Skip to content

Brama Gdyni / Gate Of Gdynia Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL

PL POLSKI OPISBrama Gdyni


Gdy w czasach II Rzeczypospolitej budowano Gdynię była ona „Oknem na świat”. Kornel Makuszyński entuzjasta jej powstania, w swojej popularnej powieści „Wielka Brama”, napisał że była bramą na świat. Ty również możesz poczuć się jak u bramy, bramy, która spaja ląd Gdyni z Morzem Bałtyckim, bramy, przez którą do miasta z morza i marzeń przypływają statki i promy wycieczkowe. To Gdynia, której oblicza nie zobaczysz na zdjęciach przewodników turystycznych, a szkoda, bo to bardzo urokliwe miejsce. Z drugiej jednak strony, przez to, że tak niewiele osób o nim wie, jest jedyne w swoim rodzaju. Wielkie promy wycieczkowe, wpływające do portu, mijają wędkarzy, którzy stoją przy barierkach, jak gdyby czas się dla nich zatrzymał. Można w ciszy obejrzeć zachód lub wschód słońca, co rekomendujemy, bo widok zapiera dech w piersiach.

ZADANIE:

Aby kesza zalogować wystarczy pojawić się na współrzędny oraz do wpisu dodać zdjęcie, na którym znajdujesz się Ty, lub przynajmniej Twoja ręka, bądź przedmiot podróżny/urządzenie GPS oraz wybrany przez Ciebie statek widoczny z miejsca gdzie umieszczona jest ikona virtuala.

Zachęcamy do tego by zdjęcie było wykonane w momencie gdy w okolicach przepływa statek. Np. prom pewnego szwedzkiego przewoźnika przepływa tędy kilka razy na dobę w określonych przedziałach czasowych. Zapewniamy, że warto poczekać na ten moment.

EN ENGLISH DESCRIPTIONGate of Gdynia


When Gdynia was built during the Second Polish Republic, it was a "window to the world". Kornel Makuszyński, an enthusiast of its creation, wrote in his popular novel "The Great Gate" that it was the gateway to the world. You can also feel like at the gate, the gate that connects the land of Gdynia with the Baltic Sea, the gate through which ships and cruise ferries come to the city from the sea and dreams. This is Gdynia, whose side you will not see in the pictures of tourist guides, which is a pity, because it is a very charming place. On the other hand, by the fact that so few people know about it, it is unique. Large cruise ferries, entering the port, pass by fishermen who are standing at the barriers, as if time has stopped for them. You can watch the sunset or sunrise in silence, which we recommend, because the view is breathtaking

TASK:

To log in, just come at the coordinates and add to the entry a photo with You, or at least Your hand, or a travel object/GPS device and a ship of your choosing. We encourage you to take a photo when a ship is sailing in the area. For example, the ferry of a certain swedish carrier passes this way several times a day at certain times. We assure you that it is worth waiting for this moment


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)