Skip to Content

<

xxx T-34 xxx

A cache by Andrewo123 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/08/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

O Parkingu na Statku :

Na parkingu-statku znajdować się będzie punkt informacji turystycznej, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć i wydrukować sobie mapę z ciekawymi miejscami w mieście. Tych nam nie brakuje, wystarczy wspomnieć bunkry położone wzdłuż Odry w których tez są po ukrywane skrytki geo. Jeszcze większą dodatkowa atrakcją Parkingu jest zapewne czołg T-34, który od wielu lat stał na cokole w centrum miasta, a teraz został przeniesiony na kadłub statku i został odnowiony .Ten parking został usytuowany powyżej terenów zalewowych, za mostem łączącym Ścinawę z powiatem wołowskim.Nawet w trakcie wielkiej powodzi w 1997 roku woda nie zalała mostu. Brakowało wtedy kilkadziesiąt centymetrów do konstrukcji , parking powstał w jednym z najwyższych punktów w Ścinawie.

Ciekawostka o Czołgu T-34 :

31 stycznia 1945 roku po krwawych bojach została wyzwolona Ścinawa. Upamiętniając te wydarzenia na cokole obok ratusza znajdował się czołg T-34. Pod nim umieszczono tabliczkę pamiątkową następującej treści: „ Pamięci poległych w czasie walk w styczniu 1945 r.” Uważa się, że jest to pierwszy czołg, który sforsował Odrę. Warto dodać, że pojazdy tego typu uznano za najlepsze w okresie II wojny światowej. W momencie pojawienia się na frontach wojennych w 1941 roku był to najnowocześniejszy czołg na świecie. Produkowany był aż do 1958 roku. Wiele z tych pojazdów w chwili obecnej uznawanych jest jako pomniki wojenne.

Kesz:

Aby zalogować kesza musisz wejść na Parking w kształcie statku i do wpisu załączyć zdjęcie z czołgiem z widocznym na nim GPS'em lub smartfonem lub sobą. Opublikowane współrzędne wskazują miejsce w którym można dokonać zdjęcia, .]

Please leave the following text at the bottom of the page, so cache finders understand the Virtual Rewards 2.0 project.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

[EN]

About the Ship Parking :

In the parking lot there will be a tourist information point, where everyone will be able to see and print a map with interesting places in the city. These are not missing, just mention the bunkers along the Odra River, in which there are hidden geo hiding places. An even larger additional attraction of the car park is probably the T-34 tank, which for many years stood on the pedestal in the city center, and now was moved to the hull of the ship and was renovated. This parking lot was located above the floodplains, behind the bridge connecting Ścinawa with the poviat poviat. Even during the great flood in 1997, the water did not flood the bridge. At that time, several tens of centimeters were missing, the car park was built in one of the highest points in Ścinawa.

Curiosity about the T-34 Tank :

On January 31, 1945, after the bloody battles, Ścinawa was liberated. Commemorating these events, a T-34 tank was located on the plinth next to the town hall. Below it was a commemorative plaque saying: "The memory of the fallen during the battles in January 1945." It is believed that this is the first tank that crossed the Oder. It is worth noting that this type of vehicles was considered the best during World War II. When it appeared on the war fronts in 1941, it was the most modern tank in the world. It was produced until 1958. Many of these vehicles are currently recognized as war memorials.

the cache: :

In order to log in the cache, you must enter the Ship-shaped Parking and attach the picture to the entry with a tank with GPS or a smartphone or yourself visible on it. Published coordinates indicate the place where you can take a picture,.]

Additional Hints (Decrypt)

gnx wnx j bcvfvr :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.