úkolem je zjistit počet javorů v tomto stromořadí. To bude hodnota G.

G = počet javorů

Rod javor (lat. Acer) čítá 120-150 druhů. Jeho zástupci jsou obvykle vzrostlé opadavé stromy, některé druhy mají však jen slabší vzrůst a jsou to buď nižší stromy a nebo keře. Jsou to významné lesnické i okrasné dřeviny. Javory, s vyjímkou jediného druhu, mají listy vstřícně a dlouze řapíkaté, jednoduché a většinou hluboce laločnaté, případně dlanitě dělené. Květy jsou v hroznech, latách nebo chocholících. Převážná většina druhů je jednodomých. Květy jsou opylovány převážně hmyzem, pouze několik málo druhů je větrosnubných. Plodem je křídlatá dvounažka.

Javorové dřevo se běžně využívá v truhlářství. Nezastupitelnou roli má ve výrobě smyčcových hudebních nástrojů. Z mízy javoru cukrového (A. saccharum) se v Americe vyrábí javorový sirup.

V ČR jsou domácí tři druhy javorů: javor mléč (A. platanoides), javor klen (A. pseudoplatanus) a javor babyka (A. campestre). V parkových úpravách a zahradách se můžete setkat s dalšími druhy, především okrasnými svým listem - javor japonský (A. japonicum), javor dlanitolistý (A. palmatum) nebo třeba javor jasanolistý (A. negundo)

Zajímavost: Kanada si javorový list zvolila za národní symbol a je vyobrazen na kanadské vlajce.

Další stage je na souřadnicích N 50° 7.499' E 14° 29.662'

Stage 6 - Smrk:

Posunuli jsme se o kousek dále ke konci vysokého paneláku. Za posledním vchodem i za samotným panelákem roste hned několik různých zástupců rodu smrk. Můžete si zde prohlédnout rozdíli mezi jednotlivými druhy a zkusit určit, který je který, strýček google nebo teta wiki vám jistě poradí :-)

Zde ale nebudeme smrky počítat, ale chci po Vás zjistit hodnotu H a I. Tu zjistíte z číslo vchodu, před kterým stojíte. Jeho číslo je 4H0/II

Smrk (lat. Picea) je bohatě zastoupený rod stromů, výjimečně se jedná o keře. Roste v chladných a mírných oblastech severní polokoule. Jsou to stálezelené (neopadavé), jehličnaté dřeviny. Obvykle dosahují mohutného vzrůstu, jsou 30 -50 m vysoké (smrk sitka (P. sitchensis) až 80m). Jejich koruna je kuželovitá nebo válcově kuželovitá. Jehlice jsou u většiny druhů na průřezu čtyřhranné, méně pak ploché. Všechny druhy jsou jednodomé vyrůstají na loňských větvičkách, samčí šištice vyrůstají v paždí jehlic, samičí šištice na konci. Samičí šištice jsou na větévkách během kvetení vzpřímené, po opylení se stáčejí směrem dolů. Dozrálé šišky jsou složeny ze značného počtu zdřevnatělých šupin, uspořádaných ve šroubovici, dozrávají už během prvního roku a opadávají vcelku. Semena jsou opatřena snadno oddělitelnými blanitými křidélky.

Měkké smrkové dřevo je nejpoužívanějším jehličnatým dřevem v průmyslu, má široké použití jako stavební materiál, pro výrobu nábytku, je též surovinou pro výrobu celulózy, zejména pro potřeby papírenského průmyslu. Smrk proto bývá masivně pěstován, často v monokulturních porostech devastujících původní lesní společenstva. Řada druhů má značný sadovnický význam jako okrasné stromy v parcích a zahradách, vhodné pro solitérní i kulisovou výsadbu.

Mezi nejrozšířenější druhy patří smrk ztepilý (P. abies), smrk pichlavý (P. pungens), který se často pěstuje ve stříbrné podobě (kultivaru), a dále pak třeba smrk Pančičův ((P. omorica) .

