Skip to content

<

Vatican, a Dream Come True

A cache by Simpson007 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/29/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Choose your language:


The place:

Vatican... a place that always seems to be teeming with people from all over the world. For most of them, a visit to the papal state is something natural and routine. But if you look around, you will surely also see men and women for whom the simple act of standing in the St. Peterʼs Square is A DREAM COME TRUE. Some of them had to spend their lifetime savings in order to get here, some of them face repression as catholics in their home countries. And there are even more people who would love to visit this beautiful city state, but never get the chance – simply because they are poor, unfree, or both.

So if youʼre reading this listing, please remember those people, and, if you want, you can also pray for them, so that they can, too, see their DREAM COME TRUE. Many thanks.


The cache:

When I received the Virtual Cache Reward, I was delighted and I just knew I had to choose a special place. And since the Czech Republic is a GC-heavy country and there are at least a dozen of virtuals near where I live, I decided to spend my reward here, in a place most special for me.


The task:

In order to show how international Vatican is, KINDLY TAKE A PHOTO OF YOU or your GPS WITH A FLAG OF YOUR COUNTRY at the given coordinates. You can bring a physical flag to the square, you can draw it before your visit, you can download it to your phone and take a photo of the phone, or you can even add a digital flag to your picture afterwards (see example-photos below). I reserve the right to delete any log that doesnʼt meet this condition.

It will be interesting to watch how many different flags will there be in a year, three years or five years. You can see the updated list of countries below.

And, as a special bonus, if youʼre the first cacher from your country to find this virtual, I will allow you to log your country-FTF. So, no matter how much time elapsed from the publication of this cache, you still have a chance to win an FTF!!!

Happy caching!


List of Countries

country date country-FTF
1. Canada 1 July 2019 gfamgeo
2. Norway 2 July 2019 teambernås
3. Germany 2 July 2019 Windberg
4. United States 2 July 2019 Lothnurnienelf+redsoxbean
5. Czech Republic 2 July 2019 Kaštani Plzeň
6. Hungary 3 July 2019 BiharyG
7. Finland 4 July 2019 Muikkunen
8. Italy 4 July 2019 azonzoforever
9. Austria 5 July 2019 Anton283
10. Netherlands 7 July 2019 team geoPS
11. Sweden 7 July 2019 doscrapbooking
12. Switzerland 8 July 2019 JuergB+casus
13. Portugal 7 July 2019 Team Ribeiro
14. Denmark 9 July 2019 Krhlpn
15. Spain 10 July 2019 redtomatoes
16. Belgium 11 July 2019 arnevdb
17. Australia 11 July 2019 JR_117
18. Estonia 13 July 2019 BraschTeam
19. Latvia 10 July 2019 Zais
20. United Kingdom 15 July 2019 jen06
21. Romania 17 July 2019 Tolia23
22. South Africa 16 July 2019 OneMatchFox
23. France 21 July 2019 Olissa
24. Poland 22 July 2019 rejent
25. Greece 13 July 2019 Lopsi
26. New Zealand 23 July 2019 Mumander
27. Vatican City 29 July 2019 Mauro_e_Lisi
28. Liechtenstein 2 August 2019 ufridolin
29. Slovakia 10 August 2019 20fia & family
30. Brazil 4 August 2019 Forte & Forte
31. Hong Kong 18 August 2019 adagissimo
32. Slovenia 8 September 2019 Orkam
33. Haiti 27 September 2019 Team M&M 2
34. Ireland 23 September 2019 Sperrinwalker
35. Lithuania 25 September 2019 lenkaz
36. Croatia 4 October 2019 Dr Zagy
37. Luxembourg 4 October 2019 D W N M
38. Russia 28 October 2019 -NZ-
39. Singapore 16 November 2019 hfung
40. Philippines 20 November 2019 natha_ie
41. Turkey 30 November 2019 Bornova
42. Taiwan 7 September 2019 c16166
43. Israel 26 February 2020 yevgets
44. Mexico 19 June 2020 LilTiger711
45. San Marino 1 April 2021 marberry94


Il posto:

Vaticano... un posto che sembra sempre brulicare di persone provenienti da tutto il mondo. Per la maggior parte di loro, una visita allo stato papale è qualcosa di naturale e di routine. Ma se ti guardi intorno, sicuramente vedrai anche uomini e donne per i quali visitare Piazza San Pietro rappresenta un sogno. Alcuni di loro hanno dovuto spendere i loro risparmi per tutta la vita per arrivare qui, alcuni di loro devono affrontare la repressione come cattolici nei loro paesi d'origine. E ci sono ancora più persone che vorrebbero visitare questo bellissimo stato della città, ma non ne hanno mai la possibilità - semplicemente perché sono poveri, non liberi o entrambi.

