Skip to content

Slabroek [NL/ENG] Multi-Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Deze multicache is een wandeling van ongeveer 7,5 km rondom het voormalig gehucht Slabroek. De route brengt je door een mooie omgeving van bossen, heide, vennetjes, stuifduinen, boerenland, historische plekken en het begrazingsgebied van natuurgebied de Maashorst. Hier kun je oog in oog komen te staan met grote grazers zoals wisenten, taurossen en exmoorpony's. Ongeveer halverwege de route is er een mogelijkheid om iets te drinken en/of iets kleins te eten.
Je kunt dicht bij het startpunt parkeren. De opdrachten maken gebruik van bestaande elementen in het landschap zoals informatieborden, tekens en wandelpaaltjes. Zorg dat je bekend bent met de weerstand kleurcodes. De route mag alleen gelopen worden tussen zonsopkomst en -ondergang. Respecteer de natuur, het vee en andere dieren. Honden zijn toegestaan, maar moeten aangelijnd zijn. De route loopt alleen over de paden en er is toestemming verleend voor het plaatsen van de cache. Laat a.u.b. de directe omgeving van de cache intact. Veel plezier en geniet van de mooie omgeving!

This multi cache is a walk of approximately 7.5 km around the former hamlet of Slabroek. The route takes you through a beautiful area of forest, heathland, fens, sand dunes, farmland, historic sites and the grazing area of ​​nature reserve De Maashorst. Here you can face some large grazers such as wisents, tauros and exmoor ponies. About halfway the route there is a possibility to have a drink and/or grab a small bite.
You can park close to the starting point. The assignments at the various waypoints use existing elements in the landscape such as info boards, signs and trail heads. Make sure that you are familiar with the resistor colour codes. The route may only be walked between sunrise and sunset. Please respect the nature, cattle and other animals. Dogs are allowed, but must be kept on a leash. You do not have to move away from the paths. Permission has been granted to place this cache. Please leave the direct area of the cache intact. Have fun and enjoy this beautiful area!

Slabroek picture

WP01: N51o 41.048 E005o 36.714
ABC = Het getal met 3 cijfers op het hoogste bord op dit punt
ABC = The 3 digit number on the highest info board present

WP02: N51o 4C.(A-C)(B+C)(B-A) E005o 3B.B(B+C)(2*A)
DE/F = De laatste 3 cijfers die op het donkergroene bord voorkomen
DE/F = The last 3 digits on the dark green info board

WP03: N51o 4C.EF(F-D) E005o 3B.F(E-A)(D+F)
G = Het getal dat je hier kunt vinden
G = The number that you can find here

WP04: N51o 4C.E(G+D)G E005o 3B.(F+C)FE
Neem het pad rechts naar beneden
Take the path that goes down on the right

WP05: N51o 4C.E(F+C)(E/A) E005o 3B.(G+E)(G+D)(G+C)
H = Stapeltel het eerstgenoemde jaartal op dit bord
H = Sum to one digit: the first year mentioned on this board
* Bord niet aanwezig / board not present: H = 2

WP06: N51o 4C.(G+C)(H+D)G E005o 3F.(H-D)(H-C)(H+G)
JK = Getal op het bovenste bord
JK = The number on the highest sign

WP07: N51o 4C.J(K+G-E)(G-H) E005o 3B.F(K+C)J
L = Stapeltel de woordwaarde van het volledige woord op dit bord (2.5 m hoog)
L = Sum to one digit: the word value of the complete word on this sign (2.5 m high)

WP08: N51 4C.FG(G-L) E005⁰ 3B.K(K-G+L)J
M = De waarde van de kleur (weerstandscode) van één van de paaltjes
M = The resistor colour code value of one of trail heads

WP09: N51⁰ 4D.(J-G)M(J-M) E005⁰ 3B.M(G+L)(G-H)
N = Het getal dat je hier kunt vinden
N = The number that you can find here

WP10: N51⁰ 4D.(N-L)HL E005⁰ 3(B-C).(K+C)(N-L)(J/H)
O = Aantal letters van het woord achter het X-symbool in de legenda van de overzichtskaart
O = Number of letters of the word behind the X-symbol in the legend of the overview map

WP11: N51⁰ 4C.(L+O)KM E005⁰ 3B.(J-M)H(O-H)
PQ = Het getal dat het vaakst (4x) voorkomt op dit (groene) bord
PQ = The number that appears most often (4x) on this (green) board

WP12: N51⁰ 4C.JP(Q+H) E005⁰ 3(B-C).KQN
RS = Letterwaarde van de letter die je hier kunt vinden
RS = Letter value of the letter that you can find here

WP13: N51⁰ 4C.L(S-P)L E005⁰ 3B.SR(Q+R)
T = Waarde van de kleur (weerstandscode) van het hoogste paaltje
T = The resistor code value of the colour of the highest trail head

WP14: N51⁰ 4C.(R+S)(N+R)(R+P) E005⁰ 3B.(O-R)(N+P)(T-S)
U = Aantal stammen van deze meerstammige boom
U = Number of trunks of this multi-trunked tree

WP15: N51⁰ 4C.(U-S)(T-O)(O+P) E005⁰ 3B.LQ(T+H-U)
VW = Het getal dat je hier kunt vinden*
VW = The number that you can find here*
* Het getal is tijdelijk niet aanwezig (VW=81)
* The number is temporary not present (VW=81)

WP16: N51⁰ 4C.(W-P)Q(N+U) E005⁰ 3B.G(U+W)(V-U)
X = Stapeltel het getal dat je hier kunt vinden
X = Sum to one digit: the number that you can find here

WP17: N51⁰ 4C.(X-W)(O+U-W)(W-S) E005⁰ 3B.(V-R)(U+X)W
YZ = De eerste twee cijfers op dit bord
YZ = The first two digits on this info bord

FN: N51⁰ 4(R-C).(X-P+Z)T(Z-V) E005⁰ 3(C+A+C).(T-M+L)(L-Y)(Z-H)
De slotcode = KNS
The lock code = KNS

Banner
Voor de liefhebbers is er een banner beschikbaar / the following banner is available:
Slabroek banner
Gebruik hiervoor de volgende link / use the following link for this:
<a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC88JXV_slabroek-nl-eng" target="_blank"><img src="https://img.geocaching.com/cache/large/e273057b-6958-4673-9e81-c2bcfb59c152.png" alt="Slabroek banner" title="Slabroek banner" width="270" ></a>

Podium
De volgende teams hebben de cache als eerste gevonden / the first ones to find the cache:
Slabroek podium

Bezoekers / visitors
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Erqryvwx ubbt ra mrxre qebbt / snveyl uvtu naq pregnvayl qel

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)