Skip to content

Dworzec kolejowy Traditional Cache

Hidden : 04/21/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


DWORZEC KOLEJOWY
Pamiętaj wziąć ze sobą coś do pisania!

Dworzec kolejowy w Mikołajkach, mimo iż aktualnie zapomniany, swego czasu był miejscem obleganym przez turystów. Dobre połączenie linii nr 223 Czerwonka-Ełk z innymi trasami sprawiało, że dotarcie do serca Mazur nie było żadnym problemem. Niestety, od 2009 roku stacja ta jest nieczynna.
Historia linii nr 223 zaczyna się w 1872 roku, zaś odcinka Mrągowo-Orzysz z przystankiem w Mikołajkach – 2 października 1911 roku. Po wojnie cała linia znalazła się na terenie Polski i trafiła pod opiekę PKP.
Linią kolejową kursowały pociągi polskie i międzynarodowe. Na przykład w 2007 roku kursował tu nocny pociąg „Masuren-Express” z Berlina do Ełku. Mimo dużego ruchu, 1 września 2009 roku ruch pociągów pasażerskich na odcinku Mrągowo-Ełk został zlikwidowany, odłączając Mikołajki od dostępu kolejowego.
Skrzynka znajduje się na nieczynnym dworcu kolejowym w Mikołajkach, na końcu ulicy Kolejowej. Zlokalizowana jest od strony wewnętrznej (od strony torowiska).

RAILWAY STATION
Remember to bring something to write with!

The railway station in Mikołajki, although currently forgotten, was once a place besieged by tourists. Good connection of the line No. 223 Czerwonka-Ełk with other routes meant that getting to the heart of Mazury was not a problem. Unfortunately, from 2009 this station is closed.
The history of the line No. 223 begins in 1872, and the section Mrągowo-Orzysz with the stop in Mikołajki - October 2, 1911. After the war, the entire line was in Poland and went under the care of PKP.
The railway line was operated by Polish and international trains. For example, in 2007, there was a night train "Masuren-Express" from Berlin to Ełk. Despite heavy traffic, on 1 September 2009, passenger train traffic along the Mrągowo-Ełk section was closed down, disconnecting Mikołajki from railway access.
The geocache is located at the closed railway station in Mikołajki, at the end of Kolejowa street. It is located from the inside (from the track side).

Additional Hints (Decrypt)

Fmhxnw mvrybarw svbyxv m zntarfrz ceml qemjvnpu jrwfpvbjlpu bq fgebal crebah / Ybbx sbe n terra ivny jvgu n zntarg ol gur ragenapr qbbe snpvat gur cyngsbez

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)