Skip to content

|PW10| Kotwica Virtual Cache

Hidden : 11/29/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Współrzędne początkowe wskazują na Muzeum Powstania Warszawskiego. Na wieży widokowej muzeum znajduje się tak zwana kotwica - symbol Polski Walczącej.

 

Od początku niemieckiej okupacji, Polskie Państwo Podziemne poszukiwało symbolu walki i oporu wobec okupanta i stosowanego przezeń terroru. Kotwica została wyłoniona na ten symbol w specjalnym konkursie, który odbył się w marcu 1942 roku. Jej autorką była najprawdopodobniej instruktorka harcerska Anna Smoleńska ps. „Hania”, studentka historii sztuki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

 

Obecnie kotwice upamiętniające tamte wydarzenia można znaleźć w wielu zakątkach Warszawy. Stanowią one sposób codziennego przypominania o atmoferze tamtych dni - zarówno warszawiakom jak i turystom.

The starting coordinates point to the Warsaw Rising Museum. At the top of the observation tower of the museum you can see the so-called kotwica (Polish word for anchor) - a symbol of the Polish Underground State during World War 2.

 

From the start of the German occupation, the Polish Underground State was looking for a symbol of the struggle and resistance against the Nazi terror. The kotwica was chosen as that symbol in a special competition, which took place in March of 1942. Its author was very likely a scout instructor Anna Smoleńska “Hania” - a student of the underground University of Warsaw.

 

Nowadays the kotwica is a way to commemorate the events of those years and can be found in many places in Warsaw. It reminds people - whether citizens of the city or tourists - about the atmosphere of those days.

Kotwica namalowana na Pomniku Lotnika podczas niemieckiej okupacji.

 

Waypointy wskazują na kilkanaście kotwic wtopionych w krajobraz dzisiejszej Warszawy. Twoje zadanie polega na zrobieniu zdjęć kotwicy na wieży muzeum oraz przynajmniej jednej innej, wybranej spośród waypointów. Na zdjęciach powinieneś też być Ty lub jakiś należący do Ciebie przedmiot - na przykład PWG czy Twój odbiornik GPS. Oto przykładowe zdjęcie z kotwicą na wieży muzeum. Zdjęcia dołącz do loga.

The kotwica drawn on the Aviator Monument during the German occupation.

 

The waypoints lead to a number of kotwica symbols blending into the landscape of today’s Warsaw. Your task is to take pictures with the kotwica on the tower of the museum and at least one more of those listed, in which you should include yourself or an object belonging to you (e.g. a woodcoin or your GPS receiver). Here is an example photo with the kotwica on the museum tower. Attach the photos to your log.

Podziękowania dla wszystkich uczestników Projektu, którzy przyczynili się do powstania tej skrytki.

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

The description of the cache uses some of the information and a photograph which can be found on the website of the Warsaw Rising Museum.

Additional Hints (No hints available.)