Quindi, se stai leggendo questo testo, ti prego di ricordare quelle persone e puoi anche pregare per loro, in modo che anche loro possano realizzare questo sogno. Grazie molto.


La geocache:

Quando ho ricevuto Virtual Cache Reward, ero molto contento e sapevo che dovevo scegliere un posto speciale. E perché nella Repubblica Ceca ci sono almeno una dozzina di virtuals vicino a dove vivo, ho deciso di passare il mio premio qui, in un posto molto speciale per me.


Il dovere:

Per mostrare quanto sia internazionale il Vaticano, SCATTA UNA FOTO DI TE o del tuo GPS CON UNA BANDIERA DEL TUO PAESE alle coordinate date. Puoi portare una bandiera fisica sulla piazza, puoi disegnarla prima della tua visita, puoi scaricarla sul tuo telefono e scattare una foto del telefono, oppure puoi anche aggiungere una bandiera digitale alla tua foto in seguito (vedere le foto qui sotto). Mi riservo il diritto di cancellare qualsiasi log che non soddisfi questa condizione.

Sarà interessante osservare quante bandiere diverse ci saranno tra un anno, tre o cinque anni. Puoi vedere l'elenco aggiornato dei paesi qui sotto.

E, come bonus speciale, se sei il primo cacher del tuo paese a trovarlo virtuale, ti permetterò di registrare il tuo paese FTF. Quindi, non importa quanto tempo è trascorso dalla pubblicazione di questa cache, hai ancora la possibilità di vincere un FTF!!!

Caching felice!


Elenco dei paesi

paese data paese-FTF
1. Canada 1 luglio 2019 gfamgeo
2. Norvegia 2 luglio 2019 teambernås
3. Germania 2 luglio 2019 Windberg
4. USA 2 luglio 2019 Lothnurnienelf+redsoxbean
5. Repubblica Ceca 2 luglio 2019 Kaštani Plzeň
6. Ungheria 3 luglio 2019 BiharyG
7. Finlandia 4 luglio 2019 Muikkunen
8. Italia 4 luglio 2019 azonzoforever
9. Austria 5 luglio 2019 Anton283
10. Paesi Bassi 7 luglio 2019 team geoPS
11. Svezia 7 luglio 2019 doscrapbooking
12. Svizzera 8 luglio 2019 JuergB+casus
13. Portogallo 7 luglio 2019 Team Ribeiro
14. Danimarca 9 luglio 2019 Krhlpn
15. Spagna 10 luglio 2019 redtomatoes
16. Belgio 11 luglio 2019 arnevdb
17. Australia 11 luglio 2019 JR_117
18. Estonia 13 luglio 2019 BraschTeam
19. Lettonia 10 luglio 2019 Zais
20. Regno Unito 15 luglio 2019 jen06
21. Romania 17 luglio 2019 Tolia23
22. Sudafrica 16 luglio 2019 OneMatchFox
23. Francia 21 luglio 2019 Olissa
24. Polonia 22 luglio 2019 rejent
25. Grecia 13 luglio 2019 Lopsi
26. Nuova Zelanda 23 luglio 2019 Mumander
27. Città del Vaticano 29 luglio 2019 Mauro_e_Lisi
28. Liechtenstein 2 agosto 2019 ufridolin
29. Slovacchia 10 agosto 2019 20fia & family
30. Brasile 4 agosto 2019 Forte & Forte
31. Hong Kong 18 agosto 2019 adagissimo
32. Slovenia 8 settembre 2019 Orkam
33. Haiti 27 settembre 2019 Team M&M 2
34. Irlanda 23 settembre 2019 Sperrinwalker
35. Lituania 25 settembre 2019 lenkaz
36. Croazia 4 ottobre 2019 Dr Zagy
37. Lussemburgo 4 ottobre 2019 D W N M
38. Russia 28 ottobre 2019 -NZ-
39. Singapore 16 novembre 2019 hfung
40. Filippine 20 novembre 2019 natha_ie
41. Turchia 30 novembre 2019 Bornova
42. Taiwan 7 settembre 2019 c16166
43. Israele 26 febbraio 2020 yevgets
44. Messico 19 giugno 2020 LilTiger711
45. San Marino 1 aprile 2021 marberry94


Místo:

Vatikán… místo, které se neustále hemží lidmi z celého světa. Pro většinu z nich je návštěva papežského státu přirozenou a obyčejnou věcí. Když se však rozhlédnete kolem sebe, bezpochyby uvidíte i muže a ženy, pro které je pouhá skutečnost, že mohli stanout na Svatopetrském náměstí, SPLNĚNÝM SNEM. Někteří museli dát za cestu celoživotní úspory, jiní čelí ve svých zemích jako katolíci útlaku. A ještě mnohem víc lidí touží tento nádherný městský stát navštívit, ale nikdy se jim to nepodaří – jednoduše proto, že jsou chudí, nesvobodní nebo obojí.

