Skip to content

Šlapanice zastávka Traditional Cache

Hidden : 05/02/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš vznikla v souvislosti se vznikem nové železniční zastávky ve Šlapanicích. Ta by měla ulehčit dopravě do Brna. Vzhledem k neustále narůstající výstavbě Brněnských Polí, houstne doprava a již několik let se řeší obchvat.

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati. Cílem je mimo jiné zlepšení jízdního komfortu zkrácením jízdních dob, vybudování nové železniční zastávky ve Šlapanicích u Brněnských Polí a rekonstrukce železniční stanice pro potřeby osobní dopravy, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), vybudování informačního systému a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy instalací nového traťového zabezpečovacího zařízení.

V pátek 14. prosince 2018 byla otevřena nová železniční zastávka ve Šlapanicích u sídliště na Brněnských Polích. Investorem celé stavby je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), stavba je spolufinancována z Operačního programu dopravy (OPD2).

Zastávka se jmenuje „Šlapanice zastávka“. K dispozici jsou dvě bezbariérová nástupiště, ke druhému z nich povede podchod. Od 14. prosince 2018 je v provozu pouze nástupiště u koleje č. 2, ve směru jízdy do Brna, kolej vpravo. Vlaky se křižují na trati tak, aby zastavily u tohoto nástupiště dle jízdního řádu.

Podchod a nástupiště u koleje č. 1 byly dokončeny 26. března 2019. Od 27. března 2019 vlaky jezdí dle jízdního řádu bez výluky (pozn. nadále pokračuje velká vlaková výluka v Brně). 

 

Additional Hints (Decrypt)

mzbxah, armzbxah?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)