Skip to content

Masarykova Základní škola Hnojník Traditional Cache

Hidden : 04/17/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historie měšťanské školy v Hnojníku

31.července 1924 v Hnojníku byla zřízena Měšťanská menšinová škola. Zapsáno bylo 27 chlapců a 23 dívek, celkem 50 žáků z 11 okolních obcí. Zatímním ředitelem školy byl jmenován František Lupek, který byl ubytován v zámku Hnojník. V budově se v učebnách střídaly jak děti české, tak děti polské. Po dvou letech měla škola již 180 žáků z 20 obcí, nutnost stavby vlastní budovy pro školu byla nesporná a rostla rok od roku.


 

Novostavba

Zprávy o stavbě školy se začaly objevovat na podzim roku 1929. Stavba byla zadána firmě ing. František Felkl. Brzy byly vyměřeny hranice budovy a vykopána studna. Koncem března začalo kopání základů. 8. června 1930 byl položen základní kámen. V posledních dnech listopadu 1930 byla stavba dokončena. 3. a 4. prosince se škola přestěhovala do novostavby. Měla šest učeben, dílny, kuchyň, a jídelnu pro přespolní žáky, tělocvičnu a kreslírnu.

 

Škola po roce 1945

  Po válce se začíná vyučovat v měšťanské škole v Hnojníku. V roce 1953 byla zřízena Osmiletá střední škola, kterou později nahrazuje Základní devítiletá a pak Základní škola. Vyučuje se nadále ve dvou budovách. Významným dnem pro českou školu v Hnojníku byl 27. říjen 1992, kdy na žádost školy, kterou podpořili místní úřady, ministerstvo školství souhlasí s navrácením názvu „Masarykova základní škola“.

 

Navrácení busty

 V listopadu roku 2012 starosta obce Ing. Miroslav Molin, spolu s ředitelem školy Mgr. Jiřím Tomiczkem, slavnostně odhalili kopii původní bust T. G. Masaryka, která zde byla instalovaná roku 1936, né však na dlouho. Od šedesátých let 20. století byla v místě bronzová busta J. A. Komenského, která také zmizela vinou zlodějů.

 

 

Přelomový rok 1995

Završení dlouhodobé snahy o přístavbu a rekonstrukci školy přináší rok 1995. 31. března 1997 byla zahájena rekonstrukce. Dne 12. 9. bylo započato s vyučováním, v odpoledních hodinách následoval „Den otevřených dveří“, kde občané měli možnost si prohlédnout jednotlivé místností za doprovodu a odborných výkladů učitelů.

 

Současný stav

V současné době má škola okolo 360 žáků a je nově zrekonstruovaná a přemalovaná. Škola poskytuje vzdělání pro děti z Hnojníku a okolních obcí. Ve škole máme 17 moderních učeben a 15 tříd. V areálu školy se nachází sportovní hřiště a vedle školy se buduje veřejně přístupná zahrada.

 

O kešce

Keška byla vytvořena žáky devátých tříd Masarykovy základní školy Hnojník pod dohledem pana učitele Tomáše Pyška v učebně dílen. Umístěna byla v rámci projektového dnu opět žáky v den oslav dne země.

Additional Hints (No hints available.)