Pokud tedy čtete tento listing, vzpomeňte prosím na tyto lidi, a pokud chcete, klidně se za ně pomodlete, aby si i oni mohli SPLNIT SVŮJ SEN. Mockrát díky.


Keš:

Když jsem získal Virtual Cache Reward, byl jsem nadšený a věděl jsem, že musím vybrat nějaké speciální místo. A protože Česká republika je silně zakešovaná a poblíž mého bydliště je už dnes nejmíň dvanáct virtuálek, rozhodl jsem se založit svou virtuálku tady, na místě, které je pro mě výjimečné.


Úkol:

Abychom demonstrovali, jak je Vatikán světový, pořiďte na úvodních souřadnicích FOTKU SEBE nebo své GPS S VLAJKOU SVÉ ZEMĚ. Můžete si na náměstí přinést fyzickou vlajku, můžete si ji před návštěvou nakreslit, můžete si ji stáhnout do telefonu a ten pak vyfotit, a dokonce můžete vlajku do své fotky digitálně doplnit později (viz fotky níže). Vyhrazuji si však právo smazat logy, které tuto jednoduchou podmínku nesplní.

Bude zajímavé sledovat, kolik různých vlajek se v lozích objeví za rok, za tři roky nebo za pět let. Průběžně aktualizovaný seznam zemí uvidíte v tabulce v listingu.

A připravil jsem i zvláštní bonus: pokud jste první kešer ze své země, který tuto virtuálku navštívil, můžete si za svou zemi zalogovat FTF. Bez ohledu na to, kolik času uplynulo od publikace, tedy stále máte šanci získat FTF!!!

Happy caching!


Seznam států

stát datum FTF za stát
1. Kanada 1. července 2019 gfamgeo
2. Norsko 2. července 2019 teambernås
3. Německo 2. července 2019 Windberg
4. USA 2. července 2019 Lothnurnienelf+redsoxbean
5. Česká republika 2. července 2019 Kaštani Plzeň
6. Maďarsko 3. července 2019 BiharyG
7. Finsko 4. července 2019 Muikkunen
8. Itálie 4. července 2019 azonzoforever
9. Rakousko 5. července 2019 Anton283
10. Nizozemsko 7. července 2019 team geoPS
11. Švédsko 7. července 2019 doscrapbooking
12. Švýcarsko 8. července 2019 JuergB+casus
13. Portugalsko 7. července 2019 Team Ribeiro
14. Dánsko 9. července 2019 Krhlpn
15. Španělsko 10. července 2019 redtomatoes
16. Belgie 11. července 2019 arnevdb
17. Austrálie 11. července 2019 JR_117
18. Estonsko 13. července 2019 BraschTeam
19. Lotyšsko 10. července 2019 Zais
20. Spojené království 15. července 2019 jen06
21. Rumunsko 17. července 2019 Tolia23
22. JAR 16. července 2019 OneMatchFox
23. Francie 21. července 2019 Olissa
24. Polsko 22. července 2019 rejent
25. Řecko 13. července 2019 Lopsi
26. Nový Zéland 23. července 2019 Mumander
27. Vatikán 29. července 2019 Mauro_e_Lisi
28. Lichtenštejsko 2. srpna 2019 ufridolin
29. Slovensko 10. srpna 2019 20fia & family
30. Brazílie 4. srpna 2019 Forte & Forte
31. Hongkong 18. srpna 2019 adagissimo
32. Slovinsko 8. září 2019 Orkam
33. Haiti 27. září 2019 Team M&M 2
34. Irsko 23. září 2019 Sperrinwalker
35. Litva 25. září 2019 lenkaz
36. Chorvatsko 4. října 2019 Dr Zagy
37. Lucembursko 4. října 2019 D W N M
38. Rusko 28. října 2019 -NZ-
39. Singapur 16. listopadu 2019 hfung
40. Filipíny 20. listopadu 2019 natha_ie
41. Turecko 30. listopadu 2019 Bornova
42. Tchaj-wan 7. září 2019 c16166
43. Izrael 26. února 2020 yevgets
44. Mexiko 19. června 2020 LilTiger711
45. San Marino 1. dubna 2021 marberry94
Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.