Skip to Content

<

Korzo

A cache by kafemata Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/09/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


korzo 2019

Pozývam ťa na miesto, ktoré mám v Bratislave najradšej. Vlastne to nie je jedno presne lokalizované miesto. Sú to uličky pešej zóny v historickom jadre mesta. Je to bratislavské korzo, ktoré má dlhú a zaujímavú históriu.

Tradícia korzovania po meste siaha až do 19. storočia. Postupne sa trasy menili, až sa začiatkom 20. storočia ustálila najobľúbenejšia trasa. Viedla od Michalskej brány cez Michalskú a Sedlársku ulicu k hotelu Carlton alebo až k Dunaju. Na korze sa každý podvečer schádzali stovky veselých mladých ľudí. V skupinkách sa rozprávali a pritom sa prechádzali z jedného konca na druhý a potom zasa späť. Cestou zdravili okoloidúcich kamarátov. Neraz práve tu spoznali nových priateľov aj nové lásky. K večeru sa skupinky priateľov presunuli do miestnych podnikov a pokračovali v zábave pri hudbe, tanci a pohári vína.
Ako plynul čas, rozplynuli sa aj tieto milé zvyky a v 80-tych rokoch 20. storočia sa spoločenský život z korza vytratil. Ale nie nadlho. Za posledné štvrťstočie mesto opeknelo a korzo nabralo druhý dych. Pôvabnými uličkami sa opäť prechádzajú nielen domáci ale aj návštevníci Bratislavy.

Ak sa aj ty vyberieš do pešej zóny, pristav sa na úvodných súradniciach. Stretáva sa tu Michalská, Sedlárska a Ventúrska ulica. Nachádza sa tu monumentálna plastika zo žuly a kovu. Má názov „korzo“. Jej autorom je sochár Oto Bachorík.

Keďže táto keška je typu Virtual cache, nemá fyzickú krabičku.

Na zalogovanie kešky je potrebné splniť 2 úlohy:
1. Zachyť atmosféru korza z úvodných súradníc a fotografiu prilož k svojmu Found it logu.
2. Vydaj sa niektorou z ulíc pešej zóny. Vyhliadni si zaujímavý výklad, okno, zrkadlo alebo lesklú plochu, kde sa odráža tvoj obraz. Urob kreatívnu fotografiu svojho obrazu a prilož ju k svojmu Found it logu. (Vzorové foto nájdeš v galérii.)

Logy, ktoré nebudú obsahovať 2 požadované fotografie, budú vymazané.


korzo - 70 years ago

I invite you to a place I like most in Bratislava. Actually, this is not one exactly localized place. These are the pedestrian streets in the historic city center. It is called Korzo. It is a legendary place with long and interesting history.

The tradition of Korzo, place where people used to promenade, dates back to the 19th century. Gradually the routes changed until the most popular route settled in the early 20th century. It led from Michalska Gate through Michalska and Sedlarska streets to the Carlton Hotel or to the Danube. Hundreds of cheerful young people gathered on the Korzo every early evening. In groups, they talked and paraded up and down the streets. On the way they greeted passersby friends. They got to know new people. In the evening, groups of friends moved to local cafe or wein bars and continued to enjoy music, dance and wine.
Later these nice habits disappeared, and in the 1980s social life from the Korzo vanished. But not for long time. Over the last 25 years the city has awoked and life at Korzo got second breath. The charming streets are again visited not only by the locals but also by the visitors of Bratislava.

If you go to the center of Bratislava, come to the initial coordinates. Michalská, Sedlárska and Ventúrska streets meet here. You will find here monumental sculpture made of granite and metal. It is called "korzo". Its author is sculptor Oto Bachorík.

Since this is Virtual Cache, it does not have a physical box..

You need to fulfill 2 tasks to log the cache:
1. Make a photo of the atmosphere of the Korzo from the initial coordinates and add the photo to your Found it log.
2. Walk through the streets of the pedestrian zone. Look for an interesting shop window, mirror or shiny area that reflects your image. Make a creative photo of your image and attach it to your Found it log. (Example of photo is in the gallery.)

Logs that will not contain the requested 2 photos will be deleted.


korzo - 120 years ago

Ich lade Dich an einen Ort in Bratislava ein, den ich am meisten mag. Tatsächlich ist dies kein genau lokalisierter Ort. Es ist die Fußgängerzone im historischen Stadtzentrum. Es ist Korzo, ein legendärer Ort mit langer und interessanter Geschichte.

Die Tradition von Korzo, einem Ort, an dem früher Menschen spazieren gingen, reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Allmählich änderten sich die Routen, bis sich die beliebteste Route im frühen 20. Jahrhundert niederließ. Sie führte vom Michalska-Tor durch die Straßen Michalska und Sedlarska zum Carlton Hotel oder zur Donau. Hunderte fröhliche junge Leute versammelten sich jeden frühen Abend auf dem Korzo. In Gruppen redeten und traten sie auf den Straßen auf und ab. Unterwegs begrüßten sie Passanten Kameraden. Sie haben hier oft neue Leute kennengelernt. Am Abend zogen Gruppen von Freunden in lokale Cafés oder Weinbars und genossen weiterhin Musik, Tanz und Wein.
Später verschwanden diese schönen Gewohnheiten und in den 1980er Jahren verschwand das soziales Leben der Korzo. Aber nicht für lange. In den letzten 25 Jahren erwachte die Stadt und das Leben auf Korzo bekam einen zweiten Atemzug. Die charmanten Straßen werden nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von den Besuchern von Bratislava besucht.

Wenn Du ins Zentrum von Bratislava gehst, komm zu den Anfangskoordinaten. Hier treffen sich die Straßen Michalská, Sedlárska und Ventúrska. Hier befindet sich monumentale Skulpture aus Granit und Metall. Es heißt "korzo". Sein Autor ist der Bildhauer Oto Bachorík.

Da dies ein Virtual Cache ist, hat er keine physische Box.

Für Found it Log brauchst Du zwei Aufgaben erfüllen:
1. Auf den Anfangskoordinaten mache ein Foto der Atmosphäre des Korzo und füge das Foto Deinem Found it Log hinzu.
2. Gehe durch die Straßen der Fußgängerzone. Suche nach einem interessanten Schaufenster, Spiegel oder glänzenden Bereich, der Dein Bild widerspiegelt. Mache ein kreatives Foto von Deinem Bild und hänge es an Dein Found it Log. (Ein Muster Foto ist in der Galerie.)

Logs, die die angeforderten 2 Fotos nicht enthalten, werden gelöscht.


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.