Skip to content

Österlen Virtual Cache

Hidden : 07/19/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Österlen är en slätt- och skogsbygd i sydöstra Skåne utan entydig avgränsning. Området kännetecknas av naturskönhet, jordbruksbygd, låg urbaniseringsgrad och pittoreska kustsamhällen. Den största tätorten på Österlen är Tomelilla, tätt följd av Simrishamn. Norra delen av Österlen ingår i kulturområdet som kallas för Ålakusten.

Jag har valt ut några guldkorn av allt man kan besöka på Österlen. Du får nu chansen att besöka nio stycken platser och där svara på vissa frågor. Dessutom ska du ta ett foto med dig själv, din GPS eller caching-alias skrivet på ett papper på fyra av platserna. Det gäller vid Blåherremölla (WP3), Brösarps norra backar (WP5), Havängsdösen (WP8) och Stenshuvud (WP9).

Svaren skall du sedan skicka till 

(Svar1)(Svar2)(Svar3)(Svar4)(Svar5)(Svar6)(Svar7)(Svar8)(Svar9)@gmail.com

Men utan parenteser och med ditt geocachingnamn i ämnesraden. Är ni flera som loggar tillsammans så ska varje alias skicka sitt eget svarsmejl.


De nio ställena som ska besökas är:

WP1 (startkoordinaterna) – Brösarps järnvägsstation N 55° 44.085 E 014° 07.497 

Här kan man under vissa tider på året åka tåg draget av ett ånglok.

Vid koordinaterna finns ett elskåp. På sidan på det finns en skylt med CDCM XXX.

XXX = svar 1

WP2 – Ravlundafältet N 55° 45.103 E 014° 11.494 

Ett fantastiskt vackert fält som samtidigt är ett övningsfält för militären. Här kan du även ta dig ner till stranden och ta dig ett dopp.

Här hittar du en stolpe med två nummer, ett rödaktigt och ett grönaktigt. Ställ upp dem i stigande ordning så har du svar 2. För tillfället är fältet avstängt för biltrafik och för att detta inte ska stoppa någon från att logga denna virtuella får man svaret här: 36

 

WP3 – Blåherremölla N 55° 45.792 E 014° 09.397

Ibland är här öppet med kaffeservering och galleri och ibland körs även kvarnen.

På väggen finns några bokstäver uppspikade. Vilka? Det är svar 3. Du måste bevisa att du varit här genom att ta ett foto utan att avslöja svaret.

 

WP4 – Glimmebodagården N 55° 44.616 E 014° 05.264

När här är öppet kan man få sig en kopp kaffe och under sommaren händer det att här förekommer en del hantverksaktiviteter, t.ex. linberedning.

Vid koordinaterna finns en informationsskylt. Här behöver du hitta förnamnet på den som gjort den (taffliga) tyska översättningen (inte Katarina). Detta är svar 4.

WP5 – Brösarps norra backar N 55° 43.924 E 014° 04.638 

Spanar man upp i backen kan man se öppna sandfält för att gynna insektsfaunan.

Vid koordinaterna hittar du en avståndsskylt. Antalet km (i siffra/siffror) är svar 5. Här vill jag ha ett foto vid informationstavlan vid parkeringsplatsen.

 

WP6 – Brösarps södra backar N 55° 43.141 E 014° 07.901

Klassisk mark där bl.a. filmen Äppelkriget och Bröderna Lejonhjärta spelats in.

Vid koordinaterna hittas informationstavlor under tak. Hur många runda lampor finns på takets insida. Det är svar 6.

 

WP7 – Hallamölla N 55° 42.496 E 014° 01.082 

Skånes högsta vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter.

Vid koordinaterna hittar du en grön låda på väggen. Vad står det på den? Det är svar nummer 7.

WP8 – Havängsdösen N 55° 43.549 E 014° 11.673

Havängsdösen är stenkammargrav från yngre stenålderns ca 5500 år gammal.

Vid koordinaterna finns en informationsskylt med tre kolumner text. Vad är det tredje ordet i andra kolumnen? Det är svar nummer 8. Här måste du ta ett foto med Havängsdösen i bakgrunden.

WP9 – Stenshuvud N 55° 39.728 E 014° 16.397 

​Stenshuvud Nationalpark inrättades 1986 och högsta punkten är på 97 meter över havet.

Vid koordinaterna finns avståndsskyltar. Addera ihop de olika avstånden på skyltarna (i meter) så har du svar 9. Här måste du ta ett foto med utsikten söderut. 

ENGLISH

 

Österlen is a region in the southeastern part of Skåne in Sweden.

I have chosen some of my favourite spots of this region, among all other things you can do on Österlen. You will now have the chance to visit nine places and there you have to answer nine questions. To log this virtual you must also take a photo at four of the waypoints. The photo must be with of you, your GPS or a piece of paper with your geocaching name on. The four waypoints are Blåherremölla (WP3), Brösarps norra backar (WP5), Havängsdösen (WP8) och Stenshuvud (WP9).

The answers shall then be sent to:

(Answer1)(Answer2)(Answer3)(Answer4)(Answer5)(Answer6)(Answer7)(Answer8)(Answer9)@gmail.com

But of course without the brackets and with your geocaching name in the subject. Are you in a group all members must send there own e-mail.


The nine places you should visit are:

WP1 (start coordinates) – Brösarps järnvägsstation N 55° 44.085 E 014° 07.497 

At the coordinates there is an electric box with a sign reading CDCM XXX. XXX = answer 1

WP2 – Ravlundafältet N 55° 45.103 E 014° 11.494 

Here you will find a pole with two numbers, one reddish and one greenish. Put the lowest first and then the higher and you have answer 2. Due to that the area, since a few weeks back, have restricted car traffic you will have the answer here: 36

WP3 – Blåherremölla N 55° 45.792 E 014° 09.397

On the wall you will find some letters attached to it. Which letters? That is answer 3. You have to prove that you been here so post a photo not revealing the answer.

 

WP4 – Glimmebodagården N 55° 44.616 E 014° 05.264

At the coordinates you will find an information sign. Here you shall find the first name of the person who have done (not to well) the German translation (not Katarina). That is answer 4.

WP5 – Brösarps norra backar N 55° 43.924 E 014° 04.638 

At the coordinates you will find a signpost. The number of km (in number/numbers) is answer 5.
Here I want a photo at the information billboard at the parking place.

WP6 – Brösarps södra backar N 55° 43.141 E 014° 07.901

At the coordinates you will find information billboards under a roof. How many round lamps can you find in the ceiling. That is answer 6.

 

WP7 – Hallamölla N 55° 42.496 E 014° 01.082 

At the coordinates you will find a green box on the wall. What is written on it? That is answer 7.

WP8 – Havängsdösen N 55° 43.549 E 014° 11.673

At the coordinates you will find an information sign. What is the third word in the second column? That is answer 8.
Here you have to take a photo with Havängsdösen in the background.

WP9 – Stenshuvud N 55° 39.728 E 014° 16.397 

​At the coordinates you will find some signposts. Add the numbers of the distances (in meters) and you have answer 9.
Here you must take a photo of the view southwards.

​​

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

 

Additional Hints (Decrypt)

Qba'g sbetrg cubgbf ng JC 3, 5, 8 naq 9

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)