Další stage je na souřadnicích N 50° 7.555' E 14° 29.650'

Stage 7 - Douglaska:

Nacházíme se z boku prodejny jistého obchodního řetězce. Když půjdete po cestě směrem dolů, budete mít po své pravé ruce jehličnany - jedná se o douglasky. Laik by tento strom pravděpodobně určil jako smrk, ale o ten se opravdu nejedná. Vašim úkolem je směrem z kopce dojít na křížení cest ve vaší těsné blízkosti. Toto křížení cest je ve tvaru T (J=9), X (J=5) nebo L (J=0).

Douglaska tisoliská (lat. Pseudotsuga menziesii) je jediná douglaska, se kterou se v ČR celkem běžně setkáte. Jedná se o stálezelený (neopadavý) jehličnatý strom, který může dorůst do velkých výšek, klidně 60 -70m. Douglaska běžně žije více než 500 let. Douglaska je jehličnan podobný smrkům a jedlím, od kterých se liší jemnějším vzhledem. Má široce kuželovitou korunu, ve stáří ve spodní části koruny víceméně vodorovné větve a rovný silný kmen. Jehlice jsou zploštělé, měkké, na bázi jsou zúžené, na konci tupě zašpičatělé, svrchu jsou tmavozelené, na rubu mají dva proužky průduchů. Po rozemnutí příjemně voní po citrusech. Šišky jsou nerozpadavé, převislé, 5-10cm dlouhé, mají nápadné trojcípé šupiny. V sadových a parkových úpravách jsou stromové typy vhodné pro své rozměry pouze do větších úprav. Častěji se využívají kultivary s kompaktnějším vzrůstem a s namodralými jehlicemi.

Zajímavost: Nejvyšším žijícím exemplářem douglasky je 99,4 m vysoká "Doerner Fir" v Oregonu, USA. Douglaska je nejvyšším žijícím stromem i v České republice, a to na Jablonecku - měří 64m.

Další stage je na souřadnicích N 50° 7.640' E 14° 29.445'

Stage 8 - Trnovník:

Opět stojíme pod vysokým panelákem. Mezi chodníkem a silnicí roste několik vysokých stromů. Jsou to akáty. Vašim úkolem je zjistit počet stromů (nepočítej kmeny!), jejich počet je hodnota K.

K= počet stromů trnovníku akát

Trnovník akát (lat. Robinia pseudacacia) je rychle rostoucí opadavý listnatý strom, dorůstá do výšky až 20m. Akát má 10–25 cm dlouhé, lichozpeřené listy, lístky jsou celokrajné a mají vejčitý tvar. Palisty dřevnaní a vytváří trny. V našem klimatu kvete v květnu (až červnu). Květy jsou bílé, motýlovité a jsou uspořádány v hroznech. Plodem jsou ploché hnědé lusky, s tmavě hnědými nebo hnědooranžovými semeny. Lusky jsou zpravidla osmisemenné a zůstávají na stromech do brzkého jara. Trnovníky tvoří mnoho výmladků z kořenů a tak se intenzivně šíří a v některých oblastech se stal obtížnou invazní dřevinou.

Trnovník akát byl dovezen jako medonosný strom, med je jeden z nejlepších (ne-li vůbec nejlepší) a nejléčivějších medů. Trnovníky jsou vysazovány pro dekorativní vzhled olistění a květů, jsou to krásné stinné a v době květu výrazně vonící stromy. Otrněné větve akátů poskytují úkryt pro hnízdění a staré akáty s rozložitými korunami jsou shromaždištěm hejn drobných ptáků.

U nás se v parkových úpravách můžete setkat ještě s trnovníkem huňatým (R. hispida), většinou v keřové formě.

