Skip to Content

<

Ławeczka Tuwima 📚 Tuwim's bench

A cache by Aldavar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/13/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoje osiągnięcia literackie. Jest laureatem nagrody literackiej miasta Łodzi, które to wyróżnienie zdobył po raz pierwszy w roku 1928, a po raz drugi w roku 1949. Zdobył również nagrodę, którą literatom przyznawał polski PEN Club, a miało to miejsce w latach trzydziestych. Julian Tuwim otrzymał także doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Łodzi w roku 1949. Trzy lata później został laureatem nagrody państwowej pierwszego stopnia. W grudniu 2012 roku, Sejm RP, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

Ciekawostki:

• Tuwim był w szkole tak słaby z matematyki, że powtarzał szóstą klasę

• Przez większą część życia zmagał się z nerwicą, depresją i alkoholizmem

• W szczycie epoki modernizmu przejawiał w twórczości i postawie wiele cech postmodernistycznych

• Uważany jest za pierwszego poetę masowego

• Miał duże znamię na lewym policzku. Jego matka, żydówka, widziała w tym symbol przekleństwa losu

• Cierpiał na agorafobię, czyli lęk przed otwartą przestrzenią

• Przed wojną uchodził za degenerata opisującego radość życia zmysłowego

Spacer po Łodzi śladami Juliana Tuwima

Aby odwiedzić miejsca związane z życiem poety, trzeba udać się do Łodzi. W tym bowiem mieście we wrześniu 1894 roku urodził się Julian Tuwim.

Jego dom stał na ulicy Widzewskiej i miał numer 44. Aktualnie ulica ta nosi nazwę J. Kilińskiego. Aby zobaczyć dom, w którym poeta spędził część swojej młodości, trzeba się udać na ulicę Struga. Dom ten miał wówczas numer 40, dziś jest opatrzony numerem 42.

Na ulicy Sienkiewicza 46 znajdowało się gimnazjum męskie, gdzie uczył się Tuwim. Aktualnie budynek ten mieści liceum ogólnokształcące. Udając się pod numer 5 na ulicę 1-go maja znajdziemy dom, w którym młody poeta zamieszkiwał razem z rodzicami.

Na ulicy Piotrkowskiej przy numerze 104 stoi słynna ławeczka Tuwima. Można na niej przysiąść i poczytać wiersze poety. I tu zaczyna się twoje zadanie.

W prywatnej wiadomości proszę o przesłanie do mnie odpowiedzi na dwa pytania:

1. Julian Tuwim trzyma w ręku książkę. Jaki tytuł ma ta książka?

2. Tuż obok ławeczki znajdziesz kolejną książkę – podaj sumę wszystkich cyfr jakie na niej widzisz.

A o to i ostatnie zadanie – tym razem fotozadanie.

Na tle ławeczki proszę abyś zrobił zdjęcie np. kartki ze swoim nickiem, datą i godziną. Pamiętaj zdjecie musi zawierać: nick datę i godzinę. Zdjęcie załącz do logu.

Znalezienie możesz zalogować od razu po wysłaniu odpowiedzi.

UWAGA: logi bez fotozadania i bez przesłanych odpowiedzi do mnie będą usuwane bez ostrzeżenia.PL

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim has been repeatedly honored and awarded for his literary achievements. He is a laureate of the literary prize of the city of Łódź, which he won for the first time in 1928 and for the second time in 1949. In the thirties he also won the prize, which the Polish PEN Club awarded to the writers. Julian Tuwim received a honoris causa doctorate at the University of Łódź in 1949. Three years later he was awarded the first-class state prize. In December 2012, the Sejm (Sejm is the lower house of the Polish parliament) of the Republic of Poland, convinced of the special significance of the poet's output for national heritage, declared the year 2013 as the Year of Julian Tuwim.

Interesting facts:

• Tuwim was so bad in mathematics at school that he had to repeat the sixth grade

• For most of his life he struggled with neurosis, depression and alcoholism

• At the height of the modernism era, he exhibited many postmodern features in his compositions

• He is considered the first mass poet

• He had a big mark on his left cheek. His mother, a Jewish woman, saw the curse of fate in it

• He suffered from agoraphobia (fear of open space)

• Before the war, he was considered a degenerate describing the joys of sensual life

Walk around Łódź in the footsteps of Julian Tuwim

To visit places associated with the life of the poet, you must go to Lodz. Julian Tuwim was born there in September 1894.

His house stood on Widzewska Street, number 44. Currently, this street is called J. Kilińskiego. To see the house where the poet spent part of his youth, go to Struga Street. During Julian’s life the house numer was 40, today it has number 42.

Tuwim attended the gymnasium for boys which was located on Sienkiewicza Street, number 46. Currently, this building houses a high school. Find house with number 5 on the 1st May Street to see the house where the young poet lived with his parents.

On Piotrkowska Street, number 104, there is the famous Tuwim bench. You can sit on it and read the poet's poems. And here your task begins.

In a private message, please send me the answers to two questions:

1. Julian Tuwim holds a book in his hand. What is the title of this book?

2. Next to the bench you will find another book - give me the sum of all the digits you can see on it.

And this is the last task - this time a photo one.

With the bench in the background take a photo of a sheet of paper with your nickname, date and time. Attach this photo to a log.

You can log in immediately after sending answers to me.

ATTENTION: the logs without a photo and for which the answers were not provided will be deleted without warning.


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.