Skip to content

Škola v prírode - Skalka pri Kremnici Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 04 July 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

04 July 2020, 09:00 - 17:15

 

 

 

Brány školskoprázdninového MEGA eventu Škola v prírode v roku 2020 sa otvárajú pre všetkých kešerov na Skalke pri Kremnici.
Šiesty ročník sa bude niesť v téme horských záchranárov, baníctva, ferraty, zlata, mincí a všade naokolo schovaných pokladov a hier.
Chýbať nebudú ani zaujímavé prednášky, napríklad o separovaní odpadov, zvieratách v našich lesoch a vzťahu k prírode okolo nás.

ŠVP začneme ferratami, kde na odvážlivcov čaká hneď niekoľko ciest a najdlhší visutý lanový most na Slovensku (78 m), ktorý je vo výške 30 metrov nad zemou.
Pre tých, ktorí chcú zažiť skutočné dobrodružstvo (v obmedzenom počte) sa ponúka zážitok spojený so záchrannou akciou, kedy dáme zabrať horským záchranárom pri simulácii zaseknutej lanovky a následnej záchrane uviaznutých "turistov". Pár z vás si to (dobrovoľne) zlízne a bude chvíľu hompáľať nožičkami niekoľko metrov na zemou. Lanovka bude spustená výlučne pre MEGA event.

Horská služba nám priblíži svoju prácu okrem simulovanej záchrannej akcie z lanovky aj prostredníctvom zaujímavých prednášok a videí. Určite sa máte na čo tešiť, spoznáte rôznych odborníkov, rôzne témy, ktoré vedia nepochybne zaujať. Program si priblížime postupne.

V spolupráci s Banským múzeom v Kremnici pripravujeme prehliadku štôlne, v Kremnickej mincovni sa dozvieme niečo o histórii razby mincí a k dispozícii priamo na evente bude aj lis, na ktorom si záujemcovia môžu vyraziť svoju vlastnú mincu.
Chýbať nebude ani ryžovanie zlata pod dohľadom permoníka Frida. Na aktívny oddych využijeme aj profesionálne 12-košové discgolfové ihrisko, ktoré začína na súradniciach MEGA eventu a určite nás neminú ani iné, športové súťaže. Verím, že diplomy budú len tak poletovať za absolvovanie súťaží.

Lahôdkou budú aj T5 aktivity mimo ferrát a BAGJUMP - skákanie do vzduchového vankúša z vyhliadky na Skalke.
Na svoje si prídu aj návštevníci na bicykloch, keďze v okolí nájdete aj cyklotrasy s krásnymi výhľadmi na okolitú krajinu.
No a samozrejme, k štandardnému programu Školy v prírode patria LABky, nočná hra, stanovanie (podmienky upresním 2 mesiace pred eventom), niekoľko vonkajších ohnísk, guláš, sadenie kvetov a zas a znova po šiestykrát nás rozospieva a roztancuje košická skupina Montana.

 


O deti sa postarajú animátori s veľmi bohatým programom a vaše ratolesti určite nebudú mať čas povedať “nudím sa”.
Ubytovanie je k dispozícii priamo v areáli MEGA eventu ŠvP, na chate Limba; k ubytovaniu bude možné nahlásiť aj stravu formou denného menu (na výber z dvoch jedál), alebo sa prestravovať vonku v bufetoch. Na pípach bude narazená kofolka, pivo, a to vrátane remeselného, plus ostatné teplé či studené nápoje ako sa na dobre zásobovaný bar patrí.
Ubytovanie pre nenáročných záujemcov máme vybavené za najprijatelnejšie ceny v okolí od dvojposteľových izieb po 7 posteľové mezonety.
Šesť týždňov pred eventom spustíme formulár na rezerváciu stravy (polpenzia / plná penzia) priamo v budove. Stanovanie bude umožnené po obsadení izieb.

Link na rezerváciu ubytovania: https://tinyurl.com/SVP2020-ubytovanie

Ubytovanie sa objednáva výlučne cez vyššie uvedený formulár, rezervácia je možná min. na 2 noci.

Prvykrát Školu v prírode programovo začíname už vo štvrtok poobede (2.7.2020), aby sme vedeli využiť celý piatok a sobotu.
K MEGA eventu budú aj subeventy.
Ďalšie informácie získaš vďaka announcement logu po zalogovaní WA.
 

Oficiálna časť pre MEGA event
Škola v prírode - Skalka pri Kremnici
sa koná 4. 7. 2020 od 09:09 - 17:18

flag
The gate of school holiday event Škola v prírode (ŠVP ) in 2020 will open for all cachers at Skalka, Kremnica district. The 6 th year will be about mountain rescue services, mining, ferratas , gold, coins, games and treasures hidden all around. Interesting lectures will not be missing, e.g. on waste separation, animals in our forests, and connection to the surrounding nature.

ŠVP will start with ferratas, where the daring ones can expect several routes and the longest rope suspension bridge in Slovakia, 30 meters above ground level. Those, who want to experience true adventure (limited number), may go through rescue operation, where we will give hard time to the mountain rescuers at the simulation of a stuck cableway, followed by rescuing the stranded “tourists”. Few of you (volunteers) will get it, and sway several meters above ground level. The cableway will be in operation exclusively for the MEGA event.

We have been negotiating an air rescue health service, which looked veeeery promising, but we’ll see what may change due to emergency tenders. I can’t promise, but I will keep on working on the agreement with air emergency operator, so that we can get to know, without injury, the hard work of flying heroes, and touch with respect the helicopter with red cross.

Mountain rescue service will show its operation at cableway rescue action, and give interesting lectures and videos. There will be much to look forward. Dog handlers and some more experts are in negotiation, who will certainly attract by their topics.

In cooperation with Mining museum in Kremnica we prepare visit of a mine adit, in Kremnica mint we will learn something about history of coinage, and you can try a real press to strike your own coin. Knocker Frido will show you gold panning. For active entertainment we will use a professional 12-basket discgolf playground, starting at MEGA event coordinates. There will be more sport contests and diplomas for active participants.

Enjoy T5 activities outside ferratas, as well as BAGJUMP – jumping to an air pillow from the balcony. The surrounding biking routes with beautiful views will please all bikers.
And of course, as a standard program of Škola v prírode, there will be LABs, night game, camping (to be specified 2 months prior to the event), several campfires, goulash, flower planting. Košice band Montana will make you sing and dance as years before.

Animators will make your children busy and there will be no space to hear from them “I’m bored”. Accommodation is available in the area of ŠvP (Limba lodging house), for those accommodated daily menu can be booked (pick from 2 dishes), or use the outdoor buffets. Bar will provide draught beer (including craft beer) and kofola, as well as other hot or cold beverages.

Accommodation for those less demanding has been negotiated for the best prices in the area, ranging from double rooms to 7-bed dormitory room. A booking form for boarding (half board /full board) will be available 6 weeks prior to the event. Camping will be available after room occupation.
Link for the accommodation booking: https://tinyurl.com/SVP2020-ubytovanie


After booking the accommodation you will receive an advance payment invoice, with possibility of cancellation before the event. Without booking payment we can definitely not guarantee the room. Accommodation can be done exclusively via the a/m form.

For the first time, Škola v prírode will start as early as Thursday afternoon(July 2, 2020) to make the most of Friday and Saturday.
MEGA event will host several subevents.
The accommodation can be booked for minimum 2 nights.
 


Official part of MEGA event
Škola v prírode - Skalka pri Kremnici
takes place on

July 4, 2020 from 09:09 a.m. to 5:17 p.m.
 


 

 


Flag Counter
 

 

Additional Hints (No hints available.)