Další stage je na souřadnicích N 50° 7.656' E 14° 29.558'

Stage 9 - Bříza:

Nacházíme se na chodníčku propojující dvě ulice. Před vámi je ukázkový exemplář stromu s krásně bílou kůrou.... kdo by nepoznal břízu? Pod břízou je vyvýšený záhon, ve kterém jsou vysázeny mladé keříky. Tento záhon má tvar obdélníku (L=5), kruhu (L=9) nebo trojúhelníku (L=8)?

Budeme se věnovat bříze bělokoré (Betula pendula), která je nejen v ČR ale i Evropě nejrozšířenější a tím pádem také nejznámější břízou. Je to listnatý, opadavý, rychle rostoucí strom, dorůstá výšky 20-25m. Bříza bělokorá se přizpůsobuje různým klimatickým vlivům a tak vzhled dřeviny odráží podmínky stanoviště. Vyrůstá jako statný strom v nížinách, nebo jako zakrslý stromek vysoko v horách nebo na severu v chladném podnebí. Barva kmene/borky je typicky černobílá. Listy jsou trojúhelníkovité, zaoblené, okraje listů pilovité. Samčí jehnědy jsou přisedlé, převislé, 4-7 cm dlouhé. Samičí jehnědy jsou zelené, stopkaté, nejprve vzpřímené, po opylení převislé. Bříza kvete v březnu až červnu. Plody jsou drobné nažk asi 2 mm velké a lehké a proto se větrem šíří na velké vzdálenosti.

Bříza je pionýrská a náletová dřevina. Je jednou z prvních rostlin na nově vznikajících stanovištích.

V ČR se můžeme ale setkat i s dalšími druhy bříz, např. břízou pýřitou (B. pubescensa) nebo s břízou trpasličí (B. nana), která roste jen na rašeliništích a v horách, např. v Krkonoších a na Šumavě.

Zajímavost: Bříza je národní strom Ruska.

Poslední stage si opět vypočteme:

N 50° 7.I J (K-G)' E 14° 29.(H+J) (I+H) (L-J)'

Stage 10 - Buk:

Stojíte přímo pod vzrostlým bukem. V této lokalitě to není jediný buk. Vašim pkolem zde bude zjistit označení trafostanice TS xxxx a provést ciferaci a pak už hurá pro finálku!

V ČR je nejznámější a nejrozšířenější druh (rozhodně jediný, který znám) buk lesní (Fagus sylvatica). Jedná se o statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 40 metrů. Buk poznáte i bez listů podle pupenů, ty jsou dlouhé, tenké a špičaté. Listy jsou řapíkaté, velmi mírně laločnaté (téměř celokrajné), široce vejčité a zašpičatělé. Samčí květy rostou ve vztyčených svazečcích, samičí po dvou na konci letorostů. Buk kvete v dubnu a květnu. Plody jsou trojboké nažky v číšce pokryté měkkými ostny, tzv. bukvice. Buk existuje v mnoha kultivarech, variet a poddruhů - převislé, červeně zbarvené listy apod.

Buk se vysazuje masově pro dřevo, řada kultivarů pak v parcích jako okrasné stromy. Má vysoce ceněné středně tvrdé a snadno štípatelné dřevo, a proto se používá v nábytkářství truhlářství, na výrobu parket, železničních pražců či kuchyňského nářadí. Je velmi výhřevné.

Finální stage je N 50° 7. (L-M) (L-K) (K+J)' E 14° 29. (M+M) (J-M-H) (K-G)'

Finálka je umístěna na sídlišti. Prosím buďte opatrní a co nejméně nenápadní, jedná se o celkem frekventované místo!!!

Keška je klasická pet. V keši by měla být tužka, alespoň já ji tam nechávala :-)

Fotky poskytl strýček google, text je z velké části z vlastních poznámek ze školních let, zbytek tetička wikipedie.

_______________________________________________________________________________________________________________________

AJ

It will be translated into English later. Thank you for your patience.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrarz, cbq xnzrarz :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.