Skip to Content

<

Leap Day 2020

A cache by Vrbcak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 29 February 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

29 February 2020, 09:00 - 19:00

CZ

Leap Day 2020

aneb brněnská klasika od roku 2016

Brno – Denisovy Sady 29.2.2020 od 9:00 do 19:00 hod.


Velevážené brněnské i přespolní kešerstvo!

Jak známo, čas je relativní pojem, ale jak je to s jeho podstatou a existencí vůbec, se ve vědeckých kruzích diskutuje od nepaměti a v posledním století snad ještě více. Díky internetu lze celkem snadno nalézt různé studie, teorie, rozbory, analýzy a kdo ví co ještě, jako by snad ten čas bylo právě ono, co by nás smrtelníky mělo zajímat mezi tím vším, čemu jsme ještě ve vesmíru neporozuměli, nemluvě o životě na téhle naší planetě vůbec…

Přitom stačilo už v minulém století zajít na Kampu (to je ten Rivec v Práglu), zeptat se pana Wericha a hned by bylo jasno, ten by nám to totiž vysvětlil jednou pro vždy: „Čas si vymysleli lidi, aby věděli, od kdy do kdy a hlavně co za to.“

Definici bychom tedy měli, nicméně přesto je vnímání času veskrze subjektivní, no, posuďte sami – už tři roky jsou tomu, co v Brně proběhl historicky vůbec první megáč jako takový, navíc věnovaný přestupnému roku. A leckomu to připadá, jako by to bylo loni, včera…? Kdepak, už více než tři roky uplynuly a za pár měsíců, které utečou ještě rychleji, ho tu máme zase…

A co že vlastně? Megáč? Přestupný rok? NO OBOJE PŘECE !!!

Přestupný rok

29. únor je 60. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 306 dní.

Tento den se vyskytuje pouze v přestupném roce.

Přestupný rok je delší než běžný rok a vkládá se v intervalu podle daného kalendáře.

Používá se v solárních (juliánský, gregoriánský) i lunisolárních kalendářích k vyrovnávání rozdílů mezi délkou kalendářního a tropického roku.

Délka kalendářního roku je daná určitým počtem dní nebo měsíců odvozených od doby rotace Země kolem své osy, resp. doby rotace Měsíce kolem Země, zatímco tropický rok je dán dobou oběhu Země kolem Slunce, který ovlivňuje střídání ročních období.

V solárních kalendářích mívá přestupný rok 366 dní místo 365, v lunisolárních 13 měsíců místo 12.

Na co se letos můžete těšit?

Vytvoření nového českého rekordu – pětihodinový maraton na cyklo-trenažéru

Na počest koláře Birka, který dle pověsti během jediného dne dokázal porazit strom, vyrobit z něj kolo a dokutálet jej z Lednice až do vzdáleného Brna. Počítat se bude nejen celkový počet kilometrů, ale i počet zúčastněných. Přispět k vytvoření rekordu tak může každý z vás i pouhou několikavteřinovou jízdou!

Prohlídky brněnských památek

Chystáme pro vás prohlídky vybraných památek, jako jsou Kasematy na hradě Špilberk, kostnice, Brněnské podzemí, věž Staré radnice, katedrála sv. Perta a Pavla, neboli Petrov, a dalších.

Aktuální informace a další podrobnosti ohledně programu jak hlavního, tak doprovodných naleznete na oficiálním webu megaeventu (ve vývoji)

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Marka Šlapala, člena rady Jihomoravského kraje.


EN

Leap Day 2020

the classic MegaEvent in Brno since 2016

Brno – Denisovy Sady 29.2.2020 from 9:00 to 19:00.


Dear foreign geocachers!

As is known, time is a relative term, but how it is about its principle and existence, it has been discussed in scientific fields since time immemorial and perhaps even more in the last century. Thanks to the internet, it is quite easy to find various studies, theories, analysis, and who knows what else, as if the time was the most important thing for us mortals ...

It would be enough to go to Kampa (an old part of Prague) in past century and ask Mr. Jan Werich and we'd be clear now, that he would explain it to us once and for all: "Time has been invented by people to know from when to when and especially what to ask for as a reward. ”

So we should have a definition, but still the perception of time is quite subjective, well, judge for yourself – It is three years ago, when the first MegaEvent in Brno ever has been organized, moreover dedicated to the leap year. But many of you may think, that it was last year, yesterday ...? No, they've been gone for more than three years, and in a few months that will pass even faster, we have here again…

…And what exactly? MegaEvent? Leap-year? Well, BOTH of them !!!

Leap day

February 29 is a date that usually occurs every four years, and is called leap day. This day is added to the calendar in leap years as a corrective measure, because the Earth does not orbit the sun in precisely 365 days. A leap year (also known as an intercalary year or bissextile year) is a calendar year containing one additional day (or, in the case of lunisolar calendars, a month) added to keep the calendar year synchronized with the astronomical or seasonal year.

Because seasons and astronomical events do not repeat in a whole number of days, calendars that have the same number of days in each year drift over time with respect to the event that the year is supposed to track. By inserting (also called intercalating) an additional day or month into the year, the drift can be corrected. A year that is not a leap year is called a common year. The name "leap year" probably comes from the fact that while a fixed date in the Gregorian calendar normally advances one day of the week from one year to the next, the day of the week in the 12 months following the leap day (from March 1 through February 28 of the following year) will advance two days due to the extra day (thus "leaping over" one of the days in the week). For example, Christmas Day (December 25) fell on a Sunday in 2016, Monday in 2017, and Tuesday in 2018, then will fall on Wednesday in 2019 but then "leaps" over Thursday to fall on a Friday in 2020.

What can you look forward to this year?

Creating a new Czech record - a five-hour marathon on a cycling simulator

In memory of wheelwright Birk, who, according to a legend, cut down the tree, made a wheel and rolled it from Lednice town to long-distant Brno – all in one day.

Not only the total number of kilometers will be counted, but also the number of participants. Contributing to the creation of a record can be made by each of you in just a few-seconds cycling!

Sightseeing tours in brno

We are preparing for you the tours of selected sights such as the Casemates at Špilberk Castle, the ossuary, the Brno Underground, the Old Town Hall Tower, the St. Peter and Paul Cathedral, called Petrov, and others…

Actual information and more details about the main and accompanying programs you can find at the official megaevent site (under construction)

The event is held under the auspices of Deputy Governor Mgr. Marek Šlapal, member of the council of the South Moravian Region.

.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

384 Logged Visits

Will Attend 382     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.