Skip to content

Zbiorniki retencyjne Gdańska - Zbiornik Chłopska Virtual Cache

Hidden : 06/08/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL

Ta skrytka wirtualna stanowi niejako podsumowanie (ale nie zakończenie) mojej serii Zbiorników Retencyjnych na terenie Gdańska. Zbiornik Chłopska jeszcze nie doczekał się swojej skrytki z uwagi na blokadę współrzędnych dlatego chciałem go Wam pokazać tworząc w tym przypadku kesza wirtualnego.

Powierzchnia: 1,2 ha

Pojemność: 6000 m3

Data budowy: 1652 r.

Zadanie do wykonania do zalogowania tej skrytki:

Określone waypointy wskazują drzewa rosnące w max. odległości 10 m. od zbiornika. 1 z tych waypointów wskazuje na najmniejsze z drzew z wszystkich podanych. Gdy już je znajdziesz to stań w okolicy współrzędnych i zrób zdjęcie siebie (selfie) albo trzymanego przez Ciebie w ręku jakiegoś Travelbuga lub Geocoina - z widocznym na zdjęciu drzewem o które chodzi i kawałkiem zbiornika. Dodaj zrobione zdjęcie do loga.

Logi bez dołączonego zdjęcia będą usuwane.

ENG

This virtual cache is a summary (but not the ending) of my series of Retention Reservoirs in Gdańsk. "Zbiornik Chłopska" has not yet got its own cache due to the blockage of coordinates, which is why I wanted to show it to you creating a virtual cache in this case.

The task to be performed allowing to log this virtual cache as found:

Provided waypoints indicate trees growing in max. distance 10 m from the reservoir. One of these waypoints indicates the smallest of all the trees around. Once you find it, stand in the coordinates area and take a photo of yourself (selfie) or your hand holding some Travelbug or Geocoin - with the tree we are interested in and a part of reservoir visible on the photo. (!)Add the photo to your log(!) -logs without the photo will be deleted.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)