Skip to Content

<

👻Eros bendato ▫️🗿

A cache by niuton Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/11/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Your log may be deleted if you do not follow these logging. It is always fun to see a picture of geocachers visiting this Virtual.

 

PL 

Virtual wskazuje rzeźbę. Została ona wykonana przez Igora Mitoraja. Rzeźbiarza znanego na całym świecie, a w Polsce tak mało rozpoznawalnego. Postrzegany jest jako artysta, który odniósł ogromny sukces. Urodził się w 1944 roku  w Oederan koło Drezna jako syn deportowanej polskiej robotnicy przymusowej i francuskiego jeńca wojennego, oficera Legii Cudzoziemskiej. Po zakończeniu II wojny św. wraz z matką powrócił do Polski. Dzieciństwo i młodość Mitoraj spędził w miejscowości Grojec. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej wstąpił w 1963 na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował malarstwo pod kierunkiem Tadeusza Kantora. To T. Kantorowi  zawdzięcza poważne oraz bezkompromisowe podejście do bycia artystą.  W 1968, po studiach wyjechał do Paryża studiować w École nationale supérieure des beaux-arts. Większość życia spędził we włoskiej Pietrasanta. Jego pasją była także motoryzacja. W jego zbiorze znalazły się między innymi bentleye i rolls-royce. Posiadał także mały wiekowy gaj oliwny. Zmarł 6 października 2014 w Paryżu. Jego rzeźby, często gigantycznej wielkości, stoją w reprezentacyjnych punktach wielu miast świata – m.in. w Paryżu na La Défense oraz w Rzymie, Mediolanie, Lozannie, Londynie, Krakowie, Scheveningen koło Hagi w USA oraz Japonii. Tematem rzeźb Mitoraja jest ludzkie ciało, jego piękno i kruchość, a także głębsze aspekty ludzkiej natury, które pod wpływem czasu i okoliczności ulegają wynaturzeniu. Odwołując się, nawet dosłownie  do mitologii lub historii Grecji i Rzymu, niejako „cytuje” piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, jednocześnie uzmysławiając odbiorcy ich ludzką naturę i niedoskonałość poprzez umyślne spękania i uszkodzenia powierzchni posągów, a nawet powalenie ich na ziemię. Mityczni bohaterowie, zranieni, niedoskonali patrzą niemo na widza pustymi oczodołami, często zakryci całunami, niczym istoty ranne lub kalekie, niejednokrotnie niemi – z ustami zakrytymi tkaniną. Styl Mitoraja polegający na interpretacji antyku z wprowadzeniem wyraźnych akcentów nowoczesności, jest obecnie rozpoznawany przez miłośników sztuki na całym świecie. Elementem charakterystycznym prac Mitoraja są usta, które zawsze mają kształt ust autora i stanowią nieformalny „podpis” rzeźbiarza na dziele.Rzeźby Igora Mitoraja: Eros, Centaur czy Thanatos, Ikary i Ikarie.

Aby uzyskać nagrodę w postaci rejestracji w dzienniku musisz wykonać zadanie.
1/ Zrób zdjęcie siebie lub swojej ekipy, TB, Woodcoina, kartki nazwą z geokeszera GPS itd. z rzeźbą i opublikuj je w swoim dzienniku. 

Proszę o kreatywność.

EN

Virtual indicates the sculpture. It was made by Igor Mitoraj He was born in 1944 in Oederan near Dresden as the son of a deported Polish forced laborer and French prisoner of war, an officer of the Foreign Legion. After the war, the mother and her son returned to Poland, to their parents. Mitoraj spent his childhood and youth in Grojec. After graduating from the Art Highschool in Bielsko-Biała, he joined the Academy of Fine Arts in Krakow in 1963, where he studied painting under the direction of Tadeusz Kantor. In 1968, after studying, he went to Paris to study at the École nationale supérieure des beaux-arts. He died on October 6, 2014 in Paris. His sculptures, often gigantic in size, stand in representative places of many cities in the world - including in Paris on La Défense and in Rome, Milan, Lausanne, London, Krakow, Scheveningen near The Hague, in the USA and Japan.The main theme of Mitoraj's sculptures is the human body, its beauty and fragility, as well as the deeper aspects of human nature, which under the influence of time and circumstances are degenerated. Referring, even literally to the mythology or history of Greece and Rome, he somehow "quotes" the beauty and perfect proportions of classical sculptures, while making the recipient aware of their human nature and imperfection by deliberately cracking and damaging the surface of statues and even knocking them to the ground. Mythical heroes, wounded, imperfect look at the viewer with empty eye sockets, often covered with shrouds, like wounded or crippled creatures, often mute - with the mouth covered with cloth. Mitoraj's style of interpreting the antique with the introduction of distinct accents of modernity is now recognized by art lovers around the world. The characteristic element of Mitoraj's work are lips that always have the shape of the lips of the author and constitute an informal "signature" of the sculptor on the artwork. Sculptures by Igor Mitoraj: Eros, Centaur or Thanatos, Ikary and Ikarie.

To get a reward in the form of registration in the journal, you must!

1 / Take a picture of yourself or your crew, TB, Woodcoin, a card with the name of a GPS geocacher etc. with a sculpture and publish them in your diary.

 I am asking for creativity. .

 

Korzystano w Wikipedii, Internetu.

Please leave the following text at the bottom of the page, so cache finders understand the Virtual Rewards 2.0 project.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Code to paste , Kod do wklejenia:

W nagrodę możesz wkleić pamiątkę wirtualną na swoim profilu:/As a reward, you can paste a virtual souvenir on your profile:


<p align="center"><a href="https://coord.info/GC891GV" target="_blank"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/9e3b5de0-7eb6-4ed8-a001-baa8d1633b65_l.jpg" title="Virtual by niuton" width="320" height="202" alt name="ktn" /></a></p>

 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.