Skip to content

BUW Gardens Virtual Cache

Hidden : 07/15/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL] Zapraszam na spacer po ogrodach Biblioteki Uniwerysetu Warszawskiego - uważanych za jedne z największych i najpięknieszych ogrodów dachowych w Europie.

UWAGA! Ogrody dostępne są w następujących godzinach:

 • Styczeń - Marzec 8.00-15.00
 • Kwiecień 8.00-18.00
 • Maj - Wrzesień 8.00-20.00
 • Październik 8.00 - 18.00
 • Listopad - Grudzień 8.00 - 15.00

Zadania

(Oba zadania są obowiązkowe)

1. Odzwiedź oznaczone na mapie miejsca i przyporządkuj je do poniższych zdjęć. Odpowiedź (np. 1A2B3C4D5E6F) wyślij używając Message Center. Nie musisz czekać na moją odpowiedź. Skontaktuję się z Tobą jeżeli coś będzie nie tak.

UWAGA! Od listopada do końca marca część dachowa ogrodu jest zamknięta, dlatego w tym okresie akceptuję odpowiedzi bez punktów 3 i 4. Zachęcam jednak do zwiedzenia całego ogrodu w ciepłych miesiącach, gdy jest najpiękniejszy. 

map

Photo

2. Umieść w logu zdjęcie z Twojego ulubionego z 6 puntów z zadania 1 wykonując palcami symbol serca (jak na grafice poniżej). Zdjęcia bez gestu nie będą zaliczone. 

finger hearts

Zadania powinny zająć Ci nie więcej niż 20 minut, chociaż prawdopodobnie będziesz chciał spędzić tu znacznie więcej czasu.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

Ten Vitual należy do limitowanej edycji wypuszczonej pomiędzy 4 czerwca 2019 a 4 czerwca 2020. Miałam zaszczyt być jednym z 4 tysiący keszerów, którzy dostali szansę na założonenie własnej skrzynki Virtual. Możesz dowiedzieć się więcej o tym projekcie na Geocaching Blog.

 

[ENG] I invite you for a walk in the gardens of Warsaw University Library - considered to be one of the biggest and most beuatiful roof gardens in Europe. 

WARNING! Gardens are open:

 • January - March 8.00-15.00
 • April 8.00-18.00
 • May - September 8.00-20.00
 • October 8.00 - 18.00
 • November - December 8.00 - 15.00

Tasks

(Both tasks are obligatory)

1. Visit waypoints marked on the map and match them with photos. Send your answers (ex. 1A2B3C4D5E6F) via Message Center. You don't have to wait for my replay. I will contact you if something is wrong.

ATTENTION. From November till the end of March the roof part of the garden is closed, that's why I accept answers without 3 and 4 points. Still, I encourage you to visit the whole garden during warm months, when it's the most beautiful. It's worth it!

map

Photo

 

2. Post a photo in your log from your favourite waypoint making finger heart (like on the graphic). Photos without the gesture will not be accepted. 

Finger hearts

Tasks should take you about 20 minutes although you will probably want to spend much more time here.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)